Oslofjorden kan få gigantbru

Kapasiteten på tunnelen under Drøbaksund er sprengt. Statens Vegvesen vil ha en bru på nordsiden av Håøya. Hva syns du?

Publisert Sist oppdatert

HOVEDBILDET: Slik vil en bru bygget med pilarer se ut fra Røyken. Foto: Rambøl

En utredning ble lansert i forrige uke la Statens Vegvesen et forslag på hvordan fjorden kan krysses i Indre Oslofjord. Vegvesenet ønsker i tillegg en bru, eller tunnelløsning lengre ut i fjorden, fra Horten til Moss.

Statens Vegvesen mener det er best å kvitte seg med den utskjelte Oslofjordtunnelen – både av samfunnsøkonomiske og sikkerhetsmessige grunner. Ideen om å krysse Oslofjorden startet med planer om utbygging av hovedflyplass på Hurum. På 90-tallet var det planer om en stor bru lengre syd en dagens planer, men krefter fikk gjort om planene til en tunnel, en løsning med høy stigning, og mange problemer.

Flere alternativer

Som et alternativ til å bygge ut tunnelen med ekstra løp, mener Vegvesen at bro er en bedre løsning. De har skissert to løsninger. Begge består av to bruer, en på vestsiden av Håøya og en på østsiden av Håøya. Alternativene består om brua på vestsiden skal være en hengebru, eller bli bygget på søyler.

Den skisserte brua vil ha 19 søyler, der åtte av dem står på grunt vann, seks av dem ute i hovedløpet på dypere vann, resten på land. Mellom hver av søylene vil det være 290 meter. Denne løsningen vil koste 2,9 milliarder kroner mot 3,2 for hengebruløsningen. Hengebruløsningen krever ca 200 meter høye brutårn. Det er heller ikke lagt inn jernbane som en del av brua, som var et av argumentene mot en utbygging av et nytt tunnelløp.

Løsningen vil gjøre veistrekker seks kilometer kortere enn dagens tunnelløsning.

Det mobiliseres nå krefter i mot et bru-prosjekt. Du finner finner Facebooksiden «Fjordmuren2» her.

Hva syns du?

HENGEBRU: Slik vil hengebrualternativet se ut. (foto: Foto: Rambøll)