utgave nr 3 2007

Test av fargeplottere

Publisert Sist oppdatert

Test av fargeplottere


Velg for fremtiden

I løpet av få år har kartplottere blitt små, avanserte navigasjonssentraler. Til de fleste kan det kobles givere og antenner for radar, ekkolodd, motordata og mye annet. Vi har testet seks ulike plottere med skjermer fra 6,5 til 7 tommer. Forskjellene i pris og finesser er stor.

TEKST: LARS H. LINDÉN
FOTO: ATLE KNUTSEN

For tre år siden gjennomførte vi en test av fargeplottere med 5-tommers skjermer. Det er en størrelse som passer småbåter, men som er litt for liten om man vil dele opp skjermbildet i flere presentasjonsmodus, for eksempel kombinasjonen kart og ekkolodd.
I denne testen har vi gått opp et steg og testet fargeplottere med en skjermstørrelse mellom 6,5 og 7 tommer. Flere av disse er komplette navigasjonsstasjoner med mulighet for tilkobling av radar, ekkolodd, motordata og mye annet (se tabellen). Det således ikke bare skjermstørrelsen som skiller denne fra tidligere tester, men også plotterskjermenes kvalitet, som på kun få år har gjennomgått en betydelig utvikling. Særlig er de blitt langt bedre i sollys. Mange mener at antall pixler (=punkter) i en skjerm kan gi en viss informasjon om bildets kvalitet. I vår test fant vi imidlertid ingen fellesnevnere mellom mange pixler og et bra kartbilde.

Finesser
En plotterskjerm på opptil syv tommer kan naturligvis ikke eksponere ubegrenset med informasjon i tillegg til kartbildet. De fleste plotterne kan dele skjermbildet i to eller flere bildekombinasjoner. Derfor er ekstra viktig at skjermbildet kan tilpasses på en enkel måte. De fleste plotterne har knapper for å gjemme dataruter og tekster, og i visse situasjoner skjer dette automatisk etter noen sekunder. Skjermoffset er en annen finesse som særlig kommer til sin rett på mindre plotterskjermer, ikke minst om plotterne skal monteres i hurtiggående båter. Normalt vises båtens posisjon midt i kartbildet, men på enkelte plottere kan man flytte ned markøren (symbolet som viser eget fartøy) til bildets underkant i ett eller flere steg for å få et lengre oversiktsbilde i fartsretningen. Andre finesser er for eksempel True Motion som gjør at man kan velge om markøren skal ligge stille og kartbildet bevege seg, eller om markøren skal forflytte seg i kartbildet.

Test i sol og mørke
Båtmagasinets test ble gjennomført i skjærgården utenfor Havstensund sør for Strømstad. Samtlige plottere ble montert i reportasjebåten vår, en Viknes 1030. En representant for hver importør utførte monteringen og gjennomførte alle grunninnstillinger slik at alle kartbildene fikk eksakt samme utseende. Deretter dro vi et døgn ut i den bohuslänske skjærgården for å teste utstyr både i dagslys, spesielt sollys, og i mørke. De fleste av de testede plotterne har innstillinger for både dagslysbilder og nattbilder. Sistnevnte har helt andre farger som er behageligere for øyet når for eksempel vannet oppleves som svart. Om denne funksjonen mangler, må man kunne stille ned skjermlyset til et minimum og helst i mange og tette intervaller. Her var det store variasjoner mellom de forskjellige plotterne. På Raymarine C70 og Garmin 3006 C kan man justere belysningen i 63 respektive 26 steg, hvilket er fullt godkjent.
Når det gjelder hastigheten på plotternes oppdatering av kartbildet, dvs. kartets eller båtens bevegelse på skjermen, fant vi ingen merkbare forskjeller i denne testen. Selv i planende fart ruller bildene frem på en helt ok måte, og her er det stor forskjell sammenlignet med bare et par år siden. Da hadde vi flere plottere hvor bildet hakket frem og i blant ”frøs” bildet og låste seg ved planende fart.
I våre testresultater (se tabellen), har vi satt karakter i en skala fra 1 til 5. Våre karakterer er satt av tre personer med lang erfaring med kartplottere. Testresultatet er delt inn i to grupper, dels skjermens kvalitet og dels hvordan visse funksjoner kan utføres uten å ta frem håndboken. Vi har lagt vekt på hvor logisk alle knapper og menytekster er. I testen valgte vi å sammenligne fem vanlige funksjoner som man ofte gjennomfører med en kartplottere, nemlig (TEKST FRA TABELL INN HER)

Gode dagslysbilder
Plotterskjermenes kvalitet i ulikt lys og ulike vinkler holder gjennomgående høy standard, og noen har svært god fargekvalitet. Beste dagslysbildet har Simrad CX 34, tett fulgt av Garmin 3006 C, Lowrance 6500 og Raymarine C70. Furuno GP 7000 og Navman 6600 har ikke samme skarpe bilde, men får likevel ståkarakter.
Skarphet i tekst og landkonturer varierer derimot mye, med lavest karakter for Furuno 7000 og bare godkjent for Lowrance 6500, Navmann 6600 og Simrad CX34. Best skarphet i oversiktsbildet, det vil si når man zoomer ut skikkelig, har Raymarine C70. Her får man opp et stort kartområde på denne 6,5 tommers skjermen som er absolutt godkjent til å navigere etter.
Også når vi går inn og tester ulike funksjoner på de seks plotterne, er det store forskjeller. Noen er svært logiske med tydelige knapper eller tekster som vises et sted på plotterskjermen, som oftest i underkant av skjermbildet. For andres vedkommende krever samme operasjon at man går en lang vei med mange tastetrykk eller via en mengde undermenyer innen man lykkes å få innstilt de mest grunnleggende funksjoner, for eksempel legge ut en slepestrek, fjerne fyrsektorer eller justere belysning. Ved et par tilfeller måtte vi inn i håndboken for å finne løsningen. Mest kronglete å bruke var den plotteren som hadde beste dagslysbildet, nemlig Simrad CX 34. Men selv med Lowrance 6500 og Navman 6600 hadde vi problemer med enkelte funksjoner. Klart best er Raymarine C70 som er svært logisk og får beste karakter. Selv Garmin 3006 C er lett å bruke. Begge de sistnevnte kartplotterne er også våre favoritter i denne testen totalt, om vi legger sammen skjermenes kvalitet, brukervennlighet og ikke minst innebygde finesser.

OBS! Reportasjebildene av de ulike kartplotterne er tatt på ulike tider og under ulike lysforhold og er således ikke representative for det virkelige kartbildet.

Furuno GP 7000


Robust konstruksjon

Japanske Furuno er kanskje mest kjent for sine radarsystemer, men i de senere år har selskapet også lansert flere kartplottere. I denne klassen finner vi den testede syv-tommeren med betegnelsen GP 7000 og også et dyrere multifunksjonsdisplay som heter Furuno NAVnet.
Den testede GP 7000 har en svært robust konstruksjon i aluminium en meget solid skjermoverflate. De øvrige plotterne i vår test er laget i ulike plastvarianter.
Høyden på Furuno GP 700 inkludert bøyle er lave 185 mm, men dybden er hele 132 mm. Plotterskjermen er liggende og har noen færre pixler sammenlignet med de øvrige i testen. Dette kan være en av forklaringene på et noe utydelig kartbilde sammenlignet med flere andre i testen. Fremfor alt merkes dette når man zoomer ut bildet for å få et større kartområde. Landkonturer og tekster blir litt uskarpe. Vi hadde dessuten vanskeligheter med å skjelne de blå feltene som markerer ulike dybdeområder. Når det gjelder plotterskjermen, så har Furuno GP 7000 et bra dagslysbilde og et nattbilde med sterke farger. Sikten fra siden er fullt ut godkjent. Vi gir et pluss også for hastigheten (=skjermoppdatering) ved zoominger. Bakgrunnsbelysningen kan bare justeres i syv steg, og det er nok litt for lite når man skal stille inn det perfekte bildet ved ulike lysforhold. Den testede plotteren har to NMEA-tilkoblinger og man kan også koble til en AIS-mottaker. Ønskes ekkolodd må velge en annen modell med benevnelsen GP 7000 F. Radar kan derimot ikke kobles til denne GP 7000-serien. Ønsker man radar må man velge et dyrere NAVnet-sysyem. Vi savnet noen finesser på Furuno GP 7000, blant annet at plotterskjermen ikke kan deles i flere seksjoner og True Motion. Derimot forsvinner visse tekster automatisk etter noen sekunder, slik at man får et renere bilde. Når det gjelder anvendelighet, er det lett å jobbe med Furuno GP 7000. Tastene både under og ved siden av skjermen er logiske og håndboken var unødvendig under vår test.

PLUSS
Robust konstruksjon i aluminium
Fint bilde også sett fra siden
Slår av teksten automatisk
Rask ved zooming

MINUS
Skjermbildet er ikke delbart
Radar kan ikke kobles til systemet
Nesten samme farge på 3 og 6 meters dyp
Unyansert innstilling av belysningen
Uskarp i kontur og tekst ved ut-zooming

Garmin 3006 C


En stor favoritt

Garmin har erstattet sin gamle modell 2006 C med nye 3006 C. Den har samme skjermstørrelse som forgjengeren på 6,4 tommer, men med en ny fargeskjerm (TFT) og et mye større minne for lagring av waypoints og spor. Andre nyheter er tilkoblingsmulighet for radar, ekkolodd, AIS. Denne plotteren har til og med en såkalt RGB-utgang og videoinngang. Sistnevnte kan benyttes ved for eksempel overvåkingskamera på dekk eller i et motorrom. Garmin 3006 C er også utstyrt med trådløs fjernkontroll.
Garmin 3006 C er en av våre favoritter i testen. Den får beste karakter når det gjelder skjermens kvalitet og brukervennlighet. Håndboken trengte vi aldri å åpne. Garmin 3006 C har en noe svakere bildeskjerm sammenlignet med de fleste andre, men den er allikevel skarp og behagelig for øyet. Lysstyrken kan man dessuten stille inn i mange intervaller sammenlignet med de fleste andre. Dagslysbildet kan ikke konverteres til nattbilde, men vi savnet det ikke. Det justerte dagslysbildet er helt godkjent også ved navigering i mørket.
Garmin 3006 C er fullstappet med finesser. Her er noen; Skjermbildet er delbart i hele fire seksjoner og visse funksjoner kan innstilles i et Automodus slik at for eksempel fyrsektorer og loddskudd (dybdesifre) automatisk forsvinner. Vil man senere sjekke et fyr, så stiller man markøren over det og informasjonen kommer opp. En annen finesse er at motorveisiden kan legges over kartsiden. Når det gjelder kart, så har den en detaljert veikartografi i kystnære områder der man kan finne viktige fasiliteter på land. Garmins digitale sjøkart heter Blue Chart g2, og en nyhet er at man kan oppdatere disse i forkant av sommeren 2007 og få inn flyfotos over enkelte havner.

PLUSS
Sjøfart med flyfotos over en del havner
Veikartografi i kystnære områder
Motorveiside kan legges inn i kartbildet
RGB-utgang og video-inngang
Bra monteringsdybde på kun 83 mm
Fin belysning og mange intervaller
Fjernkontroll finnes som ekstrautstyr
Behagelige dagslysbilder
Fin skarphet i tekst og bilder

MINUS
Skjermoffset finnes ikke
Mange trinn for å starte spor

Lowrance Global Map 6500


Håndboka måtte frem

Amerikanske Lowrance er velkjent blant sportsfiskere og da handler det i første rekke om produsentens ekkolodd. Her har Lowrance lang erfaring og en lang rekke gode modeller. I senere tid er enkelte av utgavene komplettert med kartplotter og radar. Multifunksjonsinstrumenter med kartplotter, radar og ekkolodd finnes i størrelser fra fem til 10 tommer og flere modeller selges under navnet Eagle. Gjennom et samarbeid med produsenter av utenbordsmotorer kan også motordata hentes frem på Lowrance plotterskjermer. Global Map 6500 har en syv tommers fargeskjerm (TFT) og denne kartplotteren er tilrettelagt for radar og krever kun tilkobling av antenne. Instrumenthuset har en bra monteringsdybde på kun 94 mm, men et tregt bøylefeste må løsnes nesten helt for at skjermen skal kunne justeres opp og ned.
Fargeskjermen holder høy kvalitet med et fint dagslys og nattbilde, og selv fra siden og ved ut-zooming ser man kartbildet helt fint. Å bytte mellom dagslys- og nattbilder er enkelt. Innstillingen av belysningen er todelt - en i form av fire grove hurtigvalg under PWR-knappen. Ønsker man å gjøre mer nyanserte justeringer må man inn i en spesiell meny. Lowrance Global Map 6500 har i likhet med Navman 6500 et fåtall knapper ved siden av bildeskjermen. Som oftest behøver man ikke flere for å gjennomføre de mest vanlige innstilingene. Men når man vil gjøre litt mer avanserte innstillinger, må man inn i menysystemet for å lete. Vi måtte dessverre benytte håndboken mange ganger. Vi fikk også noen problemer med programvaren. Til tross for at tekstene var innstilt på svensk, kom det i blant opp både engelske og spanske tekster. Lowrance Global Map 6500 får gjennomgående høy karakter for plotterskjermens kvalitet, men dårlig karakter for brukervennligheten. En ny modell kommer i 2007 og i denne har man mulighet for radaroverlay, skjermoffset og en del andre finesser.

PLUSS
Fint dagslysbilde og nattbilde
Kursvektor med angivelse av kurs
Fin skarphet i oversiktbildene
Bra monteringsdybde på 94 mm
Motordata fra utenbordsmotorer kan vises

MINUS
Tregt feste, vanskelig å vri til rett vinkel
Brukervennligheten
Tekster kommer opp på engelsk
Skjermoffset kan ikke innstilles
Ekkolodd kan ikke tilkobles

Navman Trackfish 6600


Allsidig

Navman har en stor serie med kartplottere i størrelsen fra fire til tolv tommer. Alle har stående bildeskjermer med knappene plassert til høyre. Trackserien har bare kartplotter, mens Trackfish-serien både har kartplotter og ekkolodd. Flere modeller kan til og med kompletteres med en såkalt Gateway for å få opp motordata. Navman har et nært samarbeid med Mercury. Flere modeller kan også kompletteres med en forbruksmåler og via denne får man en komplett ”ferdsskriver” som for eksempel viser hvor mange nautiske mil man kan gå i en viss fart med den mengde drivstoff som finnes i tanken. Til denne testen valgte vi Trasckfish 6600 med en syv tommers skjerm som både har kartplotter og ekkolodd (sistnevnte ble ikke testet denne gangen). Verken radar eller Navtex kan kobles til systemet, men kobler man plotter og VHF sammen kan man plotteren presentere enkelte værdata.
Plotterskjermen på Trackfish 6600 får godkjent, men ikke mer. Den har en VGA-skjerm med høy oppløsning, men oppleves som litt ”tynn” og fremfor alt merkes dette i dagslys og når bildet zoomes ut til et oversiktsbilde. Sikten fra siden er derimot svært bra, nettopp fordi man kan rotere plotterbraketten til beste stilling. Navman-plotteren har et enkelt brukergrensesnitt siden de viktigste funksjonene er knyttet opp til et fåtall knapper. Enkelte funksjoner er lette å finne, som for eksempel å legge ut et waypoint. Men å ta bort fyrsektorer eller starte en slepestrek krevde hele syv steg.
Via Page-knappen kan man bla mellom fem ulike sider som hver og en kan tilpasses de forskjellige båttyper. Opp til 12 ulike datafelt kan legges inn på bildeskjermen samtidig. Navman har på trappene en ny modell i denne klassen som dessverre ikke var klar til vår test.

PLUSS
Ekkolodd
Vribart feste
Opp til 12 datafelt kan legges inn i displayet
Lett å legge inn waypoint
Lett å stille inn belysning
Enkelt å bytte fra dagslysbilde til nattbilde
Rent kartbilde uten tekster
Motordata kan kobles til

MINUS
Radar kan ikke kobles til
Mange steg for en del innstillinger
Uskarpe oversiktsbilder

Raymarine C70


Beste karakter

Raymarine har to kartplottere i denne klassen, den testede C70 og den nye A65 som er en kombinert plotter og ekkolodd. Begge har en 6,5 tommers fargeskjerm. Produsenten valgte C70 til denne testen og den inngår i en serie kartplottere fra 6,5 til 12 tommer som man kan kalle multifunksjonsdisplayer. Tanken er at man starter med en plotterskjerm og senere bygger på med for eksempel ekkolodd og radar. Alle muligheter for tilkobling finnes allerede montert i bakstykket. Selv AIS, Navtex-data og motordata kan tilkobles. Ønskes ytterligere tilkoblinger som for eksempel RGB-utgang og videoinngang må man velge den dyrere E-serien som har plotterskjermer på åtte og 12 tommer. Men til tross for at vi testet en enklere versjon i C-serien, så havner den øverst på seierspallen sammen med Garmin 3006 C. Raymarine C70 har en brukervennlighet som står i en klasse for seg. Knapper og undertekster er svært logiske og det er sjelden man behøver å gå noen omveier for å gjøre innstillinger eller starte en funksjon. Kartbildene kan deles opp i flere seksjoner, og man har spesielle sider for motor- og seilbåter. Vindinformasjon for seilbåter er mulig å hente frem. Det finnes også en ”rense bilde”-funksjon som med et knappetrykk tar bort visse tekster og tall. Bildeskjermens kvalitet får også beste karakter. Dagslysbildet er bra og nattbildet perfekt. I begge modus er det lett å stille inn beste lys som kan justeres i hele 63 ulike intervaller. Men best av alt er skarpheten i kartpresentasjonen når man zoomer ut bildet skikkelig. Her står Raymarine C70 i en klasse for seg, hvilket betyr at man kan få svært bra oversiktsbilder som det går an å navigere etter.

PLUSS
Gode dagslys- og nattbilder
Lett å bytte fra dagslysbilde til nattbilde
Stenger dataruter automatisk
Logiske knapper
Smarte menyer under en bestemt knapp
God skarphet i ut-zoomede kartbilder
Fin monteringsdybde på 90 mm
Ekkolodd, radar, AIS og Navtex kan tilkobles

MINUS
Slavedisplay kan ikke tilkobles

Simrad CX 34


Bra dagslysbilde

Simrads nye plotterserie har betegnelsen NavStation og finnes i størrelsen på 7, 10 og 15 tommer og hver og en av disse i mange versjoner. Foruten kartbildet kan man kombinere ulike skjermbilder - for eksempel kart og radar. Simrad CX 34 har radartilkobling, men ikke ekkolodd. Denne modellen skiller seg noe fra de øvrige i testen og det gjelder først og fremst formatet, med en høyde på hele 220 mm, hvilket betyr at den kanskje passer best i litt større båter. Plotterskjermen er liggende og nesten alle knappene er plassert i området under skjermen. Her skiller Simrads løsning seg vesentlig fra de øvrige plotterne i vår test. Flere knapper har en hurtigfunksjon for zooming, oversiktsbilder med mer. En hurtigguide følger med håndboken, men allerede fra den ene testdagen til den neste hadde vi glemt flere av disse knappene. Under mange knapper ligger også for mange undermenyer. Når vi skulle gjøre diverse innstillinger som for eksempel nattbelysning, fjerne fyrsektorer eller starte en slepestrek, måtte håndboken frem. Til høyre for skjermen finnes fem smarte knapper som gjør at man kommer direkte til kartbildet, radar, ekkolodd med mer. Og holder man inne for eksempel kart-knappen, så veksler plotteren mellom helt og delt bilde. Opptil fire ulike skjermbilder kan vises på plotterskjermen. Andre finesser når det gjelder kartbildet er en automatisk skjermoffset, det vil si at markørens posisjon endrer plassering på skjermen etter fartøyets fart og man får dermed en bedre oversikt i fartsretningen i høye hastigheter.
Det mest positive med Simrad CX 34 er dagslysbildet, som vi gir høyeste karakter. Skjermen er svært god i sollys, også når man ser inn fra siden. Også nattbildet er svært bra. Ved store utzoominger blir landkonturer og tekster noe uskarpe. Men dette gjelder samtlige plottere i vår test som har C-Map-kart.
Simrad har også en 6 tommers (CX 33) som bare er 144 mm høy og har en betydelig lavere pris inkludert GPS-antenne, men produsenten valgte å ta med CX 34 i vår test.

PLUSS
Bra dagslysbilde
Delbart bilde i opp til fire seksjoner
Bildet starter med full belysning
Belyste knapper
Stort minne for ruter og waypoints
Hurtigknapper til ulike funksjoner
Mange tilkoblingsmuligheter
Fjernkontroll som ekstrautstyr

MINUS
Stor og klumpete
Ulogiske funksjoner
Mange undermenyer bak hver knapp
Ekkolodd kan ikke tilkobles
Høy pris