utgave nr 5 2003

Med diesel på vanntanken

Publisert Sist oppdatert

Med diesel på vanntanken

En lang og nydelig dag på sjøen er snart over, du skal bare fylle dieseltankene før du legger til. Telleverket løper mens du tenker på dagens opplevelser. For sent oppdager du at lokket til drivstofftanken er igjen. Du har fylt diesel på vanntanken! Hva nå?

Tekst: Jan Harry Svendsen

Å få diesel på vanntanken er alvorlig. I første rekke fordi diesel er helseskadelig, men også fordi du må regne med at vannkvaliteten om bord aldri vil bli den samme igjen. Løsningen er å skifte slanger og tank.

Tøm tanken

Diesel blander seg ikke med vann, men legger seg som et sjikt på toppen av vannet. Det gjør dieselen både til en alliert og til en fiende. Nettopp fordi dieselen legger seg oppå vannet, er sjansene ganske gode for at du skal kunne begrense skadene. Skadebegrensningen begynner med at du lar båten ligge. Både vibrasjoner fra maskinene, men også eventuell sjø, vil nemlig føre til at vannet begynner å skvalpe i tanken. I verste fall kan du da risikere at det siver diesel inn i resten av båtens vannsystem. Det du bør gjøre er å bytte ut pistolen fra dieselpumpa med en vannslange. Dytt slangen ned i tanken, og fyll med lavt trykk til det renner over. På den måten presses dieselen ut av tanken. Pass på at du fyller til det igjen kommer rent vann.
En annen metode er å suge dieselen ut av tanken. Ved å gjøre det er imidlertid sjansene for å mislykkes større. Er du uheldig, kan du suge ut for mye vann, noe som kan føre til at dieselen når tankens utløp og dermed infiserer ferskvannspumpe og slanger.
Når tanken er tømt, bør du koble tanken fra resten av ferskvannssystemet om bord.
Husk på at diesel er miljøskadelig, og at søl og gammel diesel skal leveres til et godkjent mottak. Det gjelder også dersom du må tømme vanntanken for diesel.

Zalo?

Mange hevder at man fint kan redde infiserte tanker ved å vaske de grundig med Zalo. Til en viss grad er det nok et snev av sannhet i det, i alle fall dersom vi ser på den rent helsemessige siden av saken. Smaken av diesel vil du nok likevel ikke bli kvitt med Zalo. Du vil nemlig ikke lykkes med å få rengjort koblinger og påfyllingsrør godt nok til at du greier å bli kvitt den karakteristiske dieselsmaken, men som en midlertidig løsning kan det fungere. Vi ville imidlertid byttet både slanger og tank.
Har du byttet både påfyllingssystem og tank og det fortsatt smaker diesel av drikkevannet, er det mye som tyder på at dieselen har kommet seg videre ut i systemet. I så fall bør du vurdere å bytte dette også.

De helsemessige sidene

Det er ikke mye diesel som skal til før det setter smak på drikkevann. I en liten ferskvannstank i en båt er det ikke engang snakk om liter eller centiliter. Bare noen dråper kan være nok. For at diesel skal representere en helserisiko, er imidlertid større menger påkrevet.
Svelger du diesel, må du ikke fremkalle brekninger, og du må ikke drikke før du har rådspurt med lege. Kaster du opp, øker du risikoen å få kjemisk lungebetennelse. Det er en svært alvorlig tilstand som i verste fall kan være dødelig. Symptomer er hoste og tungpustethet. Oppstår det innen seks timer etter at du fikk dieselen i deg, må du oppsøke sykehus eller legehjelp.
Dersom du får store kvanta i deg, kan du utvikle CNS-depresjon. En slik depresjon påvirker sentralnervesystemet og gir seg utslag i svekket bevissthet. I ekstreme tilfeller kan du bli bevisstløs eller gå i koma. I tilegg vet man at diesel er kreftfremkallende.