FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet gir støtte til sjøvett

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker, og et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter, står det å lese i en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

Målet med tilskuddsordningen er å hindre at liv går tapt på sjøen, i elver og i nærheten av vann. Lag og organisasjoner fra hele Norge oppfordres til å søke.

– Med rekordstor aktivitet på sjøen de siste par årene, gjør de frivillige en uvurderlig innsats for å spre gode holdninger om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

– Barn og unge er flinke til å ta til seg ny kunnskap, og kan bidra til å dele sine gode holdninger med sine familiemedlemmer, legger han til.

Sjøfartsdirektoratet har også et gratis spill for iPad og iPhone som kan brukes i sjøvettopplæringen. Det heter «Sjøvettspillet» og er gratis i Appstore og Google Play.