utgave nr 8 2002

Båtmagasinet tester bunnstoff

Publisert Sist oppdatert

Båtmagasinet tester bunnstoff

Når du leser dette, jobber naturen for Båtmagasinet. På to ulike steder i Norge har vi lagt ut ni glassfiberplater med bunnstoff på for å finne ut hvordan stoffene virker. Svaret får vi på senhøsten i år. Følg med!

Tekst og foto: Jan Harry Svendsen

Hver vår myldrer muntre båteiere til landets opplagsplasser med malerkost i en hånd og en bøtte bunnstoff i den andre. Hensikten er å gjøre skroget så ugjestmildt som mulig for havets minste kryp og mikroorganismer. Men markedet for bunnstoff er vanskelig å orientere seg i, og utvalget er stort.

Harde og selvpolerende stoffer

Hva den glade skipper velger er i mange tilfeller tuftet på erfaring, gammel vane og ikke minst hva marinaen fører av bunnstoff. Derfor har Båtmagasinet samlet sammen bunnstoff fra Norges fire største produsenter, i tillegg til en helt ny og miljøvennlig variant, for å finne ut hvordan de virker.
I uke 24 la vi ut to identiske sett med prøver. Ett sett i Oslofjorden og ett noen mil syd for Bergen. Hvert sett består av en prøve med hardt bunnstoff og en prøve med selvpolerende bunnstoff fra Hempel, Sea Jet, International og Jotun. I tillegg har vi en testplate med et miljøvennlig stoff fra Tox-Free. Hvert sett er også utstyrt med to referanseplater, hvorav en er ubehandlet glassfiber med gel-coat og en er behandlet med bunnstoff inneholdende tinn. Alle prøvene, med unntak av Tox-Free, er malt i sort. Tox-Free er malt med hvitt, fordi det var den eneste fargen som kunne leveres.
Alle bunnstoffene er kjøpt av Båtmagasinet, enten i fargehandel eller på en marina. Dermed vet vi med sikkerhet at vi har fått samme kvalitet på vårt bunnstoff som det leserne får til sine båter.

Datablad til informasjon

Fabrikanter, importører og utsalgssteder skal ha datablad for hvert bunnstoff de selger. Her finner du viktig informasjon om bunnstoffet, blant annet hvilken filmtykkelse stoffet skal ha når det er vått og tørt. Da vi malte våre testplater, målte vi våtfilmtykkelsen ved hjelp at et My-meter for at filmtykkelsen skulle bli korrekt etter fabrikantens anbefalinger.
Alle prøvene ble malt med rulle. For hvert strøk skiftet vi rulle og malebeger. Prøvene ble i tillegg primet før bunnstoffet ble påført.
Hvor platene befinner seg skal vi ikke avsløre, men de er plassert på steder hvor det normalt gror mye. I tillegg er de montert slik at de får mye sollys, og i samme høyde som vannlinjen på en båt som ligger ved kai.
For å forsikre oss om at prøvene får like mye lys, er platene montert på en aluminiumsskinne. Da eliminerer vi muligheten for at prøvene skal vri seg, og faren for at de skal skrubbes mot noe på grunn av strømninger i vannet.

En henstilling

Det er selvsagt alt for tidlig å si noe om resultatene av testen. Men i løpet av august vil vi inspisere prøvene første gang etter sjøsetting. Hvordan det går kan dere lese mer om i Båtmagasinet. Endelig resultat av vår store bunnstofftest vil vi presentere i løpet av høsten eller tidlig til vinteren.
Til slutt har vi bare en henstilling til våre lesere: Skulle dere tilfeldigvis finne prøvene, ber vi dere innstendig om ikke å røre dem. En berøring er nemlig nok til at resultatene ikke blir like.