utgave nr 9 1999

Opplag: Jolla

Publisert Sist oppdatert

JOLLA

For jolla gjelder stort sett det samme som for "moderskipet". Spyl den med en gang den kommer på land og er våt. Har jolla dobbelt bunn, sjekk at det ikke er vann i dobbeltbunnen. Hvis jolla ikke har tappemulighet mellom skrogene, anbefaler vi at du monterer en. Pluggen får du kjøpt hos en båtutstyrsforretning og monteringen er enkel. Har du slept jolla, kontroller at slepekroken forut er i orden og at plasten rundt er hel og uten sprekker. Ser du antydning til sprekker, bør du antakelig forsterke holdet på baksiden. Enten ved å legge på mer glassfiberarmert polyester, eller montere en plate på baksiden.
Når det gjelder gummibåten, kan den være vanskelig å få ren i bunnen. Du klarer å spyle av ruskjellene med trykkspyleren, men "grunnmuren" sitter igjen. For å fjerne dette og det bør du, bruker du stålull. Nå anbefaler ikke produsentene bruk av trykkspyler, men bunnen bør tåle det. Vask båten med vanlige vaskemidler. Bruk ikke midler som inneholder silikon, aceton eller andre løsningsmidler. Noen leverandører har spesialvokser til gummibåter.
Når det gjelder vinterlagringen, bør den foregå på et rent og tørt sted uten for store temperatursvingninger. Gummibåten kan lagres sammenrullet eller lett oppblåst. Lagrer du den montert, sjekk at du har fått ut sand, småstein eller skjellrester mellom dørker og bunnen. Hvis du lagrer den oppblåst, pass på at den ikke blir deformert. Vær også klar over at mus gjerne tygger på materialet i gummibåter, så hold gnagerne unna!