FORBUDT: Fra 15. juni er torskefiske forbudt store deler av kysten.
FORBUDT: Fra 15. juni er torskefiske forbudt store deler av kysten.

Torsken fredes på deler av kysten

Kysttorsken er sterkt truet. Fra i sommer blir det forbudt å fiske torsk på store deler av Sør- og Østlandet.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Havforskningsinstituttet er behovet for tiltak aller størst på strekningen fra Telemark og østover. Alt fiske etter torsk forbys derfor innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. 

Forbudet innebærer at bifangst av torsk skal settes ut igjen, men av hensyn til blant annet yrkesfiskernes driftsgrunnlag, fiske etter andre arter og mottaksstrukturen, er det åpnet for en begrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere. Fiskeridirektoratet kan stille vilkår om prøvetaking, sporing og fangstrapportering for forskningsformål.

I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder der torsken gyter. 

De nye tiltakene kommer parallelt med prosjektet «Krafttak for torsken», som er et samarbeid mellom ulike statlige og fylkeskommunale institusjoner i området. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltar i prosjektet. Ny kunnskap fra prosjektet vil kunne bidra til reguleringsutviklingen av tiltakene som nå innføres.

– Årsakene til situasjonen for kysttorsken er sammensatt. Området rundt Oslofjorden er tett befolket, og fritidsfiske står for den største andelen av fisket etter torsk. Også yrkesfiskerne må bidra med sitt. Situasjonen er krevende og det vil ta tid å gjenoppbygge bestanden. Hvis alle tar et ansvar har jeg stor tro på at disse tiltakene på sikt vil bedre tilstanden for kysttorsken, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, i en pressemelding.

I tillegg er det ønske om redusere presset på kysttorsk fra naturlige predatorer. I praksis innebærer dette at jaktkvotene på steinkobbe økes til 24 dyr i Østfold, 18 dyr i Vestfold og 12 dyr i Telemark.

Reguleringene trer i kraft 15. juni og departementet skal vurdere tiltakene etter en periode på tre år.

Powered by Labrador CMS