utgave nr 7 2004

VHF-sertifikat på noen timer

Publisert Sist oppdatert

VHF-sertifikat på noen timer


Nå har hele redaksjonen i Båtmagasinet VHF-sertifikatet i lomma. Vi har nemlig gjennomført intensiveksamen i regi av Sjøassistanse og Maritim Radio.

Tilbudet er blitt uhyre populært, og samtlige "kurs" har vært fullbooket så langt, forteller Jo-Erik Vee i Sjøassistanse. Gunnar Larsen i Sjøassistanse sto for gjennomgangen av pensumet til VHF-eksamen når Båtmagasinets redaksjon gikk opp til eksamen. Den gjennomgangen tar normalt ca. tre timer, og så går man rett løs på selve eksamen som gjennomføres av personell fra Maritim Radio.
For å bestå prøven til VHF-sertifikatet må man svare riktig på minst 28 av 35 spørsmål. Pensumgjennomgangen er ganske intens, og det forutsettes at man har studert pensumheftet på forhånd. Setter man av litt tid til å lese hver dag en ukes tid før pensumgjennomgangen skulle man ikke ha store problemer med å bestå. Mange synes denne formen for å skaffe seg VHF-sertifikatet er ideel fordi den er smidig. Man behøver ikke møte til bestemte tider for undervisning men kan legge opp studiet selv. Det krever riktignok litt struktur.
Det gis som regel tre-fire svaralternativer som man kan velge mellom til hvert spørsmål. Mange av spørsmålene er logiske, som for eksempel:
Når kan en inndra et VHF telefonistsertifikat?
a)Når innehaveren ikke fyller de kravene som stilles, eller bestemmelsene som gjelder, ikke blir fulgt.
b)Når innehaveren er pensjonist.
c)Når innehaveren i løpet av ett år ikke har ført noen samtaler over norske kyststasjoner.
d)Hvis fartøyet ikke er innført i småbåtregisteret.
Her er selvsagt alternativ a riktig, men det er også enkelte spørsmål man ikke kan resonere seg fram til svaret på men som man bare må kunne. For eksempel at den internasjonale nødkanalen er kanal 16 (bommer man på dette spørsmålet, vil vi tro at man stryker uansett øvrig besvarelse). Visse ting må man bare pugge. Men hvorfor man skal vite hvilken frekvens en nødpeilesender benytter, er for oss uforståelig. Denne frekvensen får man jo ikke gjort noe med, den er fast i apparatet.
Består man eksamen, har man VHF-sertifikatet i hånden for 1.300 kroner. Prisen inkluderer den tre timer lange pensumgjennomgangen, eksamensavgiften og pensumheftet. Velger man å kjøpe pensumheftet selv eller låner det fra andre, trekker man fra 250 kroner.
Det skal arrangeres en rekke flere lignende opplegg i tiden fremover. Er du interessert, kan du sjekke internettsidene til Sjøassistanse på www.sjoassistanse.com for å finne ut om det er noen datoer som passer deg.