Båtmagasinets sommertokt

På vei fra Islandsøya til søppelmottaket med 317 kilo søppel.
LEM: Rolf-Ørjan Høgset fortøyer arbeidsbåtene med baglemmen på steinene.
"In the same boat" bruker Arronet 35 til å frakte søppel mellom øyene, denne har to COX 200 hk diesel på hekken.
Fornøyd dugnadsgjeng etter levering av søppel på Vega.

Ungdom fra hele verden rydder kysten

«In the same boat» har fjernet 1000 tonn søppel langs norskekysten med hjelp av ungdom fra hele verden, men sliter med å få støtte fra myndighetene.

Publisert Sist oppdatert

Vega, Helgelandskysten

I Gardsøya gjestehavn ved Vega Verdensarvsenter ligger en Beneteau Oceanis 51.1 og en Arronet arbeidsbåt i aluminium, begge merket logo for «In the same boat». Om bord treffer vi skipper og gründer Rolf-Ørjan Høgset.

–Jeg jobbet i reklamebransjen tidligere, men da jeg oppdaget all søppelen i sjøen bestemte jeg meg for å starte med dette i 2017, sier Høgset til Båtmagasinet.

Nå disponerer han 15 båter pluss noen småbåter, som farter opp og ned langs kysten for å plukke søppel i skjærgården. 50 ungdommer er med på frivillig basis, og ti ansatte jobber ifølge Høgset for halv lønn for å holde skjærgården ren. De er sving fra mars til november, det vil si så lenge det er lyst og isfritt.

Høgset kan fortelle at de gjennom fem år har plukket 1000 tonn plast. 70-80 prosent av søppelet er norsk, mens resten kommer fra de øvrige Nordsjølandene. Og det aller meste av søppelet kommer fra fiskeflåten og oppdrettsanleggene, kan Høgset opplyse. Mye av søppelet skriver seg helt tilbake til 1980-tallet, da folk ikke var så miljøbevisste som nå. Ifølge Høgset har også oppdrettsnæringen skjerpet seg betraktelig de siste årene.

Myndighetene

«In the same boat» holdes i live av sponsorer, der Handelens Miljøfond, Miljødirektoratet og bankfond er toneangivende. Ifølge Høgset står de for 40 prosent av strandryddingen i Norge, men mottar bare en liten andel av myndighetenes bevilgninger til formålet. – Det brukes 500 millioner kroner på å holde skjærgården ren i året, mens vi driver for 20 millioner kroner i året. Vi kan holde kysten ren for fire prosent av det myndighetene bruker på dette, og til en tiendedel av kostnadene til kommersielle aktører i oljebransjen, sier Høgset, som også argumenterer med at frivillig arbeid åpner ungdommens øyne for miljøproblemene.