utgave nr 9 2006

Råkjør på båtlappen

Publisert Sist oppdatert

Råkjør på båtlappen

Er det praktisk mulig å innføre obligatorisk båtførersertifikat allerede neste sesong? Det jobbes hardt for å få det til. Det betyr at 100.000 båteiere trolig må på skolebenken i løpet av vinteren.


AV AMUND RICH. LØKEN

Dersom samtlige båtfolk skal ha alle formaliteter i orden til neste sesong, kan det i beste fall være snakk om å gjøre den enkle og velkjente varianten av båtførerbeviset obligatorisk. De mest ivrige tilhengere av obligatorisk opplæring til sjøs vil kreve et sertifikat av internasjonal standard, et ICC (International Certificate of Competence), men det vil kreve både praktisk og teoretisk opplæring med muntlig og skriftlig eksamen, legeattest og opplæring i brann. Kilder i Sjøfartsdirektoratet sier til Båtmagasinet at dette blir et langt lerret å bleke på så kort tid. Mye tyder derfor på at regjeringen i første omgang vil legge seg på en enklere løsning. Nå drøftes det hvem dette beviset skal gjelde for, hvordan det skal gjennomføres i praksis og om det eventuelt skal gis amnesti til folk med lang erfaring med fritidsbåt.
Justisdepartementet skal utarbeide et lovforslag som skal ut til høring. Siden Regjeringen går inn for obligatorisk opplæring, skal Sjøfartsdirektoratet straks i gang med forslag til forskrift. Det er ingen tid å miste.

Enkel løsning
– Vi er tilhengere av en enkel løsning, sier Jan H. Syvertsen i KNBF, Kongelig Norsk Båtforbund. Skal det være praktisk mulig å gjøre sertifikatet obligatorisk fra neste år, må det vanlige båtførerbeviset eller noe i likheten av det gjelde. Ikke glem at dette også skal være mulig å gjennomføre, så da må vi ikke ta oss vann over hodet. Det må heller bli en frivillig sak om båtfolk ønsker å utvide sitt sertifikat til en internasjonal standard. Nå er det viktig at saken ikke forsinkes. Sjøsikkerhet er noe av det viktigste vi arbeider med i KNBF. Nå stiller vi opp for å få dette prosjektet vel i havn, sier Syvertsen.

På tide
– Det er på tide at vi innfører dette tiltaket for å styrke sikkerheten på sjøen. Det er til alles nytte, både de som kan sjømannskap og som vil ferdes trygt på sjøen og for de som har en del å lære, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap). Han minner om at Norge snart er det eneste landet i Europa hvor man kan kjøpe seg en båt inntil 50 fot og legge til havs med ikke annet bevis om bord enn kvitteringen for båten.
– Den praktiske gjennomføringen nå er avhengig av de innspill som måtte komme og hvilket nivå vi skal legge oss på.
– Hvilket nivå skal dere legge dere på?
– Jeg har ikke noe bestemt oppfatning av det, det viktigste er at vi får en smidig gjennomføringsperiode slik at vi får dette til fra neste år, enkelt og ubyråkratisk, sier Hansen. Han er betenkt når han hører historier fra Redningsselskapet om seilbåtskippere som må tilkalle assistanse fordi de har motorhavari, altså ikke mestrer seiling, eller når politiet kan fortelle om folk som legger av gårde på langtur i båt med NAFs veibok.
Arbeiderpartiet fremmet forslag om obligatorisk båtførerbevis under den forrige regjering, men fikk ikke flertall. De daværende regjeringspartene og Fremskrittspartiet gikk imot.

Frihet under ansvar
Odd Einar Dørum, daværende justisminister i Bondevik-regjeringen, sier til Båtmagasinet at på sjøen skal prinsippet om frihet under ansvar gjelde. Han forstår ikke poenget med å påtvinge en lov på de mange, en lov som egentlig er ment for de få.
– Vi kan gjerne se på opplæring når det gjelder alder, fartøyets størrelse, motorkraft, men for den store gruppen som nyter sjøen som rekreasjon er ikke dette veien å gå, sier han. Det var Dørum som i sin tid gikk inn for promillegrense til sjøs, det høstet storm, men som han sier:
– Promillegrensen har aldri rammet snekkepilsen. Det er noe annet enn fyll og stor fart. Slik var det også med båtregisteret, det var ment som trygghet knyttet til tyveri og forsikring, og absolutt ikke en kilde til nye skattekrav.
– Når det gjelder obligatorisk opplæring må det kunne ryddes opp der det skal ryddes opp, nemlig hos de som bryter bestemmelsene og skaper uhygge for de mange. Det er ytterpunktene som skal lovreguleres, ikke det store allmenne fellesskapet på sjøen, sier han.
Regjeringen er altså av en annen oppfatning og legger opp til et råkjør for å få obligatorisk opplæring gjennom - før vi kaster trossa neste sommer.