utgave nr 5 1994

Strømmåling - oppsummering og huskeregler

Publisert Sist oppdatert
Måling med multimeter (del 4)

Oppsummering og huskeregler

Vi har i tre artikler fortalt hvordan multimeteret skal brukes for å måle spenning og søke etter feil i det elektriske anlegget ombord. Vi har kun konsentrert oss om 12 volt likestrøm (DCV). Teorien for bruk av instrumentet på 220 volt vekselstrøm er den samme, men her bruker vi skalaene ACV (vekselstrømsspenning) og ACA (vekselstrøm).

Av Hans Due

Det er få som har 220 volt vekselstrøm i båten. Noen har landtilkobling med en 12 volts omformer ombord. Hvis det er feil på 220 volts anlegget, må man basere seg på å bruke en autorisert elektriker for å utbedre feil, men feilsøkingen kan man gjerne utføre selv.
Vi har ikke gått særlig nøye inn på å måle strømstyrker. De færreste multimetre kan måle sterkere strøm enn 10 ampére. Da må man skaffe seg et separat ampéremeter. Men har man strømstyrker som man vet er 10 ampére eller mindre, kan man måle den eksakte styrken ved å koble multimeteret i serie med strømkretsen. Det vil i praksis si at man må koble fra en ledning i strømkretsen, stikke den røde målekabelen bort i det punktet man koblet ledningen fra og den sorte kabelen bort i den frakoblede ledningen. Den sorte målekabelen skal da stå i COM -kontakten i multimeteret, og den røde i 10A eller A (begynn alltid med 10A hvis du er i tvil om strømstyrken).
I 12 volts anlegg er strømstyrken ofte større enn 10 ampére. Alle elektriske innretninger skal være merket med hvor stor effekt de har. Husk formelen Ampére X Volt = Watt, eller Watt : Volt = ampére eller Watt : Ampére = Volt. Hvis vi har en 30 watts lyspære, kan vi regne ut strømstyrken ved å sette inn i formelen. I et 12 volts anlegg blir det da: 30 (watt) : 12 (volt) = 2,5 ampére. I et 220 volts anlegg trekker en 30 watts lyspære 30 : 220 = 0,136 ampére. På en 10 ampéres sikring kan vi altså koble fire 30 watts lyspærer i et 12 volts anlegg, mens i et 220 volts anlegg kan vi koble 73 slike lyspærer på samme sikring.
Et annet eksempel: En varmeovn med 500 watts effekt koblet til et 12 volts anlegg, trekker 500 : 12 = 41,7 ampére strøm, altså mer enn fire ganger så mye som vi kan måle med multimeteret. Men i et 220 volts anlegg får vi helt andre verdier; 500 : 220 = 2,27 ampére, hvilket ligger langt innenfor multimeterets måleområde.
Vi kan også sjekke tilstanden til lommelyktbatterier med multimeteret. Da skal den sorte målekabelen som vanlig stå i COM, mens den røde målekabelen skal stå i A. Vri bryteren til området BAT. Hold den sorte målekabelen borti minuspolen på batteriet, og den røde på plusspolen. Vanlige runde lommelyktbatterier merket med 1,5 volt har normalt en hvilespenning på 1,65 volt når de er ferske. Hold målekablene på batteriet en liten stund og se om spenningen synker. Hvis den gjør det, eller hvis spenningen er lavere enn 1,5 volt, begynner batteriet å bli utladet.

Huskeregler

Her er noen enkle huskeregler for bruk av multimeter:

* Den sorte målekabelen skal bestandig kobles til COM-utgangen.
* DCV = likestrømspenning (f.eks 12-24 volt). Rød kabel til V/
* DCA = likestrøm. Rød kabel til 10A eller A
* ACV = vekselstrømspenning (f.eks. 220 volt). Rød kabel til V/
* ACA = vekselstrøm. Rød kabel til 10A eller A
* = motstand. Rød kabel til V/
* Mål alltid spenningen på batteripolene og på dynamoen for å se om ladingen er riktig.
* Ideell ladespenning på batteripolene er 14,4 volt ved 20° Celsius.
* Ved feilsøking holder vi den sorte målekabelen på minuspolen på batteriet og den røde på kontakten til den innretningen som ikke virker. Så jobber vi oss mot batteriet på plussiden til vi får utslag på multimeteret. Vi måler da spenning (DCV)