Dropper dieselavgiften!

Båtfolket vant dieselsaken. Regjeringspartiene dropper forslaget om økt dieselavgift på 3,24 kroner literen for fritidsbåter. –Vi har valgt å lytte til båtfolkets argumentasjon i denne saken, sier AP's medlem i finanskomiteen Torgeir Micaelsen til Båtliv.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble det klart at regjeringspartiene snur i dieselsaken. Etter stort press fra båtfolket, og med god hjelp fra opposisjonen på stortinget, valgte regjeringspartiene å snu i avgiftssaken. De begrunner sin avgjørelse med at gevinstene blir for små i forhold til problemene dette vil skape for båtfolket. Blant annet hadde man ikke tenkt på logistikk problemene langs kysten. Dobble pumpeinnstallasjoner og et toprissystem ville bli vanskelig å gjennomføre over alt.

-I denne saken valgte vi rett og slett å la oss overbevise av alle de gode argumnetene som båtfolket selv har ført frem i debatten. Vi er vel heller ikke lenger overbevist om miljøgevinstene ved dette forslaget, sier Torgeir Micalsen, medlem i Finanskomiteen for AP.

Opposisjonen hadde så sent som før helgen gitt opp denne saken i komiteen. Både FrP's skatte- og avgiftspolitiske talsmann, Gjermund Hagesæther og Høyres Jan Tore Sanner,   uttalte da til Båtliv at de ikke så det som særlig sannsynlig at regjeringen ville snu i denne saken. Da mente Jan Tore Sanner at et skikkelig opprør var det eneste som kunne hjelpe på en kuvending. Nå slapp man opprøret, og regjeringen lot seg altså overbevise av argumentene fremført gjennom kanaler som dieselaksjonen og lokale båtforeninger.