SLUTTER: 3 av 5 slutter i sekretariatet til KNBF.Faksimilet i bildet er fra nettsiden til forbundet.

Tre av fem slutter i KNBF

Kongelig Norsk Båtforbund går mot betydelig utskiftning av sekretariatet.

Publisert Sist oppdatert

Båtliv skrev i går om Kongelig Norsk Båtforbunds (KNBF) bruk av ulovlige lokaler. Ansatte har meldt forholdene til plan- og bygningsetaten, i tillegg til at Arbeidstilsynet er blitt varslet.

Videre skal flere ansatte ha sagt opp sine stillinger, og kilder forteller til Båtliv at tre av fem er på vei ut. Av de mest profilerte som har levert sin oppsigelse er kommunikasjonssjef Geir Giæver. Han har siste arbeidsdag allerede neste måned, og har vært ansatt i KNBF i tre år. Giæver sier til Båtliv han ikke ønsker å kommentere oppsigelsen.

Generalsekretær Endre Solvang blir med tre oppsigelser en av to som fortsatt blir jobbende i sekretariatet.

Båtliv har spurt Generalsekretæren om oppsigelsene har sammenheng med saken som er varslet til Arbeidstilsynet. Han har også fått anledning til å svare hva disse oppsigelsene betyr for forbundet. I to epostutvekslinger har Solvang i stedet for å svare på spørsmålene, valgt å spørre om kilden til opplysningene om at tre ansatte slutter i KNBF.

Båtliv får opplyst at KNBF har forbundsstyre i Haugesund til helgen. Solvang er også blitt spurt om disse forholdene vil bli tatt opp der, noe han heller ikke har svart på etter å ha blitt kontaktet på mail og telefon gjentatte ganger.

 

Merknad: En måned etter denne artikkelen ble publisert ga Båtliv en ny mulighet for generalsekretæ Endre Solvang å uttale seg, slik at vi kunne få det med i bladet, før det gikk til trykk. Solvang svarte da på denne oppfordring 7. april, at det er to av fem som slutter. Hele artikkelen kan leses i Båtliv 3 2017.