Utreder ladenettverk i Skagerrak

DELTAR: Arendal kommune er blant deltakerne i prosjektet go:LEIF som skal utrede mulighetene for et ladenettverk med over 400 ladestasjoner i Skagerrakregionen. Her fra Lydløsfestivalen i Arendal i juni i år.

EU-prosjekt skal gi 400 nye ladepunkter for elbåter

Over 400 nye ladepunkter for elbåter mellom Gøteborg og Kristiansand er en del av målsettingen i et svensk-norsk samarbeidsprosjekt som nå bevilges midler fra EU.

Ifølge en pressemelding fra prosjektet, som har fått navnet go:LEIF, er det tettheten av havner, den sterke fritidsbåtkulturen og tradisjonen for båtproduksjon i Skagerrakregionen som ligger til grunn for satsningen.

Det svensk-norske elbåtladerprosjektet skal skape forutsetninger for å etablere et ladenettverk for elbåter i fritidsbåthavner mellom Gøteborg og Strømstad, inn i Oslofjorden og videre sørover langs kysten til Kristiansand.

– Vi var noen som startet å diskutere dette allerede i 2018. Siden har svært mye skjedd rundt omstillingen til el, ikke minst innenfor bilindustrien hvor elektrifisering virkelig har eksplodert. At vi nå får EU-midler til dette prosjektet styrker oss i vår overbevisning om at vi er godt posisjonert, sier Madeleine Johansson, prosjektleder på Business Region Göteborg.

Gode forutsetninger

Det heter blant annet i pressemeldingen at det finnes relevante teknologi-leverandører og gode kunnskaper innenfor bilelektrifisering i regionen og at prosjektet skal se nærmere på muligheter for felles utnyttelse av ladeinfrastruktur.

– Det blir spennende å arbeide med ytterligere et felt innenfor den pågående elektrifiseringen, båter med tilhørende ladeinfrastruktur og ny krafttilførsel ute i våre kystsamfunn. Det er jo ikke helt feil at vi får et stillere og renere båtliv om sommeren, sier Peter Berg, innovasjonesleder for energi på Innovatum Science Park i Trollhättan.

Ifølge pressemeldingen fra go:LEIF, har Norge kommet lengre med omstillingen av fritidsbåter sammenlignet med Sverige, blant annet gjennom etableringen av Elbåtforeningen.

Arendal deltar

– Arendal kommune har arbeidet for elektrifisering av fritidsbåter i flere år. Vårt nye elbåtladeprosjekt er et spennende og visjonært prosjekt som innebærer store muligheter for et nordisk samarbeid med potensiale for å fremskynde det grønne skiftet innenfor fritidsbåtbransjen, ifølge Ragnhild Hammer, seniorrådgiver klima og miljø i Arendal kommune. Ifølge Hammer vil utbyggingen av ladeinfrastruktur for elbåter også føre til nye jobber, industriell vekst, grønn teknologi og eksport av produkter og tjenester.

NETTVERK: Fra mars 2023 innledes et EU-støttet prosjekt med fokus på ladeinfrastruktur mellom Gøteborg og Kristiansand.

Elbåtladeprosjektet go:LEIF (en forkortelse for Grønn Omstilling med Lading, Elektrifisering og Infrastruktur for Fritidsbåter), vil ha en prosjektperiode fra 11. mars 2023 til den 31. desember 2025.

Deltakerene i prosjektet er Business Region Göteborg, Innovatum Science Park og Agder Fylkeskommune, samt Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens fritidshamnar AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Lysekils Energi Vind Aktiebolag, Lysekil Kommun, SSPA Sweden AB, Arendal kommune, Lydløs, Universitetet I Sørøst-Norge.

go:LEIF medfinansieres av Europeiska Unionen Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og Grön omställning.

Det fremgår ikke informasjon om omfanget av EU-søtten som prosjektet har mottatt.