utgave nr 9 2005

Leder - september 2005

Publisert Sist oppdatert

Det har vært en fin sommer på sjøen. Ikke bare fordi været var ganske bra i fellesferien, men fordi det har vært færre ulykker til sjøs i fritidsbåtflåten enn det skeptikerne hadde spådd. I agurktiden interesserer avisene seg for båtlivet i en helt annen grad enn ellers i året. Men det er svært motstridende meldinger som kommer. Politiet sier at folk kjører mye raskere og har mindre kunnskaper om sjølivet enn før, og de har en klar økning i fartsbøter til sjøs. Samtidig er det blitt adskillig flere fritidsbåter på sjøen. Andre meldinger sier at politiet mangler båter til patruljering i en del distrikter fordi politibåtene blir prioritert vekk for å få budsjettene i balanse.
Samtidig sier skipperen på redningsskøyta Askerbæringen som har ligget i Stavern i sommer, at de har hatt betydelig færre oppdrag i juli måned i år enn de siste fem årene og at de ikke har vært involvert i alvorlige hendelser på sjøen. Skipperen tror at det skyldes både finere vær, men at båtfolket også er blitt dyktigere og fått bedre utstyr.
Selv har vi fartet rundt på deler av kysten i år, og stort sett opplevd fin båtkultur og hyggelige mennesker. Fra vårt ståsted har det vært langt mellom verstingene, og vi har ikke opplevd noen merkbar økning i antall fartsbøller. Mon tro om meldingene fra politiet er noe politisk betinget og terskelen for å skrive ut bøter er senket for å presse opp bevilgninger til båttjenesten og gjøre den mer legitim overfor bevilgende myndigheter og lokale politimestere. I så fall kan utspillene forsvares, men man bør da seile under ekte flagg. Vi støtter fullt opp under alle utspill som gir politiet økt synlighet på sjøen. Det virker både forebyggende og kan stimulere nye båteiere til å gjennomføre skikkelig opplæring. Først når politiets båttjeneste er oppe og står på en forsvarlig måte, anser vi tiden inne for et eventuelt obligatorisk båtførersertifikat.
På vår tur langs kysten har vi møtt mange glade båtferierende, og av de vi har snakket med har et klart flertall bedt oss skrive mer om hekkbølger. Som én båtmann sa til oss i gjestehavnen i Strömstad: "Jeg er sikker på at av 10 som lager for store hekkbølger nær uthavner, er det 9 som gjør det av uvitenhet om virkningen av dem, mens kun den 10. kan betegnes som båtbølle".
Vår reportasjebåt har tilbakelagt mangfoldige nautiske mil i sommer. Heldigvis går den på diesel, og de lengste avstandene er unnagjort på norskekysten, men vi har også trålet svenskekysten og vært en avstikker til Danmark. De fleste som bruker diesel som drivstoff fyller tankene sprengfulle før passering av svenskegrensen, for i Sverige er literprisen på diesel nesten det dobbelte av hva den er i Norge som har avgiftsfri diesel til båt. Nå utgjør drivstoffutgiftene en svært liten del av det totale båtholdet, men det er allikevel mange tusen kroner å spare på dieselen i Norge kontra Sverige ved normal bruk av båten. Stortingsrepresentant Jan Simonsen har kommet med et utspill som finansminister Per Kristian Foss må svare på, nemlig hvorfor ikke også bensin er avgiftsfri for båtfolket når dieselen er det. Vi har stor sans for utspillet til Simonsen, for vi kan ikke se å ha funnet et eneste fornuftig argument for dagens ordning, og det skal bli meget spennende å se hva Foss svarer - for svare må han i Stortinget så lenge den partiløse Simonsen fremdeles er stortingsrepresentant.
Det stunder mot vinteropplagstid for mange, men det er ingen hast foreløpig. Det kan være mange flotte weekendeturer å ta med seg på sjøen utover høsten også. Bruk tiden fremover nå til å friske opp båtkunnskapene. Det arrangeres kurs til så vel båtførerprøven som fritidsbåtskippersertifikatet gjennom hele vinteren. I enkelte småbåthavner er det blitt status å ha fritidsbåtskippersertifikatet. Det er bra, og underbygger det skipperen på redningsskøyta Askerbæringen uttaler.