Svenske myndigheter

FORESLÅR SKROTING: En svensk kampanje skal stimulere båteiere til å skrote gamle totaktsmotorer med forgasser.
FORESLÅR SKROTING: En svensk kampanje skal stimulere båteiere til å skrote gamle totaktsmotorer med forgasser.

Vil skrote totaktere

Svenske myndigheter har fremmet forslag om at drøyt 150 000 totaktsmotorer bør sendes til skroting. Ifølge en svensk kampanje slipper gamle totaktsmotorer med forgasser ut cirka 2 000 tonn bensin årlig i svenske farvann.

Flere svenske etater, deriblant Havs- och vattenmyndigheten (HaV), samarbeider om en informasjonskampanje som skal bidra til at en del av landets drøyt 150 000 eldre totaktsmotorer med forgassere sendes til skroting, ifølge en pressemelding.

2 000 tonn bensin

Salget av totaktsmotorer med forgassere opphørte allerede i 2007, men likevel finnes det mange motorer som fortsatt er i bruk. Ifølge HaV er nesten hver fjerde båtmotor i Sverige en totaktsmotor med forgasser.

Disse gamle motorene er spesielt skadelige for livet i vannet og på land. Den gamle teknologien gjør at opp til 30 prosent av bensinen går rett gjennom motoren uten at den forbrennes og slippes direkte ut i vannet, heter det i pressemeldingen. Det kan innebære at cirka 2 000 tonn bensin slippes ut i svenske farvann hvert år.

– For hver liter du fyller så fylles også vannet med opp til tre desiliter uforbrent bensin, sier Patrik Cederlöf, prosjektleder på Länsstyrelsen i Stockholm.

STORE ANTALL: Ifølge svenske myndigheter finnes det rundt 150 000 totaktere med forgasser som fortsatt er i bruk.
STORE ANTALL: Ifølge svenske myndigheter finnes det rundt 150 000 totaktere med forgasser som fortsatt er i bruk i svenske farvann.

Bensin er svært giftig for organismer som lever i sjøen og de mest skadelige substansene spres oppover i næringskjeden.

– Effektene av at hydrokarboner sprer seg i næringskjeden er nedsatt reproduksjon, genetisk påvirkning, kreft og nedsatt motstandskraft hos fisker, fugler og mennesker, sier Josephine Rubia, som er utreder på HaV.

Bytt motor

Målet med kampanjen er at flere skal levere inn sine totaktsmotorer med forgasser til destruksjon, eller skrote dem og bytte til mindre skadelige motoralternativer.

– Bytt helst til en elmotor, en firetakter eller en moderne totakter om du vil ha ny motor. De har lavere drivstofforbruk, renere avgasser og lavere støynivå enn totakterne med forgasser, sier Lina Petersson, som er fagansvarlig for båtmiljøspørsmål på Transportstyrelsen.

– Ingen vet hvilken miljøpåvirkning ulike motorer har gjennom hele sin livssyklus. Det vi si at ingen vet om det er best for miljøet om man beholder de gamle motorene og kjører videre med miljøvennlig drivstoff, som for eksempel alkylatbensin, eller hvilken påvirkning en elmotor har om man regner med produksjonen av batteriene, sier Lars-Åke Redéen, sjefredaktør for svenske Båtliv.

I kampanjen, som blant annet presenteres på båtmessen i Stockholm denne helgen, deltar HaV, Länsstyrelsen i Stockholm, Transportstyrelsen, Båtretur (Båtskroten, Stena Recycling og Sweboat), Skärgårdsstiftelsen, Siko og One water.