utgave nr 4 201

Radartest: Raymarine HD Digital – Simrad Broadband

En ny generasjon radarteknologi gjør sitt inntog. Både Simrad og Raymarine erstatter de analoge antennene – med ekstrem bildekvalitet som resultat. Vi har sammenlignet markedsledernes nye, digitale radarer.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: LARS H. LINDÉN

Allerede på midten av 1930-tallet fikk radaren sitt gjennombrudd da man lykkes å konstruere et anlegg der radiobølger ble reflektert mot faste objekter og ga et ekko som kunne leses på en skjerm. Dagens dagslysradarer til fritidsbåter bygger på omtrent samme teknikk, med en roterende antenne, en magnetron og en skjerm med fire farger. Men i 2009 gjorde bredbåndsradaren sitt inntog også i fritidsbåtverdenen. Teknologien stammer opprinnelig fra svenske SAAB som utviklet den som en strømgjerrig radar til sine fly. Nå har altså Simrad videreutviklet den med tanke på maritim bruk, blant annet i fritidsbåter.
Mens den tradisjonelle radaren sender mikrobølgepulser med høy effekt, tolker signalet som kommer i retur og presenterer den på en skjerm, så bygger bredbåndsradaren på en helt annen teknologi og funksjonsmåte. Den har en sender og en mottaker i antennen som konstant sender og tar imot digitale signler. Bredbåndsradaren beregner deretter forskjellen i frekvens og tid mellom det utsendte og mottatte signlet og presenterer resultatet på skjermen. Og dette gjør den med en meget lav sendeeffekt på bare 0,1 watt.

Bra på kort avstand
Den største fordelen med bredbåndsradaren er dens kapasitet til å fange opp og presentere ekko fra objekter svært nær båten. Mens vanlige radarsystemer kan zoomes inn til 1/8 nautisk mil (ca 230 meter), kan den nye bredbåndsradaren zoomes inn til 50 meter. Dermed får man et meget detaljert bilde av omgivelsene rundt båten – ikke helt ulikt bildet som det digitale sjøkartet presenterer av det samme området. Staker, bøyer, brygger og til og med sjøfugler vises på skjermen med en imponerende nøyaktighet.
Omtrent samtidig med at Simrad lanserte sin bredbåndsradar, lanserte også Raymarine sin nye heldigitale radarantenne. Den kommer i to størrelser - 18 og 24 tommer. Alle komponentene i de nye antennene er nå digitale og all kommunikasjon mellom skjerm og antenne skjer via digitale signaler. En annen nyhet er at disse antennene roterer i to hastighter. Dels 24 omdreininger i minuttet som har vært vanlig, dels 48 omdreininger per minutt. Den doble oppdateringshastigheten er en stor fordel blant annet når man ferdes med hurtiggående båter.

Velger man funksjonen ”Auto” så arbeider radaren med den høyeste hastigheten når den er innstilt på en rekkevidde opp til 3 nautiske mil, og den laveste hastigheten når den stilles inn på større rekkevidde enn 3 nautiske. Dual Range er en annen og nyttig funksjon som innebærer at to radarbilder kan presenteres samtidig på skjermen, for eksempel i to ulike skalaer. Denne funksjonen gjør det mulig å ha ett radarbilde av nærområdet rundt båten, og ett av for eksempel kystlinjen.

Test i varierende vær
Vi har sammenlignet de to nye radarsystemene under eksakt samme forhold og i samme område. Samtlige installasjoner er utført av teknikere fra Raymarine og Simrad. Raymarines HD-antenne ble montert en halvmeter høyere enn antennen til Simrads bredbåndsradar for å unngå forstyrrelser. For sikkerhets skyld satte vi den ene i standby-modus da vi testet den andre. Etter to dager med tester i både klart og dårlig vær, dagslys og nattemørke, kunne vi konstatere at bredbåndsteknologien er imponerende på korte avstander. Kystlinjer, sjømerker, brygger og båter tegnes på skjermen med nesten samme konturer som i det digitale sjøkartet. Legger man både radarbildet og kartbildet samtidig på skjermen og orienterer dem med for eksempel ”Baug opp”, så har man et fantastisk navigasjonshjelpemiddel ombord. Bredbåndsradaren kan stilles inn på 50, 75 og 100 meter, samt deretter 1/8-dels nautisk mil osv. Selv ved 1/8 nautisk mil er bredbåndsradaren noe mer detaljert enn den nye digitale radaren fra Raymarine.

Når man zoomer ut ett hakk til og avstanden blir ¼ nautisk mil er det derimot ingen større forskjell mellom Simrads bredbåndsradar og Raymarines HD-teknologi. Velger man en rekkevidde på 1 nautisk mil eller mer, er Raymarines antenne bedre enn Simrads. Den gir et bedre bilde over hele området rundt båten og når man nærmer seg et sund eller øyer så ser man åpningen noe tidligere på Raymarine-radaren enn Simrads.
Den optimale radarløsningen ombord skulle kunne være Simrads bredbåndsradar for nærområdet og Raymarines HD-radar som langdistanseradar. Det er imidlertid for de fleste kun en teoretisk mulighet.

Simrad BR24
Ekstreme detaljer
Simrads bredbåndsradar finnes pr i dag kun som 19 tommer og har en utgangseffekt på kun 0,1 watt, hvilket innebærer at den kan plasseres hvor som helst ombord uten at strålingen representerer en risiko for omgivelsene. Radarteknikken er helt ny og består en sender og en mottaker i antennen som konstant sender og tar i mot digitale signaler. Radaren måler deretter forskjellen i frekvens mellom det sendte og det mottatte signlet og presenterer ekkoet på skjermen. Mellom antennen og skjermen går det en vanlig Ethernet-kabel som kan kappes i riktig lengde. Radaren har meget lavt strømforbruk, spesielt når den står i standby-modus. Den krever heller ingen oppvarmingstid av antennen og kan startes umiddelbart.

Bredbåndsradarens store styrke er bildekvaliteten i nærområdet. Her er den imponerende. Man kan dessuten justere avstanden helt ned til 50, 75 eller 100 meter, det vil si langt under de tradisjonelle radarsystemene. I disse skalaene får man nesten samme nøyaktighet på landkonturene som i sjøkartet. Innenfor denne rekkevidden får man dessuten inn ekko på svært små objekter som ligger på sjøen, som bøyer, fugler m.v. og detaljene separeres fra hverandre. Ligger det fem bøyer ved siden hverandre får man fem tydelige ekko og ikke kun ett massivt ekko som eldre radarsystemer ville gitt.
En annen finesse med bredbåndsradaren er tekstvinduet på høyre side av skjermen. Her presenteres de tre farligste AIS-ekkoene med avstand, kurs, fart m.v.

Bredbåndsradarens svake side er dens følsomhet for forstyrrelser fra annen elektronikk, særlig andre radarer. Dette kan skyldes den lave utgangseffekten. Radaren kunne ikke kjøres samtidig med Raymarines antenne, til tross for at sistnevnte var montert høyere enn Simrad-antennen. Derimot fikk vi ingen forstyrrelser på Raymarines radar når Simrad-antennen var aktiv. Bredbåndsradaren ser også ut til å være følsom for signaler fra andre antenner, såsom VHF, noe produsenten også påpeker i sin monteringsanvisning.
Fremfor alt er Simrads bredbandsradar et svært aktuelt produkt for alle fritidsbåter som ferdes i skjærgården eller nær kysten der man trenger stor detaljrikdom i mørket eller i tåke. Legger man radarbildet ved siden av kartbildet på samme skjerm har man et perfekt navigasjonsinstrument.

Pluss
+ detaljrik på korte avstander
+ minimal stråling
+ ingen oppvarmingstid
+ lavt strømforbruk
+ svært tydelig ekko
Minus
- følsom for andre antenner

Raymarine 424 HD


Høyfartsradar

Raymarines nye heldigitale radarantenner presenteres på vårens båtutstillinger. Radaren kommer i to versjoner, en på 18 og en på 24 tommer. Begge har en utgangseffekt på hele 4 kilowatt. Den digitale radarteknikken har mange fordeler i forhold til den eldre analoge. All kommunikasjon mellom antenne og skjerm skjer via digitale signaler. Rent fysisk fører det til tynnere og mindre plasskrevende kabler. Den digitale tekonologien gir også muliget til å tilføre spenning så sent som mulig, hvilket betyr tynnere og kortere strømkabler. Alle komponentene i radarantennen har en lengre livslengde og forandres ikke over tid på samme måte som i en analog antenne. De nye digitale antennene har heller ikke de samme faste filterne som de analoge antennene. Med den digitale teknikken får man derfor en betydelig bedre oppløsning på skjermen og langt bedre separasjon av ekkoene.
I tillegg gir det digitale systemet en bedre fargeseparasjon mellom de ulike objektene. Under vår test hadde vi blant annet nedbør i form av snø som ble registrert i en lyseblå farge, det vil si med meget bra konstrast til de røde landområdene og den svarte sjøen. Den nye HD-radarens Auto-instillinger for å fjerne sjø- og regnstøy var dessuten betydelig forbedret og krever under alle normale forholdi liten eller ingen manuell justering.

Raymarines nye digitale radarantenner har også to andre funksjoner som den er alene om på markedet. For det første kan antennen rotere i to hastigheter på 24 og 48 omdreininger i minuttet. I Automodus vil den på avstander mellom 0 og 3 nautiske mil velge den raskeste rotasjonshastigheten. Med 48 omdreininger i minuttet får man således dobbel oppdateringshastighet, noe som er spesielt nyttig om man har en hurtiggående båt. Den andre unike funksjonen kalles Dual Range. Aktiverer man den, kan to radarbilder innstilt i ulike skala presenteres på skjermen samtidig. Antennen fanger også opp ekko fra Racon-fyr.
Den nye antennen gir en langt bedre målseparasjon sammenlignet med Raymarines anologe teknologi. Den utmerker seg med høy oppdateringshastighet og plukker opp små detaljer også på lang avstand.

Pluss
+ rask oppdatering
+ Dual Range
+ lite påvirkelig av andre radarer
+ bra målseparasjon
+ liten lobvinkel

Minus
- strømforbruk

FAKTA

Radar 01:
EKSTREMT DETALJRIKT: Dette skjermbildet viser bredbåndsradarens styrke. Det digitalet sjøkartet til venstre viser kun dybdekoter langs båtens babord side. I virkeligheten er her både sjømerke og bøyer (rødfargede) som man ser meget tydelig på radarbildet til høyre. Alle ekkoene er dessuten godt separert fra hverandre.

Radar 02 + 03 (2 bilder)
EKSAKT: Den grønne staken på styrbord side fremtrer meget tydelig på bredbåndsradaren ra Simrad. Denne nøyaktigheten overgår helt og holdent kartplotteren, og kan være av stor betydning i trange farvann. En effektiv radar er således et utmerket supplement til kartplotteren, ikke minst i nedsatt sikt.

Radar 04 + 05 (2 bilder):
SAMME OMRÅDE: To bilder av samme området. Simrads bredbåndsradar er innstilt på 100 meter og her ser man bryggen på babord side meget tydelig. Raymarines HD-radar til høyre er innstilt på sin korteste avstand (1/8 nautisk mil) og gir derfor et noe grovere detaljbilde.

Radar 06+07 (2 bilder):
HD BEST PÅ AVSTAND: På lengre avstand viser bredbåndsteknikken svakheter i forhold til Raymarines HD-antenne. Her er begge systemene innstilt på 6 nautiske mil, og man får et bedre bilde med Raymarines HD-radar. Legg også merke til bildeforstyrelsen på bredbåndsradaren (babord) som vi mistenker at kommer fra annet utstyr om bord i testbåten.

Radar 08:
BRA FUNKSJON: Raymarines nye HD-radar har en funksjon som den er helt alene om på markedet. Den kalles Dual Range og innebærer at to radarbilder i ulik skala kan presenteres samtidig på skjermen.

Radar 09:
VISER AIS: Simrads bredbåndsradar har et vindu på høyre siden av skjermen som presenterer de tre farligste AIS målene i båtens nærhet med avstand, kurs, fart osv.

Radar 10:
LAV LOB-VINKEL: Radarens horisontale lob-vinkel skal være så lav som mulig for at man skal kunne se åpninger mellom øyer osv så tidlig som mulig. Bilder viser Raymarines HD-radar som har en horisontal lob-vinkel på kun 3,9 grader.

Fabrikat

Simrad

Raymarine

Type

Broadband

HD Digital

Modell

BR24

424 HD

Størrelse

19 tommer

24 tommer

Antenntype

Radome

Radome

Omdr./min.

24

24 og 48

Sender, uteffekt

0,1 Watt

4 Kilowatt

Vertikal lobvinkel

25 grader

25 grader

Horisontal lobvinkel

5,2 grader

3,9 grader

Dual Range

Nei

Ja

Driftsspenning

12 og 24 volt

12 og 24 volt

Strømforbruk, 12 volt

19 Watt

40 Watt

Standby-strøm, 12 volt

1,2 Watt

20 Watt

Oppvarmingstid

0 minutter

1 minutt

Minste range

50 meter

230m

Vekt

7,4 kg

10 kg

Diameter

488 mm

652 mm

Høyde

280 mm

247 mm

Pris

27.500 kr

28.960 kr