Snart kan dette bli <em>helt</em> lovlig

Den kommende regjeringen vil fjerne særforbudet mot vannscootere, men en utfordring kan gjenstå.

Publisert

I plattformen til den kommende regjeringen med Høyre og FrP kommer det fram at de vil fjerne det de beskriver som unødvendige og særnorske forbud og påbud vi har i dag. Blant annet gjelder dette forbud mot vannscooter, Segway og proffboksing. Den kommende regjeringen skriver i regjeringsdokumentet at de vil skape en enklere hverdag for folk flest gjennom forenkling av lover og regler og fjerning av unødvendige og særnorske forbud og påbud.

I forkant av valget spurte Båtliv alle de politiske partiene om hvordan de stiller seg i forhold til vannscooterforbudet. Høyre og FrP var klare på at vannscootere skal behandles på linje med andre fritidsbåter. Men for å få gjennom endringer av en forskrift kreves stortingsflertall. Og KrF ønsker et vannscooterforbud.

– KrF er glad for at det generelle forbudet mot vannscooter er blitt opphevet. Samtidig mener vi det var klokt at det, av hensyn til miljø, friluftsliv og sikkerhet, ble utarbeidet en egen forskrift for vannscootere, svarte ledelsen til KrF i forkant av valget. Venstre ønsker som Høyre og FrP å fjerne forbudet.

Vannscooterforbudet i Norge som har fått kritikk fra EFTAs overvåkningsorgan ESA som i september i fjor tok kontakt med norske myndigheter. ESA mener de norske reglene er i strid med EØS-avtalen. Fra 1. juli i år ble vannscootere lov, men med klare begrensninger. For å kjøre vannscooter slik regelverket er i dag må man først komme seg 400 meter fra land. Det vil si transportkjøring til du er 400 meter fra land. I ferskvann er denne minsteavstanden satt til 500 meter. Transportkjøring vil si at vannscooteren ikke kjører i plan.

Powered by Labrador CMS