Vannscooter likestilt med fritidsbåt

MINDRE KRIMINELT: Nå er vannscootere stort sett likestilt med den øvrige fritidsbåtflåten.

Politikerne negative - båtfolket positive

Politikerne er uenige med båtfolket i vannscootersaken. Seks av ti poliske partier ønsker vannscooterregleverket tilbake, mens bare en av fire av båtfolket som er spurt mener at vannscootere mener det samme.

Publisert Sist oppdatert

Siden våren har vannscooterdebatten rast. Følger man med i mediene og hører hva som sies får man lett inntrykk av at alle er i mot vannscooter. Derfor har Båtliv spurt politikere hva de egentlig mener om denne saken. I tillegg er det blitt gjort en uhøytidelig undersøkelse, der båtfolket fikk anledning til å svare hva de mener om vannscootersaken. Her kom det inn 600 svar som gir en liten pekepinn.

LES OGSÅ: – Nei, kommunene kan ikke bare forby vannscootere

Vil tilbake

Seks av ti politiske partiene ønsker vannscooterregelverket tilbake slik det var før mai 2017. Det vil si at vannscootere igjen blir forbudt langs store deler av kysten, og de får ikke lov å kjøre som andre før de er 400 meter fra land. Partiene som ønsker tilbake til dette regelverket er AP, KrF, SV, SP, Rødtog  MDG. Partiene som oppgir å være tilfreds med det nye regelverket er Høyre, FrP, Venstre og Kystpartiet

– I og med at det nettopp har kommet nytt regelverk for vannscootere bør dette få virke i en tid før vi evaluerer dette, sier Bård Hoksrud i FrP.

LES OGSÅ: Ikke så lovlig likevel

Holsrud får støtte av Svein Harberg i Høyre.

– Det er på tide at vannscooterførere og andre som ferdes på sjøen viser hensyn og følger reglene, sier Harberg.

Venstre mener at  det må være mulighet til å kunne begrense eller forby bruken av vannscooter lokalt.

– Vi mener at de populære stedene langs kysten bør ha restriksjoner slik at bruken ikke går utover rekreasjon og dyreliv, sier Susanne Bondevik i Venstre.

Fåtall i mot

Av båtfolket mener  50,8 prosent at vannscootere bør likestilles helt med fritidsbåter, mens 16,8 prosent er positive til dagens regelverk der vannscootere ikke er tillat i nasjonalparker.  Til sammen utgjør det nær 70 prosent. Undersøkelsen viser at det er overraskende stor toleranse for vannscootere, og bare 24,3 prosent av de spurte svarer at de ønsker å forby vannscootere. 6,1 prosent av de spurte mener vannscootere må totalforbys, mens en liten andel ikke har noen mening om denne saken.

Ønsker tilbake vannscooterregler

AP, KrF, SV, SP, Rødt, og  MDG

Tilfreds med regelverket slik det er i dag

Høyre, FrP, Venstre og Kystpartiet