utgave nr 7 1994

Navigasjon - nedsatt sikt

Publisert Sist oppdatert
Navigasjon (del 7)

Nedsatt sikt

I forrige del av navigasjonsskolen så vi på kjørereglene til sjøs. Da forutsatte vi at fartøyene hadde visuell kontakt, men like ofte kan vi komme ut for forhold som setter ned sikten som tåke, nedbør eller nattemørke. De samme vikepliktsregler gjelder, men forutsetningen er jo at styrmennene kan se eller høre hverandres båter.

Av Hans Due

At man skal avpasse farten etter forholdene, er en av grunnreglene for bilkjøring. Det samme gjelder for alle som ferdes på sjøen, og spesielt når sikten er nedsatt. Er det dårlig sikt, skal du alltid ha motoren i gang for å kunne reagere lynraskt med en unnamanøver dersom noe uventet skulle oppstå. Dette gjelder selvsagt ikke dersom du ligger i havn.
Har du radar ombord, plikter du å bruke den når sikten reduseres. Som en grunnregel går vi ut fra at det andre fartøyet ikke har radar, og vi som har fordelen av radar, bør uansett vike for annen trafikk. Har du ikke radar, er ute på sjøen i åpent farvann og blir overrasket av tett tåke eller andre forhold som nedsetter sikten, bør du koble ut propellen en stund for å lytte etter tåkesignaler fra andre fartøyer. På den måten kan du lokalisere annen trafikk i området, og til en viss grad i hvilken retning og omtrent i hvor lang avstand den andre trafikken befinner seg fra deg. Men slå ikke av motoren. Hvis du befinner deg i en trang lei, er det ikke lurt å legge seg stille, fordi annen trafikk har begrenset plass til å manøvrere unna deg. Husk på at du uansett skal tenne lanternene, slik at annen trafikk kan se deg når de kommer så nær at det er mulig.

Lydsignaler

Når sikten er nedsatt, er lydsignalene et godt hjelpemiddel for å fortelle hvor du befinner deg, samtidig som du har peiling på hvor annen trafikk er i forhold til deg. Hvis du har koblet inn propellen og gjør fart gjennom vannet, skal du som et minimum hvert annet minutt gi et langt støt i hornet.

Går du for motor og gjør fart gjennom vannet, skal du minst hvert annet minutt gi et langt støt i hornet.

Har du koblet ut propellen og ligger og lytter etter annen trafikk i området, skal du gi deg til kjenne overfor annen trafikk ved at du minst hvert annet minutt gir to lange støt i hornet med ca. 2 sekunders mellomrom.
Hvis du derimot har begrenset manøvreringsmulighet ved at du f.eks. sleper et annet fartøy, at du er et seilfartøy eller holder på med fiske, skal du gi tre støt i hornet etter hverandre, ett langt og to korte støt. Det fartøyet som blir slept skal gi fire støt, ett langt og tre korte, og om mulig like etter at fartøyet som sleper har gitt fra seg sine tre støt. På den måten vet annen trafikk hvor langt slepet er, og når det har passert.

a)
Ligger du stille, skal du gi to lange støt i hornet med ca. 2 sekunders mellomrom og minst hvert annet minutt.

b)
Sleper du en annen båt, skal du gi tre støt i hornet, ett langt og to korte. Blir du slept, skal du gi fire støt i hornet, ett langt og tre korte.

Ligger du for anker, kan du enten bruke bjelle eller horn. Hvis du bruker bjelle, skal du ringe med denne i ca. 5 sekunder minst hvert annet minutt, eller du kan gi tre støt i hornet, ett langt, ett kort og ett langt støt.
Hvis du er i skjermet farvann med holmer, skjær og odder, eller i elveløp og kanaler, skal du når du nærmer deg en sving, eller skal passere en odde, gi ett langt støt. Hvis et annet fartøy gir dette signalet, skal du straks svare med ett langt støt. Samme regel gjelder når sikten er god.

Nærmer du deg en sving eller odde, skal du varsle den som eventuelt måtte befinne seg rundt svingen eller odden med ett langt støt. Alle plikter å svare straks med samme signal.

Er du i tvil om hvilken manøver et annet fartøy akter å gjøre, eller vil påkalle oppmerksomhet fordi styrmannen på det andre fartøyet tydeligvis ikke har oppdaget deg, skal du gi minst fem korte støt i hornet (oppmerksomhets-signalet).