MOT PÅBUD: Båtfolk på Facebook støtter ikke vestpåbudet, opplyser administrator Vegar Flo i Facebook-gruppen.

Båtfolk på Facebook sier nei

Et stort flertall av gruppen Båtfolk på Facebook er mot påbudet om bruk av flyteplagg i båt i fart.

Publisert Sist oppdatert

Debatten om vestpåbud er i full gang igjen nå som myndighetene skal evaluere påbudet om bruk av flyteplagg om bord i båter under åtte meter, som er i fart. Mye tyder på at aktive båtfolk er motstandere av et generelt vestpåbud, mens folk uten båt er mest positive, skal vi tro den siste tidens undersøkelser.

Over 1400 båtfolk har svart på en pågående og uhøytidelig undersøkelse på Facebook-gruppen Båtfolk på Facebook. Gruppen teller i alt over 16.000 båtfolk i Norge.

Konklusjonen her er klokkeklar: Båtfolket ønsker ikke noe generelt påbud om bruk av vest. Kun 66 svar støtter dagens lov om vestpåbud i båter under åtte meter. 1243 mener at den gamle loven med påbud om vest om bord til alle er å foretrekke, så får kapteinen avgjøre når vesten skal på.

Andre svaralternativer fikk også få stemmer. 86 mener vi bør ha et vestpåbud knyttet til høy hastighet. 45 mener at alle bør ha på vest uansett båtstørrelsen. 26 går inn for vestpåbud kun i åpne båter.

Avstemningen har gått over flere uker, og pågår fortsatt på Båtfolk på Facebook.

Nødetater

Verdt å merke seg i undersøkelsen til Båtfolk på Facebook er at det også er folk fra nødetater som politi, ambulanse og frivillige hjelpeorganisasjoner, og også i denne gruppen mener flertallet at loven bør være som før, nemlig påbud med vest om bord, men opp til skipperen å avgjøre når den skal på.

Resultatene i undersøkelsen på Båtfolk på Facebook samsvarer bra med en tilsvarende nettbasert undersøkelse i regi av avisen VG i fjor. Hele 25.521 personer deltok i VGs undersøkelse. 77 prosent svarte da nei til påbud om bruk av vest i båt under åtte meter. Kun 12 prosent støttet den nye loven.

De nettbaserte undersøkelsene i VG og på Båtfolk på Facebook samsvarer imidlertid dårlig med en fersk undersøkelse fra Gallup, som viser at et stort flertall av befolkningen støtter vestpåbud. Undersøkelsen er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med evaluering av nettopp vestpåbudet. Hele åtte av ti støtter dagens påbud, ifølge denne undersøkelsen. Og støtten er størst blant dem som ikke har båt, viser Gallup- undersøkelsen.