utgave nr 9 1999

Opplag: Fram med sprayboksen

Publisert Sist oppdatert

Fram med sprayboksen

Denne generatoren forteller sitt klare språk om hva som skjer over tid når den ikke blir stelt. Det elektriske anlegget er antakelig det som liker seg minst i salt miljø. Hvis du ikke passer på, er det ikke spørsmål om feil vil inntreffe, men når.
Når du tar båten på land, bør du ha skaffet nok korrosjons-og vannfortrengende spray av type CRC, WD 40 eller lignende. Først sjekker du kontakter for å se om det er korrosjon som må fjernes mekanisk. Deretter er det bare å trå til med sprayboksen. Spray ned elektriske kontakter, koplingssteder, på baksiden av instrumentbordet, nøkkelbryter, generator o.s.v. Vær ikke beskjeden.