utgave nr 11 2008

Digital-TV i båt

Publisert Sist oppdatert

Digital-TV i båt


Sorte hull i dekningen


”Digital-TV der du er”, blant annet i båten, sier Riks-TV i annonser. Det er en sannhet med en del modifikasjoner, for digitaldekningen er nemlig svært mangelfull på en del plasser der båtfolket ferdes.


Av Hans Due
Det er flere lesere som har henvendt seg til Båtmagasinet fordi de ikke har fått inn TV-sendinger gjennom det nye digitale bakkenettet i en del populære havner. De påstår også at de har fått råd fra Riks-TV om å bruke retningsantenner der hvor mottakerforholdene er dårlige.
I dekningskartet på Riks-TVs hjemmesider er det mange grå- og hvitmerkede områder langs kysten, altså områder der det er liten eller ingen dekning for det digitale bakkenettet. Et raskt søk viser at populære havner i Oslofjorden som for eksempel Sandspollen, Drøbak, Moss, Kråkerøy, Havna på Tjøme, Ula, Larvik og deler av Vestfjorden ved Tønsberg er grå- eller hvitmerket.
En av de med mest oppdaterte på dekning og antenner hos Riks-TV er Eigil Gjelsvik. Han sier til Båtmagasinet at det digitale bakkenettet dekker store deler av kysten vår, men som det helt riktig blir påpekt er det steder i blant annet Vestfold og Østfold der det foreløpig er en del grå områder. Dette gjelder spesielt inne i viker og under høye åser, og skyldes at terrenget skygger for signalene. Med en gang man kommer ut i fjorden er signalene veldig sterke.
Vestfold er for øvrig identifisert som et område som er for dårlig dekket, og i løpet av sommeren vil Norges Televisjon sette opp fire nye sendere i Vestfold. Dette skal gi betraktelig bedre dekning i Vestfoldbyene.

-At vårt kundesenter har anbefalt retningsbasert antenne til båt, må bero på en misforståelse. Det er håpløst dersom ikke farkosten ligger stramt fortøyd ved kai eller brygge, sier Gjelsvik.

Gjelsvik sier også at de har foretatt en rekke målinger som viser at de har meget god dekning ute på sjøen, opptil 5 mil fra land.
Båtfolket selv sier at de vil helst ha god dekning i gjestehavner og uthavner, for TV-titting er vel ikke prioritert aktivitet når man er ute på sjøen og kjører fra ett sted til et annet.