45 dagers fengsel for full båtfører

En mann i 50-årsalderen er i Inderøy tingrett dømt for å ha fyllekjørt med passasjerbåt på Oslofjorden. Båten hadde 80-90 passasjerer om bord under fjordturen - og inntrønderen ved roret hadde en promille på tårnhøye 2,5.

Publisert Sist oppdatert

Det var mye båttrafikk junidagen i fjor da mannen la ut på tur med mange passasjerer og høy promille. Retten ser derfor strengt på forholdet:

– Det å føre et skip med 80-90 passasjerer under slike forhold, når man har en promille på 2,5, er forbundet med svært stort skade- og farepotensial. Det kan nærmest skyldes tilfeldigheter at det ikke oppsto svært farlige situasjoner, heter det i dommen.

Påtalemyndighetens krav om fengsel i 45 dager ble dermed også rettens dom, melder Trønder-Avisa.

Båtføreren, som har erkjent fyllekjøringen, innrømmet i retten at han har  et alkoholproblem. Etter den sommerlige promillekjøringen på Oslofjorden ble han innlagt på rusklinikk og skal i dag være fullstedig avholdende. Mannen har derimot mistet jobben som skipsfører og er nå uten arbeid.

Inntrønderen er tidligere dømt to ganger for kjøring med motorvogn i beruset tilstand, men disse forholdene ligger så langt tilbake i tid at de ikke fikk vesentlig betydning for straffeutmålingen. Inderøy tingrett vurderte om mannen også burde fradømmes skipsførersertifikatene, men konkluderte med at dette ikke var påkrevet.