Fornøyd produsent tester sin egen kreasjon tidligere i vinter.
Fornøyd produsent tester sin egen kreasjon tidligere i vinter.

Hydrolift vant fondsmidler

Hydrolift var en av åtte kandidater som gikk av med seieren i Oslofjordfondet ”Grand Prix”.

Publisert Sist oppdatert

Av til sammen 39 søknader klarte åtte søkere å imponere ekspertpanelene. Søknadene måtte gjennom to panelvurderinger. Søkernes fagekspertise og resultatenes potensial til å drive faget framover ble vurdert av et ekspertpanel i regi av Forskningsrådet, mens fondssekretariatet vurderte søknadene etter regionale kriterier.

-Vi fikk inn mange flere gode søknader enn vi hadde råd til å innvilge. Totalt ble det søkt om 155 mill kr og fondet innvilget 25,5 mill, sier Gabriela Grolms, næringsrådgiver i Østfold fylkeskommune og Østfold representant i fondssekretariatet.

Hun synes det er gledelig at to av de åtte "prisvinnerne" kom fra Østfold, og at bedriftsseieren gikk til Bård Ekers fyrtårnbedrift Hydrolift. Målet med prosjektet er å finne en oppskrift som lar en produsent skreddersy og produsere mindre mengder av en vare og levere produktet til en pris og leveringstid som nesten tilsvarer masseproduserte produkter.

Tildelingen er et resultat av fondets første fulle utlysning der midlene var øremerket bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsmiljøer som trenger ny kunnskap på veien til et nytt produkt, en ny tjeneste, en effektivisering eller en annen form for resultat som kan drive utviklingen videre.

-I den økonomiske verden vi lever i nå er økonomiske midler viktig. Vi har ikke vært flinke nok til å søke om slike resurser. Eker design og Hydrolift har bruk alt for mye penger på et nytt planleggings og styringsverktøy som var helt nødvendig for videre drift. Så dette var forferdelig morsomt, og det kom som en gave fra himmelen, sier Bård Eker til Båtliv.

-Hvor mye penger dreier det seg om?

-Det vet jeg ikke, du ringer for tildig. Jeg skal akkurat ned på et møte nå å få oversikt over dette, sier Eker.