utgave nr 1 201

Vedlikehold: Dieselvarmer

Mye båtutstyr kan vi greie oss uten, men dieselvarmeren min får du aldri. Stell pent med den.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN

Vi skal se litt på vedlikehold og service på eksisterende varmeanlegg. Vi bruker Eberspächer som eksempel, ikke til forkleinelse for andre merker, men ”Eber” er i dag den mest brukte dieselvarmer, med Eberspächer Airtronic D4 på toppen. Service og vedlikehold på andre merker vil i all hovedsak være likt. Har du færre enn ti tommeltotter kan du gjøre mye av vedlikeholdet selv, men la fagfolk ta et hovedettersyn med noen åres mellomrom. Det billigste er å ta brenneren med til verkstedet. En del verksteder har diagnoseprogrammer for dieselvarmeren. Ved å koble varmeren til en datamaskin får man frem alle mulige opplysninger; driftstimer, temperaturer, hastighet på motor og feil på komponenter.
Vi har hentet tips og råd hos Diesel og Elektro Service på Alvøen, litt utenfor Bergen. De er blant de fremste i landet når det gjelder varmeanlegg i båt.

Står seg i hjel
- Dagens dieselvarmere er veldig driftssikre og bygget opp slik at det er lett å komme til de ulike komponentene, sier Ove Jarle Thomassen. Men ting kan skje. Derfor er det å anbefale å ha nødvendige reservedeler liggende i båten.
Som ved alt annet teknisk om bord er det praktisk om dieselvarmeren er montert slik at det er lett å komme til for løpende vedlikehold. Det er en stor fordel om varmeren er montert slik at det er lett å komme til brenneren.

– Den mest vanlige feilen er at varmeren står seg i hjel. Det er viktig at varmeren startes hver gang man er i båten, helst minst hver 14. dag, sier Ove Jarle. For båter som ligger på sjøen hele året burde det ikke være noe problem. Om båten er pakket inn for vinteren er det viktig å tenke på at eksosuttaket blir veldig varmt når dieselvarmeren kjøres. Sett for all del ikke fyr på presenningen.
Fagfolkene anbefaler å unngå å kjøre dieselvarmeren for lenge på lav effekt. For å unngå forkoksing på glødepluggene bør den i alle fall innimellom kjøres på full guffe. I så måte anbefaler ikke Ove Jarle å montere for stor varmer i båten. Da blir det ofte at den kjøres for lenge på lav effekt.

Det er mer og mer vanlig å montere to mindre dieselvarmere i stedet for en stor, noe som blant annet bidrar til mindre daukjøring. Og om den ene stopper eller må leveres på service får man i alle fall en lunk i båten. En annen fordel er at man ved installasjon av to varmere kan gå ned på dimensjonen på luftslangene. Det gjør som regel installasjonen betraktelig lettere.
Service på dieselvarmen foretar du vinterstid. Når våren kommer er det alltid mye annet å gjøre. Bruker man fagfolk har de også som regel bedre kapasitet utenom båtsesongen.

Vanligste feil
Enkelt forklart er en dieselvarmer bygget opp med en brenner, som ved tilførsel av diesel produserer varme. En glødeplugg eller stift antenner drivstoffet. Diesel pumpes til varmeren med en liten pumpe. Det vanligste er å hente diesel fra båtens tank eller drivstoffsystem, men noen har valgt å montere en egen tank. Alle med bensinmotorer må jo uansett gjøre det.
Varm luft sendes ved hjelp av en vifte ut gjennom luftslangen, til dysene som er montert i kabinene. Brenneren må naturlig nok ha tilførsel av luft. Vanligvis er det montert en lyddemper på luftinntaket. Undre forbrenning av diesel dannes eksos, og denne føres i slange ut fra båten, via et eksosuttak i skroget. Brenneren og viften drives elektrisk. Systemet styres av en elektronisk styreenhet, med regulator og termostat plassert et sentralt sted i båten.

Om vi holder oss til Eberspächer sine dieselvarmere, er D2 og D4 bygget helt likt opp og vedlikeholdspunktene og delene er akkurat de samme. Storebror D5 er noe annerledes bygget opp, med andre reservedeler. Anlegget utover selve brenneren er identisk, bortsett fra dimensjonen på luftslanger.
90 prosent av feilene ved en dieselvarmer er mangel på strøm eller mangel på diesel. Dette er derfor det første vi skal kontrollere. Eksperten sier også at om dieselvarmeren røyker mye ved oppstart er det en indikasjon på at varmeren ikke virker som den skal.

Det elektriske
Systemet er sikret med to sikringer, én for brenneren og én for styrestrøm. Spesielt for varmeapparatet er at tilførselsledningene til dieselvarmeren skal være koblet utenom hovedbryteren. Dette har sammenheng med at brenneren bruker tid på å ”kjøre seg ned”. Om strømmen brått blir brutt kan brenneren bli ødelagt. Det første du gjør er å kontrollere sikringene, og eventuelt skifte. Merk at en ødelagt sikring ofte er en indikasjon på at noe er galt. Et annet problem kan være at spenningen er for lav. Kanskje har du dårlige batterier eller at de er dårlig ladet, men det kan også skyldes brudd eller spenningsfall på ledninger. Spennigsfall kan komme av at ledningene er for dårlig dimensjonert i forhold til lengde og forbruk. Bruk aldri gamle ledninger og kabler. Spenningsfall kan også komme av dårlige kontakter. Pass på at alle kontakter er skrudd skikkelig til, og at det ikke er brudd. Sjekk om kontaktene og sikringer er irret. Er det dårlig kontakt ved kabelsko, så skiftes disse.

Ved feilsøking:
Sjekk sikringer.
Kontroller at alle ledninger er koblet skikkelig til og at det ikke er brudd i ledninger.
Sjekk spenningen.

Vedlikehold:
Sjekk alle koblinger. Stram dem til.
Sjekk at alle ledninger er hele og i god stand.
Er kontakter irret så gjøres de ren. Spray gjerne med egnet kontaktspray.
Gjør ren sikringsholder og skift sikringene om det er irr på dem.

Dieseltilførsel
Brenneren får diesel via en doseringspumpe som er montert på et egnet sted. Ove Jarle forteller at det er veldig uvanlig at det er feil på selve pumpen, og i så fall er det vanligvis monteringsfeil. Når pumpen går hører du en jevn klikkelyd i den. Han forteller videre at det beste er om diesel hentes via at stigerør direkte fra båtens dieseltank. Eventuelt kan diesel hentes via en forgreining på drivstoffsystemet eller fra uttak ved dieselfilter/vannutskiller. I inntaket til pumpen sitter en liten sil, et filter. Om brenneren ikke får diesel kan denne være tett og må i så fall gjøres ren eller helst skiftes. Ved vedlikehold er det en liten kostnad å skifte denne. Fagfolkene anbefaler å montere et ekstra dieselfilter på slangen før pumpen, altså mellom dieseltank og pumpe. Det er uhyre viktig at det er et filter for diesel og ikke for bensin. Ove Jarle presiserer at du aldri må gjøre noe på utsiden av dieselpumpen. Denne delen er finjustert fra leverandøren og gjør du noe her er det stor fare for at pumpen må skiftes. Utover dette bør du jevnlig kontrollere hele anlegget for skader og diesellekkasjer. Pass på at alle slangeklemmer er teitet til, og skift deler du er usikker på.

Ved feilsøking:
Sjekk at det er nok diesel. Etterfyll eventuelt om diesel hentes fra egen tank.
Sjekk at sil/filter i pumpen eller separat dieselfilter ikke er tett.
Sjekk elektrisk tilkobling til pumpen.

Vedlikehold:
Skift sil/filter på inn-siden av pumpen og skift eventuelt ekstra dieselfilter.
Etterse alle koblinger på dieseltilførselen. Sjekk for lekkasjer.
Teit til alle slangeklemmer.
Pass på at ingen dieselslanger ligger mot motoren eller mot slitepunkter.
Sjekk at dieselpumpen sitter fast og er riktig montert i henhold til monteringsanvisning.

Glødestift
Alle dieselvarmere er utstyrt med en glødestift/glødeplugg som antenner dieselen slik at det blir varme. Forkoksing eller brudd på disse kan gjøre at dieselvarmeren ikke starter. Rundt glødestiften/glødepluggen sitter et glødegitter. Disse delene bør alle som har dieselvarmer kunne skifte selv, og det er faktisk veldig enkelt. D2 og D4 er i denne sammenheng helt like og bruker samme deler. Ved å ”snappe av” overkappen kommer man til glødestiften.

Nødvendig verktøy følger med når du kjøper ny glødestift, det eneste du trenger er et torx-sett. Man tar bare ut den gamle og setter inn en ny. Det gjøres på et par minutter og man kan ikke gjøre feil. På D5 sitter det en glødeplugg med spiral, noe annerledes enn på de mindre varmere. Man kommer til glødepluggen ved å ta bort en liten gummihette på toppen av D5-varmeren. Av verktøy trenger du en 7 millimeter fastnøkkel/pipe for å løsne ledningene. Deretter trenger du en 19 millimeter pipenøkkel for å skru ut glødepluggen. Når det er gjort bruker du et tynt skrujern eller en spisstang for å trekke ut glødegitteret som sitter inne i hullet. I kanten rundt hullet er noen små hull. Disse bør stakes opp, noe som kan gjøres med en liten streng eller rett og slett en binders som du bøyer til. Deretter er det bare å sette det hele sammen igjen. Glødestift for D2 og D4 koster knapt tusen kroner, og glødeplugg for D5 knapt 500 kroner. Henholdsvis cirka kr 65,- og kr 115,- for glødegitter.

Feilsøking:
Sjekk at det ikke er brudd i ledninger til glødeplugg.
Ta ut glødestift/glødeplugg for å se om det er koksavleiringer på dem. Bytt eventuelt glødestift og glødegitter.

Vedlikehold:
Glødestift/glødeplugg og glødegitter byttes annet hvert år. Eventuelt hvert år for å være sikker.

Eksosanlegget
- Vi tuller ikke med eksos. Det er veldig viktig at dette er i orden, presiserer Ove Jarle. Han understreker at om det er skade på eksosdelene så skal de ikke repareres, men byttes ut. Fra eksosuttaket på dieselvarmen går det en isolert eksosslange til en gjennomføring i skroget. Lekkasje på eksosanlegget kan føre til at det kommer eksos i båten, noe som kan få katastrofale følger. Pass på at alle slanger ut fra eksosuttaket er hele. Sjekk alle slangeklemmer og bytt ut om du er i tvil. Pass på at eksosslangen er festet på en forsvarlig måte og se til at de ikke ligger i spenn slik at vibrasjoner i båten kan skade den.

Vedlikehold:
Sjekk alle koblinger og slanger. Bytt det som eventuelt er skadet.

Luftslanger
Før hver sesong bør du gå over hele anlegget og sjekke for skader. På innsugningsdelen av brenneren sitter et innsugningsgitter. Gjør dette rent. Se til at alle luftslanger er hele og sjekk slangeklemmer. Er det skade på luftslanger er det best å skifte dem. En flatklemt luftslange kan føre til at overopphetningsvernet slår inn og automatisk stenger av varmeren. Husk at anlegget må være installert slik at det alltid er en åpen dyse, om ikke kan varmeren bli overopphetet. Har du tid til overs kan du gjerne isolere luftslangene med isolasjon du får kjøpt hos din båtutstyrsforhandler. Du beskytter rørene, og samtidig fyrer du ikke for kråkene. Spesielt om varmeren er litt lite demisjonert i forhold til båten kan du vinne mange grader på å etterisolere luftslangene.

Feilsøking:
Om overopphetningsvernet slår ut kan det skyldes flatklemte luftrør. Disse må i så fall skiftes.

Vedlikehold:
Gå over hele anlegget. Sjekk slangeklemmer og at luftslangene er hele.
Det er mye å vinne på å isolere luftslanger.

Betjeningspanel
De fleste Eperspächer Airtronic varmere er levert med en miniregulator og ekstern termostat. I dag leveres de vanligvis med en Digital Modulator, serie 801. Fordelen med denne er at temperaturen vises digitalt. Med enkel betjening stiller du inn ønsket temperatur, og varmeren justerer effekten i forhold til denne. I tillegg får du opp eventuelle feilmeldinger på displayet, slik at feilsøking blir mye enklere. Om du har den gamle miniregulatoren er det lett å bytte den ut med Digital Modulator 801. Prisen er cirka kr 765,-. Vi vil siden komme med en fyldigere monteringsbeskrivelse av denne.

I verktøyskrinet:
For å kunne utbedre feil og ta sørvis på dieselvarmere bør du ha følgende liggende i reservedelsskrinet:
Sil til dieselpumpen (ved inntak).
Dieselfilter på slangen før pumpen.
Glødestift/glødeplugg til aktuell varmer.
Glødegitter til aktuell varmer.

Verktøy:
Skrujern til slangeklemmer.
Torx-sett (D2/D4).
7 millimeter fastnøkkel/pipe (D5).
19 millimeter pipenøkkel til glødeplugg(D5).
Spisstang og/eller tynt skrujern (D5).