Båtlivsundersøkelsen:

BÅTFØRERPRØVEN: Mindre andel av båtførerne har kompetanse innen båtlivet, en nedgang fra 2011, ifølge båtlivundersøkelsen.

Halvparten har ingen båtkompetanse

Færre førere av fritidsbåter tar båtførerprøven og har maritim kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

For seks år siden ble det gjennomført en omfattende undersøkelse som omfatter båtfolket, og kartlegger båtbruken i Norge. Også kalt båtlivsundersøkelsen. Nå er en ny undersøkelse gjort, og 1452 båteiere har svart på hva de har tilegnet seg av kompetanse.

En av tre

Da det ble innført obligatorisk båtførerprøve for alle som er født etter 1980 var det ventet en naturlig, og en jevn oppgang, i folk som har båtførerprøven. Men tallene fra båtlivundersøkelsen viser noe helt annet. Fra 2011 til 2017 er det nå registrert en nedgang i antallet førerer av fritidsbåter som har båtførerprøven. I 2017 viser det seg at kun 31,5 prosent har båtførerprøven.

LES OGSÅ: Nær en million fritidsbåter i Norge

Flere uten kompetanse

Totalt er det 56,7 prosent, altså mer enn halvparten som ikke har noen formell kompetanse til båtlivet. Dette inkluderer også de som har VHF-sertifikat, kystskippereksamen eller annen formell kompetanse. Fra forrige undersøkelse i 2011 er det en  økning på nesten sju prosent i andelen av båtfolk som ikke har noen formell kompetanse.

Seilbåtfolket mest på skolebenken

Best skolert er de som har seilbåt. Der er det 34,3 prosent som ikke har noen formell båtkompetanse. Og dårligst ut kommer ikke uventet de mindre båtene, med og uten motor, som ligger på mer enn 60 prosent. Båter med overnatting kommer litt bedre enn gjennomsnittet ut, med 39,4 prosent som mangler kompetanse.

LES OGSÅ: Slik blir båtpolitikken de neste fire årene

Færre vil ta prøven

I undersøkelsen er det også spurt om hvor mange det er som har planer om å ta båtførerprøven i 2018. Her er det også en betydelig nedgang siden forrige undersøkelse i 2011. Av de spurte i 2017 har 5,8 prosent planer om å ta båtførerprøven i 5,8. Dette er en halvering sammenlignet med 2011, da 11,3 prosent hadde slike planer. Av de spurte har 2,3 prosent planer om å ta VHF-sertifikatet.

LES OGSÅ: Dette bør du kunne før du kaster loss

Mange med erfaring

Båtlivet er mye erfaring. Noe over halvparten av de spurte sier at den som oftest fører båten har mer enn 20 års erfaring. Mens en seks sier at føreren har mellom 10 og 19 år med erfaring. Av de spurte har 22 prosent, litt mer enn en av fem, under ni års erfaring.