Lettere for utlendinger å lagre båten i Norge
Lettere for utlendinger å lagre båten i Norge

Lettere for utlendinger å lagre båten i Norge

Fra i dag blir det lettere for turister å lagre båtene sine i Norge. Ved en enkel søknad skal båten kunne bli liggende i Norge i opptil to år.

Publisert

Tidligere kunne utenlandske båteiere etterlate båten i Norge i maksimalt seks uker. Utover denne tidsrammen kunne lagring kun skje på formelt godkjente tollagre. Dette førte til at flere utlendinger som hadde lagt igjen båtene sine over vinteren ble avkrevd full innførselsavgift for båten, og i følge Seilas som har fulgt disse sakene tett havnet flere saker i rettsapparatet. Fra i dag 5. oktober blir derfor reglene endret.

Båteiere som besøker Norge skal nå på en enkel måte kunne etterlate båtene sine her over vinteren, og fortsette ferden langs kysten våren etter, sier underdirektør Louise Holtoug Amundsen i toll- og merverdiavgiftseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

 

Inntil to år

Toll- og avgiftsdirektoratet har nå endret regelverket slik at de utenlandske båteierne kan lagre båtene privat i inntil ett år.

 

- Båteierne må på forhånd søke Tollvesenet om slik tillatelse. Etter ett år kan båteierne også søke Tollvesenet om å få lagre båten ytterligere ett år i Norge, dersom dette blir nødvendig, forklarer Holtoug Amundsen.

 

I og med at båteierne på forhånd må søke Tollvesenet om tillatelse til privat lagring, ivaretar forslaget også Tollvesenets behov for kontroll og innkreving av avgifter og toll.

 

Søknadsskjema

Det er utarbeidet et søknadsskjema for lagring, og retningslinjer for hvordan tollregionene skal bruke regelverket i praksis.

 

Her kan du søke om midlertidig etterlatelse av fartøy.

 

I og med at regelverket er vedtatt er tollregionene klare for å motta søknader allerede fra onsdag 5. oktober. Interesserte båteiere kan kontakte den aktuelle tollregionen direkte.

 

Positiv respons

Forslag til nytt regelverk ble lagt fram i juli. Det hadde høringsfrist 29. august.

 

- Vi fikk kun positiv respons på forslaget i høringsrunden. Nå er reglene vedtatt og på plass før vintersesongen, sier Louise Holtoug Amundsen.

Powered by Labrador CMS