TUSENVIS: Mellom 8- og 18000 førere av båter som går over 50 knop skal det neste år bevise høyhastighetskompetanse.
TUSENVIS: Mellom 8- og 18000 førere av båter som går over 50 knop skal det neste år bevise høyhastighetskompetanse.

Nå kan du påvirke ny 50-knops forskrift

Mener du noe om næringsminister Iselin Nybøs ønske om obligatorisk opplæring av båtførere som skal kjøre i over 50 knop, da bør du si i fra i løpet av de nærmeste 10 dagene. Høringsfristen for ny forskrift går ut 30. april.

Næringsministeren har gitt Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å forme innholdet i den nye 50-knops forskriften som hun så gjerne vil ha. En ekspertgruppe har allerede gitt direktoratet en lang rekke innspill, men den endelige teksten kan du eller din organisasjon påvirke i løpet av de nærmeste 10 dagene.

VIL HA FORSKRIFT: Det er næringsminister Iselin Nybø som vil ha på plass en forskrift om kompetansekrav for førere av båter som gjør mer enn 50 knop. (Foto: Marte Garmann).
VIL HA FORSKRIFT: Det er næringsminister Iselin Nybø som vil ha på plass en forskrift om kompetansekrav for førere av båter som gjør mer enn 50 knop. (Foto: Marte Garmann).

Hvordan skal for eksempel en slik forskrift håndheves av politiet? Like interessant er det om du har synspunkter på hvordan det kan skaffes kvalifiserte instruktører, og hva slags krav skal settes til «sjåførlærere»? Hvilke krav stilles til båter og sikkerhetsutstyr? Hvor hen i det langstrakte land skal kursene gjennomføres?

To-dagers kurs

Sjøfartsdirektoratet sier at opplæringen er tenkt delt i et to dagers kurs, én dag med teori og én dag med praktisk båtkjøring. Er det hva slags båt du selv har som skal danne grunnlag for opplæringen? Det er for eksempel stor forskjell på hvordan en båt med steppet skrog oppfører seg i forhold til et konvensjonelt skrog. Også vannscootere skal inn i forskriften, men er du enig i at innslagspunktet her senket til 40 knop?

Og kanskje det aller viktigste; Sjøfartsdirektoratet vil at alle aktuelle båtførere skal være ferdig «utdannet» og utstyrt med kompetansebevis innen 1. oktober neste år. Det betyr at all opplæring må organiseres og gjennomføres i løpet denne og neste sesong. Er det nok tid til forberedelser for gjennomføring av en såpass omfattende reform?

Båtmagasinet har allerede stilt slike spørsmål til seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter A. Søreng, men han kan selvsagt ikke svare bastant på noe som helst før høringsfristen er ute og innspillene bearbeidet, men noen av punktene har han likevel kommentert.

Eksperter har som kjent tidligere uttalt til Båtmagasinet at det blir umulig å håndheve et hurtigbåtsbevis uten å hente ut informasjon om båttypene fra et sentralt båtregister. Sjøfartsdirektoratet innser riktignok at dette spørsmålet er en reell utfordring, men det skal ikke være et hinder for å få på plass en ny forskrift allerede i oktober 2022.

Forskrift tvinger seg frem

-Jeg vil bare minne om hvorfor vi vil ha et kompetansekrav til førere av hurtiggående fritidsbåter. Ved ulykker med båt i høy hastighet er det høy risiko for alvorlige konsekvenser både for de om bord og for omgivelsene. Det er nødvendig å få på plass formelle krav som gjør at kompetansen og risikoforståelsen forbedres, sier seksjonssjefen. Han legger vekt på at et stadig økende antall fritidsbåter har motorkraft og ytelser som overstiger 50 knop.

Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker anses risiko ved høy fart som et sentralt innsatsområde med hensyn til regjeringens nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med omkomne eller hardt skadde ved bruk av fritidsbåt. Det var derfor Nærings- og fiskeridepartementet ga Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å utarbeide regelverket om høyhastighetsbevis.

Fartøyliste erstatter båtregister

I et intervjuet med Båtmagasinet påpeker seksjonssjefen at det ikke er noe politisk vedtak om innføring av sentralt båtregister i Norge og at det derfor jobbes ut ifra at dette ikke kommer. Da er det påkrevet med alternative løsninger som kan gjøre politiet i stand til å håndheve en ny forskrift, men han ser at uten en liste vil politiet vanskelig kunne avdekke om fartøyet kan gå over 50 knop.

Derfor foreslår Sjøfartsdirektoratet at det i første omgang utarbeides en liste over fritidsfartøy som med sikkerhet har makshastighet over 50 knop. Det skal legges opp til et samarbeid med bransjeorganisasjoner, produsenter og importører om definisjoner over aktuelle modeller. For å sikre likebehandling og avklaring av om et fartøy skal stå på listen, vil direktoratet lage retningslinjer for hastighetstesting. Testen skal utformes slik at også fritidsbåter som allerede er på markedet kan testes ved behov og den skal oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke står oppført fra før.

- Men førere av fritidsbåt som kan oppnå 50 knop eller mer vil være underlagt kravet om høyhastighetsbevis selv om båten de fører ikke står på listen, påpeker seksjonssjefen.

Oktober 2022 står fast

Er 50 knop et riktig innslagspunkt når statistikken viser at de fleste av ulykkene inntreffer i langt lavere hastigheter?

-Mandatet vårt er å utrede hastigheter over 50 knop. Vi får med det stor fokus på farene ved å kjøre fort med fritidsbåt. Det kan være greit å begynne med det mest ekstreme, så kan man senere vurdere om det er behov for å senke innslagspunktet, sier han.

Etter planen skal altså den nye forskriften være på plass 1. oktober neste år. Skal det skje går både norske myndigheter og båtbransjen en svært travel tid i møte. Det finnes mellom 8-18.000 båtførere som faller inn under den nye forskriften og som må gjennomføre både et teoretisk og praktisk kurs for å få sitt kompetansebevis. Det legges opp til et eget praktisk opplegg for førere av vannscooter, mens teoridelen blir som båt.

-Vi har påpekt en lang rekke tiltak som må gjennomføres før en slik forskrift trer i kraft, Petter Søreng. Er det realistisk å ha alt på plass innen 1. oktober neste år?

- I dag er det umulig å si om vi klarer tidsrammen, men foreløpig står den fast. Han sier at en del grunnarbeid allerede er gjort gjennom arbeidet med utredning og høring.