utgave nr 9 2

Bortkastet jobb?

Publisert Sist oppdatert

Bortkastet jobb?

Båtmagasinet gjorde en mindre vellykket test på å fjerne bunnstoff med kalkblåsing i fjor høst (utgave nr 9/99). Likevel griper metoden om seg, men fagfolk er skeptiske.

Tekst og foto: Ingvar Johnsen

Det som skjedde under testen var at man måtte øke trykket samt blåse med sterkere midler enn kalk der bunnstoffet og primeren var ekstra gjenstridig. Resultatet ble at også det viktige gelcoatbelegget ble skadet. Det resulterte i at båteiere måtte gjøre en full jobb på undervannsskroget med sliping og sparkling av porer og oppbygging av ny gelcoat før det kunne legges på ny primer og nytt bunnstoff. Denne jobben ble gjort hos fagfolk med fem års garanti på jobben. Autoriserte verksteder og råstoffleverandører gir ikke denne garantien hvis ikke jobben blir gjort ifølge beskrivelsen over. De vi snakket med som hadde fått sine båter kalkblåst med det samme resultatet som i våt test, hadde bare fått beskjed om at det var tilstrekkelig å kunne legge to – komponents primer rett på det kalkblåste skroget. Feil, sier fagfolk vi har snakket med.

Sparkling må til

Vi har snakket med to eksperter på området, Cato Anweiler hos Hempel og Jackie Gustafsson hos A/S Bærum Plastservice. Begge er enige: Luftblærer er det i så og si alle skrog. Når blærene først er åpnet med evt. sandblåsing eller andre metoder, er den eneste løsningen å slipe og sparkle porene før man gjør noe annet. – Det er umulig å tette en pore bare ved kun å legge på primer, sier Anweiler. – Alle som har prøvd å male over et stort hull, vet at malingen sprekker. Det gjør også primeren. Det blir nemlig liggende luft på baksiden av primeren. Denne varmes opp under herdeprosessen, og sammen med herdegassen gjør det at primeren "sprekker", og da er du like langt.
Der det er blåst bort så mye gelcoat at glassfiberlaminatet ligger bart, er det viktig at man bruker løsemiddelfri primer, slik at løsemiddel ikke trekker inn i laminatet og løser opp dette – i verste fall med delaminering som resultat.

Vent til høsten!

Det er også startet med en ny metode, nemlig blåsing med tørris, som etter sigende skal fjerne alt bunnstoffet uten å skade gelcoaten under. Verdien av dette er også våre to eksperter enige om:
- Selv en slik metode er ingen garanti mot at det ikke kan dukke opp plastpest senere. Skroget kan ha tatt opp fuktighet uten at det synes på gelcoaten – spesielt om våren, sier Anweiler, det er nemlig slik at de porene som er åpne om høsten lukker seg i løpet av vinteren – faktisk så mye at det skal et trenet ekspertblikk til for å oppdage dem. Det betyr med andre ord at den rette tiden å gjøre en inspeksjon på, er om høsten. Da har du en sjanse til å oppdage blærer og porer, selv gjennom, sier Anweiler.
-Dere som mistenker at noe er i ferd med å skje med skroget nå før sesongen i år, kan ta det helt med ro, sier Jackie Gustafsson. La skroget være som det er, og vent med å foreta deg noe til båten skal på land. En sesong fra eller til betyr nemlig ikke så mye, sier Gustafsson.

Se opp for import

- Vi ser en stadig økning av folk som ønsker å gardere seg mot plastpest ved å behandle båtene sine, sier Anweiler. - En annen og betenkelig utvikling er at vi ser gjentatte tilfeller av plastpest på båter som er importert fra utlandet – spesielt fra Middelhavslandene, sier han.
- Det ser ikke ut som om folk er interessert i å ta båtene på land og sjekke før de avslutter en handel. Selv når det gjelder svært dyre båter, stoler kundene alt for mye på en dyktig selger. Båter fra "varme områder" har de fleste forutsetninger for å få plastpest: De ligger ute hele året i varmt vann. Ofte er det snakk om andelsbåter, og da tar man erfaringsmessig svært lett på vedlikeholdet – i hvert fall under vannlinjen.
-Så til alle dere som planlegger kjøp av båt fra utlandet: Ta båten på land og sjekk skrogets tilstand før du blir stående med en 100.000 – kroners reparasjon, sier Cato Anweiler hos Hempel.

Konklusjon

Det dukker med andre ord opp stadig nye momenter når det gjelder dette med skrog, plastpest, bunnstoffjerning o.s.v. Noen henger seg på at folk blir engstelige. Blant disse er det dessverre noen som ikke helt har den faglige bakgrunnen som skal til for å gjøre en forsvarlig jobb på en båt. Før du gjør noe som helst, bør du kontakte en fagmann så du ikke risikerer å gjøre galt verre. En snarvei kan fort bli både lang og dyr!