utgave nr 11 1997

Test: 25-hesterne

Publisert Sist oppdatert

Test: 25-hesterne


Friske 2-taktere, seige 4-taktere


I grenselandet mellom store og små konstruksjoner finner vi 25-hesterne. Noen er opptrimmede 20-hestere, mens andre er strupte 30-hestere. Testen er utført i Sverige, hvor Honda har 30-hester i stedet for 25-hester. Honda 30 finnes også på det norske markedet.

Tekst: Lars H. Lindén
Foto: Bengt Westlund

Det er flere interessante nyheter i denne motorklassen, ikke minst blant fire-takterne. Variasjonene er store blant opptrimmede 20-hestere og strupede 30-hestere. Noen er 2-sylindrede, andre 3-sylindrede, og sylindervolumet varierer fra 395 ccm til 543 ccm. Honda, Mercury og Suzuki har 3 sylindrer, de øvrige to.
Vekten varierer også sterkt, mellom 42 kg og 79 kg. Her er to-takterne gjennomgående lettere enn fire-takterne. Lettest er Mercury/Mariner 25 Lightning, en spesialversjon uten el-start, generator mm. som er tatt fram med tanke på lette båter og gummibåter. Denne motoren veier bare 42 kg. og er mulig å håndtere for én sterk person. Tyngst er Mercury/Mariners nye 4-takter som veier nesten dobbelt så mye.

Tverr- og vendespylt

Blant to-takterne finner man både tverrspylte og vendespylte konstruksjoner. Den tverrspylte motoren kan være noe mer tørst på høye turtall, men på mindre motorer er forskjellen marginal om man holder igjen litt på gassen. Det er bare to totaktere (Suzuki og Yamaha) som har separat oljesmøring med oljetank under motordekselet. Akkurat som for firetakternes vedkommende, tanker man kun ren 95-oktan blyfri bensin, og behøver aldri å tenke på riktig blandingsforhold mellom bensin og totaktsolje. De øvrige to-takterne skal kjøres på en 2%-blanding.
Det finnes andre forskjeller, som f.eks. diverse alarmer for bl.a. overoppheting. Får man noe skrap inn i vanninntaket, eller kjører i stykker impelleren i kjølevannspumpen, vil alarmen varsle deg om overoppheting før vitale deler ødelegges. Beskyttelse mot for høyt turtall er også en finesse som finnes på de fleste 25-hestere. Skulle man skade propellen med derpå følgende øking av turtallet, vil tenningen reguleres slik at turtallet senkes under det kritiske nivået.

Både manuell og elstart

Nesten samtlige 25-hestere kan fåes med enten manuell eller elektrisk start, og to av de nye fire-takterne (Mercury og Yamaha) kan også leveres med powertrim og tilt. Sistnevnte er en stor forbedring som man har savnet på tidligere modeller. Med stor last kan det være vanskelig å få en båt med 25-hester i plan, og her kan powertrim være eneste løsningen.
En 25-hester styrer man uten problemer med en rorkult, og den kan også være forholdsvis enkel å dra igang for hånd. Det betyr at man kan komme et stykke ned i pris dersom man velger bort elstart og rattstyring. Samtlige motorer er imidlertid klargjort for rattstyring, og det kan være en fordel på ekstremt lette båter som f.eks. gummibåter. Med rattstyring får man også en bedre vektfordeling i båten som gjør at den er enklere å få i plan. Dessuten er rattstyring en ekstra sikkerhet om båten skal kjøres av yngre mennesker (over 16 år). Tidligere var det et krav fra Det norske Veritas og forsikringsselskapene om at alle påhengere fra og med 25 hk. skulle kjøres med rattstyring, men denne regelen er fjernet i forbindelse med de nye CE-reglene.
En 25-hester er godt egnet til V-bunnede båter mellom 4 og 4,5 meter (13-15 fot) og rundbunnede båter opp til ca. 5 meter (16 fot) samt for V-bunnede gummibåter mellom 3,5 og 4 meter (11-13 fot).

Test med Ryds 435 Big Fish

Vi har kjørt samtlige 25-hestere på en Ryds 435 Big Fish, en rundbunnet båt med en liten kjøl. Det vil si 9 forskjellige motorer, seks totaktere og tre firetaktere. Totakteren Mercury/Mariner 25 Lightning og de to fire-takterne Mercury F25 og Yamaha F25 er helt nye denne sesongen. Tidligere var Honda 25 og 30 eneste fire-takterne i denne klassen. Også OMC har en ny 25-hester på gang.
Ryds 435 Big Fish har de strategiske mål 4,35m. X 1,86 m., og vekten er nøyaktig 248 kg. uten motor og belastning. Vi lastet ned båten med 200kg. inklusive fører, hvilket vil si at hele pakken veide ca. 500 kg. med de fleste motorene påmontert. Fire-takterne og Suzuki 25 er ca. 15-20 kg. tyngre. Samtlige motorer ble montert av de respektive importører og ble utstyrt med propell for denne vekten. I de fleste tilfellene passet standardpropellen godt til denne båten.

To-takterne "akset" best

På samtlige 25-hestere målte vi fart, bensinforbruk og støy ved fire forskjellige turtall. Vanligvis ligger man og marsjer på 500-1000 omdreininger under maks, men vi ville også teste motorene ved lavere turtall for å se hvem som klarte å holde båten i plan lengst mulig. Det var kun to-takterne Evinrude 25, Suzuki 25 og Tohatsu 25 som klarte dette. Disse tre motorene var også de som hadde den beste akselerasjonen opp til toppfart. Med samtlige firetaktere var vi nødt til å reise oss fra aktertoften og flytte tyngden forover for å få båten i plan.
Toppfarten varierer mellom 21,6 og 26,0 knop, og drar man av 500 omdreininger, synker farten med 2-3 knop. Det betyr en marsjfart på ca. 20 knop for de fleste motorene, en fart som Ryds-båten også trivdes best i.
I disse hastighetene ligger bensinforbruket på ca. 10-11 liter/time for totakternes vedkommende, og ca. 7-8 liter/time for fire-takterne. Vi hadde faktisk trodd at forskjellen skulle vært mye større, men resultatene indikerer at to-takterne er blitt stadig mer bensinsnille med årene.

Honda minst tørst

Ser man på forbrukstallene ved nøyaktig 20 knops fart for samtlige 25-hestere, er firetakteren til Honda den minst tørste av alle med 0,38 liter pr. nautisk mil. Like etter kommer fire-takterne til Mercury og Yamaha. Her skal vi også ta i betraktning at Honda i Sverige opererer med 30-hester, en motor som også selges i Norge, mens de andre er på 25 hester. Overraskende nok er det et par av to-takterne som ligger på samme forbruk som fire-takterne til Yamaha og Mercury. Det koster altså ca. 4 kroner pr., nautisk mil å kjøre 25-hesterne (1 nautisk mil = 1852 meter). Slik ser forbruket ut i liter pr. nautisk mil ved 20 knops fart:
Støymålingene viste heller ingen store forskjeller, og her er faktisk en totakter – Mercury/Mariners nygamle 25-hester i den såkalte Lightning-serien - den mest støysvake med 86 decibel ved marsjfart og ca. 1 m. fra motordekselet.
Prisene for de forskjellige motorene varierer mye, over 10.000 kroner fra billigste til dyreste modell, fra den mest avskrellede totakteren til den mest avanserte firetakteren med elstart og powertrim.

Honda 300,38
Yamaha F250,39
Mercury F250,41
Suzuki 250,41
Yamaha 250,41
Evinrude 250,45
Tohatsu 250,45
Mercury 250,47
Mariner 250,49

(bildetekster:)

Evinrude 25 – raskt i plan

Evinrude 25 bygger på en modell som kom allerede i 1980, men den er senere forandret en del. Motoren finnes også som Johnson 25 og begge har samme grunnkonstruksjon som 20 og 30-hesterne til Johnson/Evinrude. 25-hesteren er en av de største i klassen med et sylindervolum på 521 ccm. Den har et såkalt tverrspylt bensinsystem, og den mangler separat oljesmøringssystem.
I vår test var dette en av de kjappeste 25-hesterne opp til planingsfart sammen med Suzuki og Tohatsu. Toppfarten målte vi til 24,3 knop, og den gir en god marsjfart helt ned til 1000 omdreininger under maksturtall. Vi målte noe høyt forbruk og en del støy ved full fart, men går man ned litt på turtallet, blir det straks bedre.

Mariner 25 – lettmanøvrert med rorkult

Mariner 25 (og Mercury 25) kom også i 1980, og har samme sylindervolum som 20-hesteren. Samtlige modeller er forandret opp gjennom årene, og i dag har de flere finesser som f.eks. et primersystem for raskere start, samt gearkobling og gass kombinert i rorkulten. Det siste er man alene om blant 25-hesterne, og gjør at motoren er meget enkel å manøvrere med. Det mangler separat oljesmøring samt alarm mot for høyt turtall og overoppheting.
Ser man på testresultatene, havner Mariner 25 like over 23 knop, og motoren hadde ingen problemer med å akselerere opp til planingsfart. Drar man av 500 omdreininger, er også bensinforbruk og støynivå godkjent.

Mercury 25 Lightning – lettvekter

Mercury/Mariner har tatt fram en lettvektsserie opp til 30 hk, samtlige er totaktere. Vår testmotor på 25 hk. veide bare 42 kg til tross for at den er tresylindret. Vekten er nesten halvparten av fabrikkens firetakter med samme effekt! Lightning-modellen er først og fremst rettet inn mot lettere båter som f.eks. gummibåter.
Motoren er tverrspylt og mangler bl.a. separat oljesmøring og generator. Den selges kun med manuell start. Motoren er imidlertid sprek, med bra akselerasjon opp til planingshastighet, bra marsjfart og et hyggelig lavt bensinforbruk til tross for tverrspylingen. Ca. 9 liter/time bruker motoren ved 20 knops fart. Også støynivået er bra, faktisk lavest blant to-takterne. Til tross for noe svakere toppfart, er denne 25-hesteren en av testvinnerne.

Suzuki 25 – best toppfart

Suzukis 25-hester er en av de sterkeste i klassen. Motoren er 3-sylindret og har et sylindervolum på hele 543 ccm. Konstruksjonen er fra 1989. Motoren er vendespylt og har finesser som separat oljesmøring samt alarm for overoppheting og for høyt turtall. Med elstart veier motoren 63 kg, hvilket vi synes er noe høyt.
Våre testresultater viser en toppfart på hele 26 knop og nesten 24 knop ved marsjfart. Det gjør motoren til den raskeste i klassen. Også akselerasjon opp til planingsfart var meget bra. Bensinforbruket er noe høyt ved toppfart, men drar man av til ca. 20 knop, ligger forbruket på nivå med fire-takterne.

Tohatsu 25 – kjapp i starten

Tohatsu 25 har samme grunnkonstruksjon som Tohatsu 30. Eneste forskjell er gasspådrag og tenningstidspunkt. Begge motorene kom på markedet for ca. 10 år siden. De er 2-sylindrede totaktere med et sylindervolum på 430 ccm. Tohatsu selges i noen land under navnet Nissan.
Tohatsu 25 har et vendespylt bensinsystem, men mangler separat oljesmøring og alarm for overoppheting. Vekten er behagelig lav på bare 47,6 kg. for modellen med elektrisk start, altså bare 5 kg. tyngre enn Mercury 25 Lightning. Også denne motoren burde derfor passe godt til f.eks. lette gummibåter. Fartsmessig havner Tohatsu 25 på 24 knop på topp, og den gir også bra skyv ved lavere turtall. Akselerasjonen opp til planingsfart var meget bra. Bensinforbruk og støy ved høye turtall ligger imidlertid noe over gjennomsnittet.

Yamaha 25 – mange standardfinesser

Yamahas 25-hester kom på markedet i 1988 sammen med 20-hesteren som har samme sylindervolum på 395 ccm. Dermed er denne motoren minst i klassen i sylindervolum. Den har separat oljesmøring og alarm for overoppheting, for høyt turtall og oljesvikt som standard. Den manuelle versjonen har også en praktisk gearspak i front av motoren.
Ser man på testresultatene, viser disse at motoren klarte seg meget bra til tross for det beskjedne sylindervolumet. Motoren var en av de raskeste i klassen, og hadde en meget god akselerasjon opp til planingsfart, og bensinforbruket var lavt. Drar man av til 20 knops fart, ligger forbruket nesten på nivå med Yamahas nye firetakter.

Honda 30 – mest bensinsnill

Honda var først ute på banen med en firetakter i denne størrelsen, og man har også en 25- hester med samme grunnkonstruksjon. Begge er 3-sylindrede og har et sylindervolum på 499 ccm. Grunnen til at vi har en 30-hester med i testen, er at den ble utført i Sverige, hvor man ikke importerer 25-hesteren. Motoren finnes både med el-start og manuell start, og det kommer nok en modell med rorkult og el-start. Her er finesser som alarm for overoppheting og for høyt turtall samt oljesvikt.
Topp- og marsjfart ligger på nivå med de fleste to-takterne, men drivstofforbruket er noe lavere. Ved 20 knops fart bruker motoren kun 0,38 liter/nautisk mil. Også støynivået er behagelig. Eneste minus er akselerasjonen opp til planingsfart, men det er det samme for alle fire-takterne.

Mercury 25 – samkjøring med Yamaha

Mercury og Yamaha har samarbeidet om å ta fram denne nye firetakteren på 25 hk. Begge har samme stammemotor på 498 ccm, men resten er forskjellig. Mercury/Mariner 25 har en grovkalibret rigg med gear og undervannshus, den samme som man har brukt på 50 og 60-hesterne. Det gjør at vekten er på hele 80 kg. Men motoren har også mange fine detaljer som en ekstra sterk dynamo, alarm for overoppheting, for høyt turtall og oljesvikt. I tillegg kan motoren leveres med powertrim.
Fartsmessig havner den et par knop lavere enn Yamahas firetakter, samt at akselerasjon var treg. Bensinforbruk og støynivå er godkjent. Ved 20 knops fart bruker ikke motoren mer enn 7 liter/time.

Yamaha F25 – også med powertrim

Dette er samme stammemotor som Mercury/Mariner 25, en tosylindret rekkemotor på 498 ccm. Men Yamahas 25-hester har en slankere underdel og et litt annet gearhus. dette gjør at vekten blir en del lavere enn Mercurys, ca. 67 kg. for en motor med el-start, hvilket er omtrent det samme som Hondaen. For øvrig har Yamaha F25 de samme finesser som Mercury 25 med en dynamo på hele 15A, alarm for overoppheting, for høyt turtall og oljesvikt. Som ekstrautstyr finnes powertrim og tilt.
Yamahas 25-hester gikk et par knop raskere enn Mercury 25, noe vi tilskriver den slankere underdelen. Akselerasjonen opp til planingsfart var den samme som for Mercuryen og Hondaen, med andre ord treg. Drivstofforbruket er behagelig lavt også på Yamaha 25F, spesielt når man slakker av litt på gassen.

Båtmagasinet har gjennomført en kjempestor påhengertest med alle 25-, 50- og 75-hesterne på markedet. Alle testene ble gjennomført ved Eliassons Båtvarv i Varberg på den svenske vestkysten. Fartsmålingene ble gjort i et skjermet havnebasseng. 25-hesterne ble testet på en Ryds 435 Big Fish (t.v.), 50-hesterne på den nye Crescent 480 Gemini (midten) og 75. hesterne på den nye Uttern 5500DC. Resultatene fra 50-hk og 75-hk testene kommer i senere nummer av Båtmagasinet.

Samtlige 25-hestere ble testet på den nye sportsfiskebåten Ryds 435 Big Fish, en noe rundbunnet båt med en liten kjøl. Denne båten har de strategiske mål 4,35 m X 1,86 m. og testbåten veide 248 kg. uten motor og belastning. Som ballast benyttet vi 200 kg. (inkl. fører), hvilket medførte at hele pakken veide ca. 500 kg. med motor.

For å få nøyaktig like testforhold, monterte vi 120 kg. last i form av sandsekker like foran styrekonsollen. Sandsekker og fører utgjorde til sammen nøyaktig 200 kg.

FAKTA - 25-HESTERE


*Marin Power kjører kampanjepris ut 1997 på kr. 20.990,-
** Marin Power kjører kampanjepris ut 1997 på kr. 26.150,-

FabrikatEvinrude 25Mariner 25Mercury 25Suzuki 25Tohatsu 25Yamaha 25Honda 30Mercury 25Yamaha 25
Motortype2-takt2-takt2-takt2-takt2-takt2-takt4-takt4-takt4-takt
Effekt i hk252525252525302525
sylindrer223322322
Syl.volum521400422543430395499498498
Maks.turtall550060006000550055006000620060006000
Utveksling2,15 : 12,25 : 12,25 : 12,09:11,77 : 12,08 : 12,08 : 12,42 : 1
Vekt i kg54514261475163-688065
Spylesystemtverrspyltvendespylttverrspyltvendespyltvendespyltvendespylt------
Sep.oljesmøringneineineijaneija---
Oljetank, volum---2,0-0,7---
Bensintank,volum22,724252424
Belysning W70808080
Generator A456610
Utstyr:
Turteller--------
Logg-giver--------
Alarm for:
-overopphetingx--xxxx
- oljesvikt---xxxx
- overrusingx--xxxx
Nødstoppxxxxxxx
Ca-priser 1998:
- manuell start29.585,-*26.828------25.290,-27.909,-35.290,-34.584,-29.028,-
- elstart34.214,-**---33.750,-29.290,-32.425,-38.290,-36.531,-33.948,-
- el + Power Trim---------38.868,-37.269,-

TESTRESULTAT - 25-HESTERE


Anmerkning: Samtlige motorer er testet på 4 forskjellige turtall. Delvis toppturtallet som angis øverst i tabellen, videre har vi dratt av 500 omdreininger/minutt, 1000 o s v. Fart er målt med radarpistol, drivstofforbruk med gennomstrømmingsmåler og lyd med decibelmåler, ca. 1 meter fra motoren. Samtlige motorer er montert og testet før målingene av de forskjellige importører.
Samtlige målinger er utført av MarinReportage - Lars H. Lindén i uke 32 i Varberg. Vanntemp. +23°C, lufttemp. + 28°C.

FabrikatEvinrude 25Mariner 25Mercury 25Suzuki 25Tohatsu 25Yamaha 25Honda 30Mercury 25Yamaha 25
Motortype2-takt2-takt2-takt2-takt2-takt2-takt4-takt4-takt4-takt
Propell i tommer1313111411 1/411 1/4121211 1/4
Heving i mm2020020202020020
Toppturtall i test580055006000550057005900600057005800
Fart i knop:
toppturtall24,323,221,626,023,824,323,221,623,8
- 500 omdr/min21,620,520,023,821,621,620,619,021,0
-1000 omdr/min20,018,417,321,019,519,017,316,218,4
-1500 omdr/min15,715,014,617,316,815,014,012,014,0
Liter/time:
toppturtall14,612,411,413,813,812,49,210,011,0
- 500 omdr/min10,610,49,411,011,49,27,87,08,2
- 1000 omdr/min9,08,28,48,68,47,86,46,47,2
- 1500 omdr/min_7,6_6,8_7,6_7,8_6,8_6,25,84,85,467,86,86,25,84,85,4
Liter/nautisk mil:
toppturtall0,600,530,530,530,580,510,400,460,46
- 500 omdr/min0,490,500,470,460,530,420,380,370,39
- 1000 omdr/min0,450,440,480,410,430,410,370,390,39
- 1500 omdr/min0,480,450,520,450,400,410,410,400,38
Lyd/decibel:
toppturtall969389939595898992
- 500 omdr/min948986909393888890
- 1000 omdr/min908782879191868589
- 1500 omdr/min878681838990848386