utgave nr 12 1998

Langtest av 10 - 15 års bunnstoff

Publisert Sist oppdatert

Langtest av 10 - 15 års bunnstoff:


Godkjent


etter år to


Et bunnstoff som skulle bevare sin virkning i 10 - 15 år uten etterbehandling, vekket vår nysgjerrighet for to sesonger siden. Fortsatt gir vi stoffet "godkjent".

Tekst og foto: Asmund Myhrvold

Spenningen var nok en gang stor da vår SAGA 27 skulle på land etter sin andre sesong med vidunderstoffet Copperbot. Fortsatt er det liten grunn til å sette betegnelsen i gåseøyne. Etter forrige sesong kunne vi vise bilder av en skinnende ren bunn - selv før spyling. Fullt så vakker var ikke bunnen i år. Hva det skyldes, er vanskelig å si, men hovedårsaken til et slimlag og 10 - 15 små rur, var antakelig at den dårlige sommeren førte til langt mindre bruk av båten enn vanlig. Slimlaget og rurne ble enkelt fjernet etter noen minutters trykkspyling. På propellhylsa var det en liten koloni blåskjell. Her hadde kobberstoffet sluppet taket på bronsen, antakelig på grunn av dårlig grunnarbeid.

Kobber og aluminium

Etter fjorårssesongen lovet vi å fortelle mer om hvordan stoffet har virket på aluminium. Kobber og aluminium er som kjent ikke de beste vennene på den galvaniske skalaen. Og ganske riktig: Vi har aluminiumsflaps på roret, og forrige sesong oppsto det - nesten som ventet - galvanisk korrosjon på aluminiumen.
I løpet av sist vinter ble flapsene rengjort og isolert med ekstra lag polyester før stoffet ble lagt på. Det holdt likevel ikke. Den galvaniske korrosjonen på aluminiumen sa sitt tydelige språk. Løsningen blir å bruke et ordinært bunnstoff på aluminiumen. Neste vårs båtpuss blir da ordinær stoffing av flaps, propell og hylse med ordinært bunnstoff. Så gjenstår det å se hva som skjer neste sesong - og sesongene deretter.

Stoffet

Copperbot har ingen likhet med tradisjonelle bunnstoffer da det ikke er maling, men består av vannbasert epoxy hvor 66% av vekten er rent kobber. Ved påføring dannes en hard og glatt "kobberplate", og forventet levetid ved riktig behandling er 10-15 år. Man trenger ikke å prime nye båter før påføring av Copperbot, da stoffet i seg selv er en epoxyprimer.
Ved støpning av plastbåter kan Copperbot legges i formen, slik at båtene kommer ferdig stoffet (en gang for alle?) fra produsenten. Copperbot kan - ifølge produsenten - også legges på båter av andre materialer.
Copperbot koster kr. 690 pr liter (mai 97), og en liter dekker 8 m2.
Produsent: C-defence International LTD Fareham, Hampshire, England.
Norsk importør: Boat & Crew Norway A/S Erlandstuvn. 7, 1178 Oslo Tlf.: 22 74 49 61 Fax: 22 74 55 68.