utgave nr 6 2

Båtfolket ser RØDT! Høye dieselbølger

Publisert Sist oppdatert

Båtfolket ser RØDT!


Høye dieselbølger


Etter Båtmagasinets test av en 150 hk motor som ble kjørt på rød og grønn diesel, og som fikk et effekt-tap på nesten 7 prosent (10 hk) med grønn kontra rød diesel, har reaksjonene vært store. Både fra oljeselskapene, myndighetene og ikke minst publikum.

Tekst og foto: Hans Due

Båtfolket raser, og frykter en sommer i halvplanerfart. Oljebransjen og myndighetene setter spørsmålstegn ved vår test, mens det strømmer daglig inn meldinger fra båtfolket som har merket den nedsatte effekten av den nye, grønne dieselen.
Norsk Petroleumsinstitutt hevder at vi har testet grønn vinterdiesel mot rød sommerdiesel. Vår grønne diesel ble bestilt fra Statoil for bruk i båt. På kjøreseddelen står det kun "Grønn diesel". Vi har derfor tatt prøver av både rød og grønn diesel, og sendt dem til et uavhengig laboratorium for analyse. Resultatene av denne analysen viser at den røde dieselen antagelig er vanlig autodiesel tilsatt rødt fargestoff lik den dieselen som ble solgt fra marinaer før årsskiftet, og ikke marin gassolje. Marin gassolje selges normalt ikke fra marinaene, kun til skipstrafikken fra noen få anlegg langs kysten og i kvantum på mange tusen liter av gangen. Hvorvidt den grønne dieselen er arktisk diesel, eller vinterdiesel, forteller ikke analyseresultatene noe om, ei heller leveransepapirene fra oljeselskapet, men tettheten ligger nær.

Analysen


Kvalitet

Tetthet g/cm3

Flammepunkt °C

Brennverdi kcal/kg

Rød diesel

0,856

60

11396

Grønn diesel

0,834

55

11961

NPI

Fra Norsk Petroleumsinstitutt, som er oljeselskapenes felleslaboratorium, har vi fått følgende brev:
"Årsaken til forskjellen i effekt mellom den grønne og røde dieselen som omtales i Båtmagasinet, skyldes sannsynligvis at det er sammenliknet en sommerkvalitet med en arktisk kvalitet. Den arktiske dieselen har alltid hatt lavere tetthet enn sommerkvaliteten, og dermed gir den arktiske dieselen lavere effekt:
Vi har funnet ut at den grønne dieselen som ble benyttet i testen referert i Båtmagasinet, var en arktisk diesel med tetthet på ca. 830 kg/m3. Den arktiske dieselen har bedre kuldeegenskaper enn den dieselen som brukes om sommeren - vanlig sommerdiesel "stivner" i kulde. Vi kjenner ikke kvaliteten på den røde dieselen som ble testet. Men vi antar at den røde dieselen i forsøket er en marin gassolje av sommerkvalitet ( med en tetthet på 845-855 kg/m3). Denne forskjellen i tetthet er sannsynligvis årsaken til den observerte forskjell i effekt. Densiteten i den "gamle" kvaliteten var ikke 890, men fra 820-860 (typisk var den 845).
Egentlig burde man i en slik test ha undersøkt kvaliteten på de to dieselene som sammenlignes. Man burde sammenliknet to sommerkvaliteter eller to arktiske kvaliteter før og etter de nye kravene ble innført. Densitetsforskjellen kan ikke kobles til innføring av nye krav til dieselen. De nye kravene vil formelt komme i Norge en gang denne våren, men har vært gjeldende i EU fra 1/1-00. Bransjen har imidlertid frivillig levert ny kvalitet siden nyttår.
Forøvrig er det riktig at den svenske dieselen har lavere densitet og dermed kan gi de effekter som dere har observert med den arktiske dieselen. I praksis har svovelinnholdet ingen betydning for energiinnholdet/brennverdien.
Vennlig hilsen
Inger-Lise M. Nøstvik/ Erik Birkeland
Norsk Petroleumsinstitutt"

Stein Iversen:


Vanlig bestilling


-Vi har bestilt diesel fra Statoil slik vi har gjort i mange år. Statoil vet utmerket godt hva vi benytter dieselen til, nemlig til båtene og bestillingen ble gjort i mars måned. Dersom vi har fått vinterdiesel, har vi ingen muligheter til å kontrollere det. Faktum er i hvert fall at effekten på motoren gikk ned, og av laboratorieresultatene som Båtmagasinet har av dieselkvalitetene, går det fram at tettheten eller densiteten på den grønne dieselen er lavere enn den røde, og at flammepunktet er lavere på den grønne enn den røde. Resultatet forteller ingenting om det er vinter- eller sommerdiesel, ei heller de papirer vi får fra Statoil. De opererer kun med betegnelsen "grønn diesel".
Uansett er det uinteressant om det er vinterdiesel eller sommerdiesel som er levert. Vi har bestilt diesel, fått "grønn diesel" til bruk i båt, og effekten gikk ned med nesten 7 prosent. Vi gjør gjerne en ny test senere med "grønn diesel". Kanskje vi får sommerkvalitet da? Interessant skal det i hvert fall bli, spesielt ettersom også vi har fått rapporter fra båtfolk om slappere motorytelse i år.