KNBF: I 2018 fikk medlemsforeningene og KNBF sentralt 8,6 millioner kroner. Neste år kan det bli langt mindre å rutte med.
KNBF: I 2018 fikk medlemsforeningene og KNBF sentralt 8,6 millioner kroner. Neste år kan det bli langt mindre å rutte med.

Trolig millioner mindre til KNBF neste år

I år har medlemmene i KNBF fått en julegave på 8,6 millioner kroner i form av momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Neste år endres reglene slik at kostnader knyttet til bryggeanlegg og båtplasser ikke lenger får rett til kompensasjon.

Publisert Sist oppdatert

Høringsnotat, punkt 2.4 om privatøkonomiske interesser

Ny forskrift fra 1. januar 2019

I § 3 tredje ledd bokstav d) framgår det at virksomheter som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt blir ansett for å være kostnader av privat karakter ikke gir rett til kompensasjon.

Båtliv skrev i går om Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) som i år har fått 8,6 millioner kroner i momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I alt er det 257 av 360 medlemsforeninger som har søkt og fått innvilget momskompensasjon.

Ny forskrift

De fleste mottakere av momskompensasjon er stort sett frivillige organisasjoner som er knyttet til veldedighet, livssyn og idrett. KNBF organiserer lokale båtforeninger, og utleie av båtplasser. Dette er noe som ikke passer inn i de nye forskriftene som gjelder fra neste år.

– Søknaden i år er vurdert opp mot kravene i dagens forskrift, og ut i fra det innfrir KNBF vilkårene for å få momskompensasjon, sier seniorrådgiver Marianne Alværen Torset i Lotteri og stiftelsestilsynet til Båtliv.

Men neste år blir det ikke like givende. Alværen Torset påpeker  at det fra 1. januar 2019 innføres en ny forskrift. I denne forskriften fremkommer det at virksomheter som gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt blir ansett for å være kostnader av privat karakter, ikke kan få kompensasjon.  Alværen Torset trekker fram dette punktet i den nye lovteksten på spørsmål om KNBF fortsatt vil få kompensasjon.

– Ikke berettiget

Alværen Torset viser også til høringsnotatet der nettopp dette er omtalt. Her omtales spesielt kostnader knyttet til foreninger som tilbyr båtplass til medlemmer i en båtforening, som ikke lenger vil ha grunnlag for kompensasjon.

Videre skrives det i punkt 2.3.2 i høringsnotatet:

«Kostnader forbundet med å eie og drifte en båt herunder kostnader med båtplass anses for å være av privatøkonomisk interesse og et behov av privat karakter. En båtforening som disponerer friareal som ikke er åpen for allmennheten skal ikke motta kompensasjon».

Det kommer også fram at hvis en båtforening skulle kunne motta kompensasjon må den legge til rette for aktivitet i sjøen ved at ikke-medlemmer også kan bruke området.

– Båtforeningar som sådan er ikke stengt ute frå ordninga i 2019, men det er tydeliggjort at kostnader knyttet til bryggeanlegg og båtplasser ikke er kompensasjonsberettiget, avslutter Alværen Torset.