Kritikk mot deler av driften i Longtailaksjonen

Det er ikke noe galt med regnskapene til Stiftelsen Longtailaksjonen, er konklusjonen til det nye styret som ble nedsatt tidligere i år. Stiftelsen får likevel kritikk for at de ikke har rapportert godt nok tilbake til sine givere.

Publisert

Det nye styret som ble nedsatt etter at det fremkom kritikk mot pengebruken til Stiftelsen Longtailaksjonen i media, finner ikke grunnlag for å si at det er noe galt med regnskapene. Det nye styret retter likevel kritikk mot enkeltpunkter i disponeringen av penger og dårlig rapportering til blant andre Norad.

    Stiftelsen Longtailaksjonen ble etablert i januar 2005. Formålet var å gi humanitær bistand til gjenoppbygging i Sørøst-Asia, blant annet ved å bygge båter og annet materiell. Bruken av innsamlede midler i stiftelsen kom i medias søkelys, og Stiftelsestilsynet så nærmere på stiftelsen vinteren 2007.

    Det foreligger også en anmeldelse mot stiftelsen fra en av de tidligere distriktsrepresentantene til aksjonen. Denne anmeldelsen ligger hos politiet i Drammen, men ville i følge politiet før sommeren ikke få prioritet.

    På bakgrunn av opplysninger som kom fram, oppnevnte Stiftelsestilsynet 13. april et nytt styre med to personer: Advokat Gunnar Knudsen og statsautorisert revisor Helge A. Østvold. Styret fikk i oppdrag å gå gjennom stifelsens regnskaper og arbeidet i styret ellers. Dette arbeidet viste at stiftelsen var tilført vel 2,5 millioner kroner, og at nærmere 2.1 millioner kroner var brukt direkte til prosjekt i Thailand og i samsvar med stiftelsens formål. Administrasjonsutgifter og andre kostnader var holdt på et forsvarlig nivå, sier styret i en pressmelding.

På den bakgrunn mener det nye styret at det ikke er grunnlag for å kreve tilbakeføring av midler til stiftelsen fra det gamle styret. Likevel kommer det nye styret med kritikk av det gamle på noen punkt. Blant annet heter det at det gamle styret ikke har fulgt rekneskapslovgloven, herunder rapportering til NORAD som gikk inn med en million kroner til stiftelsens arbeid. Det gamle styret får også kritikk for å ha bestilt en båt uten å ha sikret fullfinansiering. Likevel mener det nye styret at de kritikkverdige forholdene ikke har påført Stiftelsen Longtailaksjonen tap. Dieror konkluderer styret med at det ikke er grunnlag for erstatningsansvar.

    Det nye styret i Stiftelsen Longtailaksjonen konstaterer at det ikkje finnes nevneverdige midler igjen i stiftelsen. Derfor vedtok styret 6. juli å oppheve Stiftelsen Longtailaksjonen, og har bedt Stiftelsestilsynet om godkjenning.

    Båtliv har fulgt aksjonen tett, både i etableringssituasjonen og med deler av det arbeidet som er gjort i Thailand og her hjemme. Vi ga også midler til en båt som skulle bygges.

Powered by Labrador CMS