BÅTPOLITIKK: STORTINGSVALGET 2017

Dagens båtførerprøve består

Bare et fåtall ønsker mer omfattende båtførerprøve enn dagens ordning.

Publisert Sist oppdatert

Båtliv har stilt en rekke spørsmål om båtpolikken til partiene på Stortinget. Valget er over, og siste spørsmål i vår serie er om fartsgrenser på sjøen. 

I dag er det pålagt med båtførerprøve om man er født etter 1980 og skal kjøre en båt som er raskere enn 10 knop og har mer enn 10 hk. Her har det ikke vært noe særlig debatt siden siste stortingsvalg, og for hvert år som går er det en stadig større andel av den norske befolkningen som må ta båtførerprøven for å få lov til å kjøre båter innenfor disse bestemmelsen. Men det er også blitt lettere enn noen gang å ta båtførerprøven. Enkelte aktører tilbyr kurs som gjennomføres på bare noen timer. I dag er det heller ikke noen praktisk del i båtførerprøven. Vi har har derfor spurt de politiske partiene om hvordan kravene til Båtførerprøven bør legges opp videre. En stor andel, med en miks av sosialistiske og konservative, mener dagens ordning er bra, mens Arbeiderpartiet mener sammen med Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de grønne at Båtførerpøven også må få en praktisk del.

Dette mener båtfolket: Halvparten mener at dagens ordning fungerer bra, uten praktisk del, mens 38 prosent mener at det bør innføres strengere regler for teori i tillegg til en praktisk del. En liten andel mener at det holder med strengere regler for teoridelen.

Partiene som er mest enig med båtfolket: Høyre, FrP, Venstre, SV, SP, Kystpartiet og Rødt.

Dagens båtførerprøve består
Dagens båtførerprøve består

 

BÅTPOLITIKK:

Politikerne vil beholde dagens promillegrense

Vil reversere vannscooter-regelverket

Ikke flertall for dieselavgift

Nei til nasjonale fartsgrenser

Står ved dagens promillegrense

Borgerlige ønsker mer politi på sjøen

Flertall for fritidsbåter i nasjonalparker

Laber interesse for småbåtregister

Vestpåbud kommet for å bli

Ap avgjør hurtigbåtsertifikat

Ingen mening om ansvarsforsikring

Delte meninger om vrakpant

Vil straffe lovovertredelser hardere

Dagens båtførerprøve består