STORTINGET: Båtpolitisk seminar ble holdt 5. februar på Stortinget.

Ingen nye regler uten faktagrunnlag

På båtpolitisk seminar på Stortinget i går var det politisk enighet om å få ned ulykker, men det ble understreket at tiltak må baseres på erfaring.

Publisert Sist oppdatert
ENDRE SOLVANG: Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund.

Båtpolitisk seminar på Stortingen ble holdt på initiativ fra Generalsekretær Endre Solvang i KNBF. Hensikten med møtet var å sette politisk fokus på fritidsbåtsektoren, sjøsikkerhet, rammebetingelser, oppdaterte bransjetall og sektorens samfunnsmessige betydning. Alle stortingsrepresentanter ble invitert, men det var ingen representanter fra AP, SV, Kristelig Folkeparti eller MDG til stede. 

Nullvisjon

Seminaret ble innledet av Magnus Thue fra Høyre, som er i Næringsdepartementet.

Han fortalte at det jobbes mot en nullvisjon for dødsulykker på sjøen, men at de i dag ikke vet hvilke tiltak som skal settes inn. Det jobbes derfor med en Sjøsikkerhetsmelding som skal være klar til sommeren. Havarikommisjonen analyserer alle alvorlige ulykker med fritidsbåter, en jobb som tidligere ikke er blitt gjort, og deres funn vil bli presentert i april. Havarikommisjonens funn vil danne et grunnlag for å beslutte tiltak for å redusere ulykker med fritidsbåter.

Ikke symbolpolitikk

Nye tiltak skal være faktabastert, ikke symbolpolitikk, var politikerenes holdning på seminaret. Kristelig Folkepartis forslag om lavere promillegrense på sjøen ble trukket fram som eksempel på tiltak hvor det mangler faktagrunnlag for å si om dette vil redusere antall ulykker. Forslaget ble derfor stemt ned, men kan bli aktuelt som tiltak om resultatene fra havarikommisjonen viser at det virker.

Andre tiltak som kan være aktuelle er hurtigbåtsertifikat, påbud om dødmannsknapp og holdningskampanjer.

Les også: Slik blir båtpolitikken

Stor konsensus

Seminaret ble avsluttet med en debatt hvor temperaturen var en helt annen enn hva vi opplever i debatter på TV. Representantene fra Høyre, FRP og Senterpartiet var enige om det meste. Det var enighet om at rammebetingelsene for båtlivet ikke må endres. Båtlivet er viktig for folkehelsen, samt for å holde liv i lokalsamfunnene. Eiendomskatt på marinaer og bryggeanlegg ble trukket frem som endret rammevilkår, og det var politisk enighet om at lag og foreninger bør være fritatt eiendomskatt, selv om dette er en lokalpolitisk avgjørelse.

FrP vil jobbe for å fjerne veiavgift på bensin, slik vi har for diesel for båtbruk. 

GEMYTTLIG: Det var ingen politikere som var negative til båtlivet på det Båtpolitiske seminaret på Stortinget.