Øyvind Stene, Generalsekeretær i NSSR er glad for det nye samarbeidet. Foto: Unni Knudsen /NSSR.
Øyvind Stene, Generalsekeretær i NSSR er glad for det nye samarbeidet. Foto: Unni Knudsen /NSSR.

Redningsselskapet inngår storavtale

En ny samarbeidsavatale mellom Redningselskapet, ni humanitære organisasjoner og Norsk tipping skal sikre økte inntekter.

Publisert

FOTO: Øyvind Stene, Generalsekeretær i NSSR er glad for det nye samarbeidet. Foto: Unni Knudsen /NSSR.

Nylig undertegnet de ti humanitære organisasjonene i 10H en langsiktig samarbeidsavtale med Norsk Tipping.

Avtalen etablerer et langsiktig, robust og forpliktende samarbeid mellom partene, og skaper større rom for organisasjonenes humanitære virksomhet, skriver Redningselskapet.

– Dette er gledelige nyheter for Redningsselskapet. Det kan på sikt gi oss nye inntekter fra lotteri og spill som vi sårt trenger til å redde liv på sjøen, verne kystmiljøet og til vårt forebyggende arbeid rettet mot spesielt barn og unge, uttaler generalsekretær Øyvind Stene.

De mange humanitære utfordringene i samfunnet gjør at de frivillige organisasjonene har behov for å styrke sitt arbeid. Mange av organisasjonene har lange tradisjoner for å skaffe inntekter fra lotterier og spill, og Kulturdepartementet har nå gitt klarsignal for denne avtalen.

–Vi har store forventninger og ser dette som starten på et langsiktig og fruktbart samarbeid. Avtalen med Norsk Tipping vil styrke handlekraften til de humanitære organisasjonene, og føre til flere og bedre humanitære aktiviteter for mennesker i sårbare livssituasjoner. For Redningsselskapet vil det gi oss mulighet til å opprettholde vårt samfunnsoppdrag på sjøen, sier Øyvind Stene videre.

Avtalen innebærer at Norsk Tipping skal utvikle spillkonsepter der store deler av overskuddet er øremerket de ti organisasjonene. Også Tippenøkkelen vil få overført midler når overskuddet når et gitt nivå.

Powered by Labrador CMS