utgave nr 3 2006

Båtfolk: Lars Hellandsjø

Publisert Sist oppdatert

Båtfolk i fokus: Lars Hellandsjø

Matros til rors

En nytenkende og uredd valgkomité i Redningsselskapet dro vestover for å finne mannen som skal styre skuta ut av urent farvann. Sin nye president fant de helt nede i vannkanten, der salt og kaldt hav holder hodet klart på folk.

TEKST: AMUND RICH. LØKEN

Lars Hellandssjø er gammel nok til å være administrerende direktør i industrikonsernet Wergeland-Halsvik. Han er gammel nok til å styre Nordhordland Handverk- og industrilag. Dessuten er han moden nok til å lede Gulen og Solund Sjøredningskorps, men også ung nok til å være matros på RS 130 Utvær. De største skeptikerne kalte ham ”ungfole” da navnet ble nevnt blant de hete til presidentvervet. I det miljøet er kanskje 38 år sent i puberteten, men valget var til slutt befriende enstemmig.

Fortiden bak

- La oss ikke se så mye på kjølvannet, men stikke ut en god kurs for fremtiden. Vi har nok å gripe tak i. Jeg skal love at vi skal gjøre et skikkelig arbeid for å legge fortiden bak og berede grunnen for et redningsselskap som fokuserer på sine kjerneverdier og gjenoppretter full tillit til lands og vanns, sier den nyvalgte presidenten.
- Hvordan skal ro og orden gjenopprettes?
- Vi kommer til å jobbe på en litt annen måte. Det skal bli større grad av åpenhet og involvering. Vi skal styrke oss som kollegium og nøkternhet skal bli et begrep. Det er ikke bare jeg som starter med blanke ark, jeg har med meg et styre med den samme innstillingen. Dette skal bli et teamwork i ordets rette forstand.
I god NSSR-ånd kan ”unggutten” fra Gulen skilte med tradisjon. Faren var sjøkaptein og moren har i alle år vært aktiv i det lokale støttearbeidet for Redningsselskapet.
- Vi skal aldri glemme at loddsalg og dugnadsånd gjennom tidene har vært svært viktig for Redningsselskapet, og vi skal aldri glemme at dette handler om mer enn å samle gode penger til driften. Det handler om respekt og forståelse for det viktige arbeid som gjøres for å redde liv, det handler om mennesker som setter akkurat det på dagsorden når de i sine små miljøer er våre fremste ambassadører. De fortjener den største respekt og de fortjener å se at vi forvalter oppgaven på en best mulig måte. Ikke minst ved å beholde beina godt plantet på dekket og viser nøkternhet i det vi ellers foretar oss, understreker Hellandsjø.

Rendyrkes

- Hva betyr det i praksis?
- At vi må rendyrke selskapet og holde fokus på det som er vårt formål. Vi skal berge liv og vi skal ha en god beredskap. En arbeidsgruppe skal se på selskapets organisasjon, økonomi og flåte i et 10-15 års perspektiv. Nå er det viktig at vi får trukket opp de lange linjer.
- Skal vi oppleve at det frivillige redningsselskap blir en del av den statlige beredskapen, for eksempel som en del av Kystvakten?
- Nå skal vi la arbeidsgruppen få lov til å arbeide med fremtidige utfordringer. Vi har ikke sett på den siden av saken ennå. Du nevner Kystvakten, kanskje er det vel så interessant med hovedredningssentralen. Jeg regner med at våre vurderinger om fremtiden er vel i varetatt, ikke minst med tidligere generalinspektør for Luftforsvaret, Tomas Collin Archer, som visepresident. Alle spørsmål kan stilles, men nå må vi ta utfordringene i riktig rekkefølge. Dette er absolutt ikke et tema hos oss akkurat nå. Vi skal først og fremst forme vår egen fremtid og gjenopprette tillit til våre viktigste bidragsytere.
- Hvordan var ditt første møte med donator Petter C. G. Sundt?
- Det var fint å treffe ham. Kanskje bidro han med den største gaven til Redningsselskapet da han satte foten ned og sa akkurat hva han mente. Han var villig til ta den stormen som kom. Det gjør bare en person som innerst inne har et bankende hjerte for saken. Det er slike medspillere som gjør oss i stand til å utvikle oss videre, både som organisasjon og med materiell. Båtene i Sundt-klassen blir et viktig supplement i vår flåte.
- Du vil la presidenthonoraret tilfalle ditt lokale sjøredningskorps. Hva er tanken bak det?
- Det er viktig å signalisere at det er de store menneskelige ressursene i det frivillige arbeidet vi nå må ta vare på. Det er flotte folk langs hele norskekysten som frivillig, ulønnet og topptrente står i en viktig beredskap. De er viktige lokale ambassadører som opprettholder nærkontakt med publikum som er så viktig for oss.

Generalsekretær

- Hvem blir ny generalsekretær i NSSR?
- Vet ikke. Vi er åpne for gode forslag. Jakten er i gang og vi ønsker en person på plass så fort som mulig. Vi ønsker en samlende kraft, en person med gode lederegenskaper og en utadvendt person som er i stand til å samle organisasjonen. Vi skal søke bredt, vedkommende må ikke nødvendigvis ha et kjent fjes. Nå er det kvalitetene som ene og alene avgjør.
- Hva med din fremtidige rolle som leder i det lokale sjøredningskorpset?
- Den oppgaven må jeg dessverre forlate. Det blir tungt, men det er selvsagt ikke mulig med en slik dobbeltrolle. Men jeg kommer til fortsette med mine vakter som mannskap på båten. Det betyr mye for meg, sier matrosen som også har eget fartøy som befrakter han og familien ut og inn til hytta.
- Lider du også av trefotssyken?
- Ja, jeg gjør det. Jeg har forlatt den 9 fots jolla til fordel for en 12 fots Steady, forteller Lars Hellandsjø.