Ønsker nytt båtregister

De store båtorganisasjonene med støtte fra Finansnæringens hovedorganisasjon ønsker at det blir opprettet et nytt båtregister så raskt som mulig.

Publisert Sist oppdatert

Ut fra det Båtliv kjenner til, går det i dag et brev til Finansminister Kristin Halvorsen hvor flere av aktørene i båtbransjen nå ønsker en gjeninnføring av et mer omfattende båtregister.

    Det er fire år siden det gamle båtregisteret ble faset ut til fordel for et frivillig register underlagt Redningsselskapet.

    Organisasjonene Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Norges Seilforbund og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har vurdert ordningen, og mener dagens frivillige register ikke fungerer tilfredsstillende etter den opprinnelige hensikten. De ønsker derfor at et obligatorisk båtregister må gjeninnføres så snart som mulig.

    Redningsselskapets register omfatter i dag ca. 250.000 båter av et samlet antall fritidsbåter. Det faktiske antallet er høyere, og mange mener tallet er mellom 600-700 000 båter og til en anslått verdi på mellom ca. 40 til 60 milliarder kroner. I tillegg er et antall fritidsbåter registrert i andre registre som Norsk Skipsregister og Securmark.   

    Behovet for registrering og identifisering av fritidsbåter omfatter i hovedsak følgende områder i følge brevskriverne.

*Unndragelser av skatter og avgifter ved import

*Hvitvasking

*Bekjempelse av organisert kriminalitet

*Miljøkriminalitet

*Politiets manglende kontrollmuligheter

*Redning og sikkerhet

*Panterett, særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet). Dette kan bety billigere finansiering av båtkjøp. Modellene kan da sammenlignes med de muligheter som eksisterer for bilfinans. 

*Havne- og arealplanlegging og infrastruktur i kystkommunene

*Relevant statistikkmateriale/dokumentasjon overfor politiske organer, sentrale og lokale myndigheter og forvaltningsorganer, media og organisasjonene.

Vi er klar over frykten for at et obligatorisk båtregister kan brukes til skatte- og avgiftsformål, men vi forutsetter at de politiske partiene fremdeles står ved sitt tidligere standpunkt om at registeret ikke skal kunne brukes til disse formål, heter det videre i brevet.