utgave nr 4 2006

Havnemanøvrering med drev

Publisert Sist oppdatert

Praktisk manøvrering:

Bli dreven med drev!

Når du manøvrerer med drev eller påhenger, er det viktig å være klar over at du kun har styring når propellen går rundt. Skal manøvreringen bli moro, må man kjenne noen enkle grunntrinn.

TEKST: ATLE KNUTSEN

Hovedforskjellen mellom en strak aksel-installasjon og en drev-installasjon, er at sistnevne ikke har ror. Mens roret kun bryter deler av propellstrømmen, og kun bryter den når du kjører forover, endrer drevet retning på hele propellstrømmen når undervannshuset vris. Styreegenskapene blir dermed meget gode i alle retninger, forover som bakover, vel å merke når propellen går rundt. Når propellen står stille, har man derimot tilnærmet null styreefekt.
Planende båter med strak aksel og ror har gjerne noe større svingradius enn båter med drev. På den annen side gir strak aksel og ror større retningsstabilitet ved sakte fart. Baugpropellen har man kun glede av under finmanøvrering når båten går i deplasementsfart og hele skroget ligger i vannet.

1. Med baugen først

Den tradisjonelle prosedyren er å gå inn med baugen først, og trekke hekken inn til brygga ved hjelp av drevet eller propellens padleeffekt. Hovedprinsippet er at man går inn skrått mot brygga, før man dreier og går parallelt med brygga før man bakker opp. Hele denne manøveren bør ligne mest mulig på en S idet hekken da kommer skliende etter mot brygga.

Når man er på vei skrått inn mot en brygge

… bør man frikoble, dreie undervannshuset inn mot brygga…

… og så koble inn reversen og bakke. Dermed vil akterenden også trekkes inn mot brygga og båten ligger elegant longside.

2. Bakke seg inn

Ofte er det forbundet med like stor kontroll å bakke seg inn med hekken først til en brygge, og så trekke baugen inn til slutt ved hjelp av baugpropellen. Særlig effektivt er det om man skal legge til mellom for eksempel to båter. Før du foretar denne manøveren, er det viktig å vite at det er dypt nok inne ved brygga slik at propellen, som står svært utsatt til på en drevbåt, ikke blir skadet.

3. Gå fra kai

Når man skal gå fra kai er det greit å gi et puff forover slik at hekken kommer klar av brygga…

…koble fri og deretter dreie undervannshuset maksimal motsatt vei før man bakker ut og så kompensere med baugpropellen etter behov.

Når man skal gå fra kai, har man størst glede av baugpropellen om man gir forskipet et skyv ut først slik at denne kommer klar av båten foran.

Deretter kobler man inn drevet og manøvrerer seg forover og ut på vanlig måte. Vær oppmerksom på hekken, som kommer slengende - gjerne rett inn i brygga. Også drevbåter styrer med hekken!