Instruks fra Samferdselsdepartementet

LIKESTILT: I mai ble vannscootere likestilt med den øvrige fritidsbåtflåten.

Kommunene nektes å særforby vannscootere

Flere kommuner ønsker å forby vannscootere, men i går kom beskjeden fra Samferdselsdepartementet: Det blir ikke fritt frem for kommunene likevel.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge veiledningen som ble sendt ut fra Samferdselsdepartementet i går er det ikke fritt frem for kommunene å forby vannscootere likevel. Lokale forskrifter kun for spesifikke fartøyer er ikke lov, og instruksen fra Samferdselsdepartement legger vekt på allerede i tittelen at dette gjelder spesielt for vannscootere.

LES OGSÅ: Ikke så lovlig likevel

Instruksen er sendt til landets ordførere som vurderer forbud mot vannscootere i strandsonen, etter at vannscooterforskriften ble fjernet i mai. Hensikten med å fjerne vannscooterforskriften var å likestille vannscootere med resten av fritidsbåtflåten.

LES OGSÅ: Vannscooterforskriften opphevet

Samferdselsdepartementet skriver i instruksen at etter lovverket er vannscootere regulert på lik linje med andre fartøy. 

Les hele veiledningen her

Avgjørende høringsrunde

Da høringsrunden for om å fjerne vannscooterforskriften var i gang, var det stille fra vannscooter-forkjemperne. Men samtidig  engasjerte BRP Norway som er Norges største vannscooterimportør advokatfirmaet Lønnum DA. Sammen satte de seg inn i formuleringen i høringsbrevet om vannscooterforskriften. Gikk disse formuleringene gjennom ville det bli nærmest umulig for kommunene å forby vannscootere med lokale forskrifter. Dermed var det best å gå stille i dørene. Og høringen gikk i gjennom. Vannscootermotstanderne ønsket, samtidig som flere kommuner var sikre på at de kunne forby vannscootere.

LES OGSÅ: – Ta ansvar for bevisst bruk

Båtliv har snakket med advokatfullmektig Martin Tvedt i Advokatfirma Lønnum DA.

– Slik vi ser det kan kommunene ikke forby vannscooterkjøring generelt i kommunens farvann, med dagens eksisterende hjemler, sier Tvedt. Han påpeker at resultatet av høringen gikk gjennom var at vannscooterforskriften ble opphevet, ikke at det ble laget nye regler.

– Reglene gjelder nå for alle fartøy på sjøen. Forskjellsbehandling av vannscootere kan ikke gjøres ubegrunnet uten at et gjelder alle fartøy, sier Tvedt.

– Ikke kjent med instruksen

Blant kommunene som har jobbet med å være først ute er Nøtterøy og Tjøme. Forrige uke hadde Nøtterøy debatt i kommunestyret om slike lokale forskrifter. Kun mot fire stemmer ble det vedtatt å innføre forskrift mot vannscooter, med kun to ukers høringsfrist. Normalt er det tre måneders høringsfrist.

Nøtterøy skulle med det ligge an til å bli første kommune til å vedta lokalt forbud mot vannscootere.

– Det tjener kommunen til ære, sa arbeiderpartiets Steinar Gullvåg, ifølge Tønsbergs Blad. Gullvåg har mange år på Stortinget.

Båtliv tok kontakt med Roar Jonstang som er ordfører på Nøtterøy.

– Jeg kjenner ikke til denne veiledningen, sier svarer Jonstang kort på spørsmål om han er blitt kjent med den. Han henviser til rådmannen på Nøtterøy som har laget utkastet til forslaget. Båtliv forsøkte å ringe rådmann Toril Eeg, som var opptatt i møte.

KOMMENTAR: Om heksejakt på vannscootere