DYRT: Det vil koste å bli kvitt båtvrakene. Jolle vil koster ca 3000 kroner, mens den største seilbåten på 30 vil fort koste 50 000. I tillegg kommer transport.

Forurenser skal betale

Miljødirektoratet ønsker et båtregister og en årlig avgift for at ikke siste eier må ta regningen for å bli kvitt båten.

Publisert Sist oppdatert
MILJØ: Utrangerte båter er foreløping mest et lokalt problem. Volumet er mindre båter som denne.

 

 

 

DYRT: Seilbåter er mer krevende å bli kvitt. Gjennvinningsprosessen er mer omfattende. Transporten av båtvrak til Gjennvinning vil også utgjøre en stor kostnad.