utgave nr 7 1998

Steinar Bastesen: Kystpartiet støtter båtfolket

Publisert Sist oppdatert

Steinar Bastesen


Kystpartiet støtter båtfolket


-Norsk byråkrati i komikkens skjær!

-Vi er blitt så reguleringskåte her i landet at gamle kommunister kommer fra Russland til Norge for å lære byråkrati - da er det pinadø' gått for langt!

Tekst: STEIN KAGGE

Kystpartiets enmannsgruppe på Stortinget, Steinar Bastesen, 53, slår høyre loffe i bordet så rødvinsglassene danser Nordlandspolka med hverandre. - Ta nå dette nye småbåtregistret, for eksempel - det er heilt på trynet! Hva var gæ'ærnt med det vi hadde? Jo, æ' veit at det var vanskelig av og til å finne båter som var blitt borte. Men med en smule samordning av de registra som allerede fantes hos politiet, på lensmannskontorene og i forsikringsselskapene, ville vi sluppet alt det byråkratiet et sånt sentralt register medfører. Hvis man hadde fått alle de opplysningene som allerede forelå, inn på data, så ville hele båtregistret vært overflødig, fastslår Bastesen.

Småbåtregisteret

Småbåtregistret får da også Bastesen til å tenke på departementsråden som, da han ble pensjonert, holdt på å le seg ihjel av alle de idiotiske reglene han hadde vært med på å innføre.
Kystpartiet vil nå være på vakt mot ethvert forsøk på å bruke det nye registret til fiskale formål. For Bastesen er heller ikke et øyeblikk i tvil om at hensikten med å innføre et slikt sentralt register også var å få et hjelpemiddel for Staten til å tyne lystbåteierne for enda flere kroner.
Ved ankomsten til Theatercaféen etterlyser Bastesen umiddelbart hvalkjøtt på menyen, og en beklagende restaurantdirektør Einar Wang som iler til, blir overrakt et stk. visittkort med klar melding om hvor han kan - rettere sagt hvor han skal - skaffe slikt kjøtt. Et tilsvarende visittkort tildeles en av restaurantgjestene som spør Bastesen om hvor han kan få kjøpt maken til den selskinnsjakken vårt intervjuobjekt er utstyrt med. Fru Bastesen tar hånd om forretningene i det høye nord, mens mannen sitter på Tinget!
I mangel av hvalkjøtt på menyen foreslår vi pepperstek av breiflabb - idet vi forsiktig spør om Bastesen kanskje oppfatter denne fisken som en for nær slektning til å få den på tallerkenen. Vår gjest overhører spørsmålet og bestiller sin breiflabb, i forvissning om at denne retten går utmerket til rødvin.

Promillegrensen

Dermed er vi raskt over på dette med promillegrensen for førere av småbåter. Bastesen ser dette som enda et bevis på det norske byråkratiets reguleringstrang og beklager at flertallet synes å gå inn for kompromisset på 0,8. - Det får jo rett og slett et komikkens skjær når den som står til rors i et stort handelsfartøy, skal kunne ha en høyere promille enn den som sitter i en liten motor- eller seilbåt. Gærne folk finner du overalt, og det er ikke disse du vil ramme med en slik bestemmelse, men skikkelige folk, fastslår Bastesen som forsvarer av den menige manns interesser. Han sammenligner promilleloven med våpenloven, som først og fremst rammer folk med lovlig registrerte våpen.

Golden Cup

- Kystpartiet går ellers inn for at Golden Cup skal avholdes i Indre Oslofjord. Kysten er for alle, også for dem som vil kjøre fort, sier han i neste åndedrag. -Mange var skeptiske foran racet i fjor, men alle negative spådommer ble gjort til skamme. Sikkerheten ble skikkelig ivaretatt, det var ingen skade på hverken fugl eller fisk, og det hele utviklet seg til et publikumsoppbud og en folkefest det er lenge siden vi har opplevet maken til. Samtidig sørget fjernsynsdekningen for at Norge ble markert ute i verden på en positiv måte.

Elektroniske kart

På vårt spørsmål om Bastesen har satt seg inn i problematikken med elektroniske kart, nikker han. - Det kan bli et fantastisk hjelpemiddel til sjøs, men vi må sørge for å få riktige data, sier han. Slik det er i dag, er vi avhengige av USA, og i en krigssituasjon vil alt bli feil. -Da står plutselig båtene på land, og det bør vi jo helst unngå.
Hvalbåtskipper Bastesen beklager i den forbindelse at våre to kartverk ble slått sammen til ett: - Det har medført at oppmålingen til sjøs har stoppet opp - her opererer vi med hundre år gamle data, mens kartverket måler og måler veier som alle vet hvor ligger.

Hvalfangernes talsmann

Det var på midten av 80-tallet at Steinar Bastesen dukket opp i mediabildet for første gang. Dette ved å sperre Vestfjorden med fangstskuter, så hangarskipet "Nimitz" ble stoppet og en hel NATO-øvelse forsinket.
Etterhvert som han kjempet for hvalfangernes sak med alle tenkelige midler og en saftig, rammende replikk, fikk det norske folk inntrykk av at han representerte en gigantisk pressgruppe. Mens den temperamentsfulle formannen i Nordland Småkvalfangerlag i virkeligheten ledet en lilleputtorganisasjon med ca. 300 fangstfolk fordelt på 60 skuter.
I kampen mot Greenpeace benyttet han de samme metodene som denne organisasjonen og fremsto for massemediene som et funn av et intervjuobjekt. Tett på grensen til det lett lubne, iført selskinnsjakke, hvit skjorte og skipperlue talte han hvalfangstens sak på en glimrende måte.
Bastesen, som selv var på hvalfangt første gang som åtte-åring, fremholdt således at ikke bare avlivning av hvalen, men av alle dyr, innebærer en viss råskap. Samtidig minnet han om at en vågehval utgjør ca. 1500 kilo kjøtt, og at man må avlive omtrent 6000 kyllinger for å få en tilsvarende kjøttmengde. Et argument som gikk rett hjem hos folk flest, ler han i ettertid.
Mange tror at Bastesen selv dannet Kystpartiet forut for Stortingsvalget i fjor, og at han var helt uten politisk erfaring.
Begge deler er feil. For å ta det siste først, så hadde Bastesen 12 års erfaring fra kommunestyret i Brønnøysund, der han representerte Høyre. Han var også varamann til Stortinget i en periode. Bastesen selv befant seg i Japan da han ble spurt om han var villig til å stå på listen for et nytt parti som skulle dannes, for å forsvare kystbefolkningens interesser. Firebarnsfaren, som selv hadde vært på hvalfangst siden han var guttunge, sa ja og ble til manges forbauselse valgt inn på Stortinget.
Her stortrives han, selv om arbeidsdagen blir lang. Av de forslag han har lagt frem og som vil bli behandlet til høsten, er at alle pensjonister og trygdede skal likestilles med hensyn til muligheten for en arbeidsinntekt. Bastesen er trolig ikke alene om å se det meningsløse i at for eksempel en førtidspensjonert får forkortet inntekt fra folketrygden hvis vedkommende tjener mer enn dennes grunnbeløp før fylte 70 år.
Samtidig arbeider han for at Kystpartiet skal slå skikkelige røtter også i andre av landets kystfylker. Vi skal såvisst ikke se bort fra at han lykkes også i dette, denne folkelige energibunten fra Helgelandskysten, og at han vil gå over i vår politiske historie som noe av en Anders Lange nummer to. Likhetspunktene mellom disse to farveklattene er ikke ubetydelige.
Som når denne nye utgaven av Nordlands trompet utbasunerer at "Global oppvarming er den største miljøbløffen verden har sett - temperaturen på jorden går i 30 års sykluser" - Anders Lange var like klar i meldingene.