Statsbudsjettet 2018

Kulturminnekutt uroer vernefolket

Tilskuddene til fartøyvern og fartøyvernsenterne er uendret i forlaget til statsbudsjett, men Forbundet Kysten er bekymret over en rekke kutt på andre deler av kulturminnefeltet.

Publisert Sist oppdatert

Fartøyvernet får 61,8 millioner og fartøyvernsentrene får 15,7 millioner i statsbudsjettet. Dette er altså det samme som i 2017 og dermed en svak nedgang grunnet den generelle prisglidningen.

Verre er det at kulturminnefondet foreslås kuttet med 11,1 prosent:

– Dette er en viktig støtteordning som muliggjør et stort antall restaureringsprosjekter hvert år, også i våre kystlag. Dette er en betydelig nedgang som vil kunne få konsekvenser for kulturminnevernet, melder Forbundet Kysten på sine hjemmesider.

Riksantikvarens budsjett kuttes med 2,5 prosent og flere av de søkbare postene hos Riksantikvaren berøres. «Tilskudd til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap» foreslås for eksempel kuttet med 5 millioner kroner, men Forbundet Kysten noterer seg at tilskuddsbeskrivelsen nevner kulturminner på kysten som et prioritert område.

Videre foreslår regjeringen å kutte tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 5 millioner kroner og tilskuddet til studieforbundene som gir kystlagene økonomisk støtte til kursvirksomhet foreslås kuttet med 22,5 millioner.

- Hvis dette kuttet blir stående er det en vesentlig svekkelse av voksenopplæringen i frivillig regi, skriver forbundet.

Summen av driftstilskuddet til frivillige organisasjoner er uendret og Forbundet Kysten får en liten oppjustering av driftsstøtten, til noe over 4,5 millioner kroner. Dette skyldes trolig vekst i medlemstallet.

Momskompensasjonen til frivillige organisasjoner er heller ikke i årets budsjettforslag styrket slik paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge har markert sterke ønsker om.