EFFEKTIVSERER: Sjøfartsdirektoratet har gjort det enkelere å registere i båten i NIS og NOR. – En milepæl i skipsregistrenes historie, sier Elisabeth Hvaal Lingaas. Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Effektiviserer registreringen i skipsregistret

Sjøfartsdirektoratets satsing på digitale løsninger gjør det nå mulig med heldigital registrering av fritidsbåter.

For å effektivisere innsending av skjema og nødvendig dokumentasjon ved registrering, lanserte Sjøfartsdirektoratet i oktober 2021 en publikumsportal for elektronisk tinglysing av dokumenter: E-tinglysingsportalen. Løsningen skal forenkle samhandlingen med Sjøfartsdirektoratet ved tinglysing av eierskifter, pantedokumenter og andre rettsstiftende dokumenter. Sjøfartsdirektoratet skriver i en pressemelding at det er den første portalen av sitt slag i Norge.

– Dette er en viktig milepæl for skipsregistrenes historie i Norge. Løsningen representerer en betydelig modernisering av saksprosessen, og er tidseffektiv for våre kunder, sier avdelingsdirektør ved avdeling skipsregistrene, Elisabeth Hvaal Lingaas i pressemeldingen.

E-tinglysingsportalen er en publikumsportal hvor kunden selv spesifiserer hva som skal registreres. Etter å ha svart på et sett spørsmål kommer det opp en arbeidsliste. Arbeidslisten består av dokumentasjonskravene for den aktuelle registreringen.

Skjøter, pantedokumenter og andre skjema kan nå signeres med BankID. Det gjør at tiden kundene bruker på innsending av skjema i mange tilfeller kan reduseres fra fem til sju dager via ordinær postgang, til noen få minutter. Sjøfartsdirektoratet skriver også i pressemeldingen at elektronisk tinglysning styrker rettssikkerheten ved kjøp, salg og panteheftelser på grunn av trygg og effektiv elektronisk saksbehandling.