Nr. 8 2013

Strømskolen: Sikker strøm i sommer

En forutsetning for en trivelig ferietur i båt er at alt fungerer som det skal. Noe som ikke minst gjelder for det elektriske anlegget om bord. Mye kan gå galt – det meste kan fikses. Det beste er om anlegget er så bra at ikke noe uforutsett skjer.

Publisert Sist oppdatert

Tekst og foto: Trond J. Hansen

 

 

Vi skiller mellom landstrømanlegget (230 volt) og svakstrømsanlegget på 12 eller 24 volt (vanligvis 12) ombord. Strømanlegget i båten er blitt adskillig mer komplekst enn det var tidligere. For en del år siden var det begrenset hvor stort strømbehovet var. Stort sett trengte man strøm til noen lamper, lanterner, VHF og selvfølgelig til start. I dag er strømbehovet stort, ikke minst med tanke på all elektronikken vi har om bord. Vi tar også tatt med oss mye av levesettet vi er vant til hjemme til båten. Ungene forventer å kunne ha på TV, musikkanlegg og elektroniske duppeditter. Vi voksne vil ha det komfortabelt og ønsker å kunne bruke elektriske apparater vi ellers er vant til å bruke. Det innebærer blant annet at vi har gjort oss ganske avhengig av landstrøm hver gang vi kommer i havn.

Landstrømanlegg

I følge regelverket er det slik at du selv har anledning til å utføre arbeid på løst utstyr. Det vil si at du kan skifte støpsler og skjøtekontakter på kabler, lage overganger og så videre. Du har imidlertid ikke anledning til å utføre arbeid på faste installasjoner, som for eksempel stikkontakter, sikringsboks for 230 volt og lignende. Dette skal utføres av elektriker. Unntaket er om båten har ”plug and play”-system hvor koblingene skjer ved hurtigkoblinger.

Før turen:

 • Landstrømkabel og skjøtekabler sjekkes for skader. Skift skadede kabler eller utbedre skadene.
 • Åpne skjøtekontakter og kontroller at det ikke er irr eller dårlige kontakter. Er koblingene dårlig kan du bruke egnet spray i kontaktene (f. eks 5.56). Klipp av litt av kabelen slik at det er ”friske” ledninger til koblingspunkter. Det er uhyre viktig at den gul/grønne jordingsledningen kobles mot jord. Alle kontakter skal være jordet. Bruk strekkavlasteren, slik at du ikke trekker kabelen ut av kontakten.
 • Bruk bare kabler og kontakter som er godkjent for utendørsbruk. Disse er merket med IP44. Sørg også for at landstrømkabel og skjøtekabler er dimensjonert tilstrekkelig. Har du 16A sikringer om bord bruker du kabler på 2,5 kvadrat.
 • Det kan være ulike stikkontakter for landstrøm i havna. Normalt ”vanlige” 16A 2-pinns stikkontakter eller  runde 16A 3-pinns kontakter. Sørg for å ha med deg nødvendige overganger, slik at du alltid kan koble deg til uttaket i havna.

Tips:

Ha med rikelig med skjøtekabler, det kan være langt til uttaket på kaia. Ha også med forgreningskontakter, slik at man kan dele på strømmen dersom det er for få uttak i havna.

På tur:

Problem: Sikringene på landstrømuttaket slår ut

Dette skyldes normalt at belastningen er for høy, enten fordi du bruker for mye strøm eller at det er for mange tilkoblet samme uttak. Et 10 A uttak kan samlet belastes cirka 2200 watt, et 13 A uttak cirka 2850 watt og 16 A uttak cirka 3500 watt. Er spenningen i havna lavere har du mindre strøm tilgjengelig (Eksempel: 10A kurs og 190 volt gir 1900 watt). Sikringer som ryker kan også skyldes kortslutning på grunn av feil på kabler eller utstyr.

Løsning:

 • Reduser forbruket. Unngå å bruke apparater som trekker mye strøm; støvsuger, kaffetrakter osv. Slå eventuelt av båtens varmtvannstank.
 • Sjekk at det ikke er skader på kabler eller utstyr. Dersom det er flere som er tilkoblet samme uttak kan du oppfordre dem til å sjekke dette.
 • Kontroller at ikke skjøtekontakter er kommet i vannet eller på andre måter er utsatt for fukt.

Problem: Jordfeilbryteren slår ut

Dette skyldes feil på det elektriske anlegget, enten i båten eller på kabler/kontakter for landstrøm. Dette behøver ikke å være i din båt, ofte er det felles jordfeilbryter for strømsøyle eller hele anlegget. Det kan være vanskelig å finne årsaken til jordfeil. Feil kan også være på havnens anlegg.

Løsning:

 • Koble fra alle kabler og apparater som er tilkoblet anlegget. Ved å koble til én og én kabel om gangen vil man etter hvert avsløre hvor feilen ligger. Dette må gjøres i samarbeid med andre brukere som er tilkoblet anlegget.
 • Sjekk at det ikke er vann eller fukt i kontakter. Apparater eller kabler med jordfeil må ikke brukes før de er byttet ut eller feil er utbedret.
 • Om jordfeilbryteren slår ut selv om alt er frakoblet må du kontakte ansvarlig for havneanlegget.

Tips:

Er det flere som må dele på et strømuttak må man vise hensyn og dele broderlig. Det er rett og slett en del av samholdet blant båtfolk å vise hensyn, å dele på det man har. Støvsuging kan du sikkert vente med, unngå apparater som bruker mye strøm.

Legg landstrømkabelen slik at den ikke blir skadet, for eksempel ved at den kommer i klem. Gangveien er en typisk ”kabeldreper”, som kan skape kortslutning eller overledning.

Batterier

Batteriene er sammen med motoren selve hjertet i båten. For en vellykket ferie er det helt nødvendig at disse er i orden, friske og fine. En typisk feriebåt har startbatteri og en batteribank for forbruk. Eventuelt også batteri for thruster(e). Det er spesielt forbruksbatteriene som kan få hard medfart i løpet av en ferietur, noe som naturlig nok skyldes betydelig belastning. Husk at tradisjonelle frittventilerte syrebatterier ikke skal tappes ned mer enn 50%. Tappes de mer ned kan de ta skade. AGM-batterier og Gel-batterier kan tappes mer ned (cirka 80%).

Før turen:

 • Dersom du har batterier som skal påfylles vann, så gjør dette. Bruk destillert vann. Sjekk også syrevekt.
 • Gjør ren poler og polsko. Bruk gjerne et fint smergelpapir. Sett polene inn med batteripolfett.
 • Sjekk alle tilkoblinger. Teit dem godt til, men ikke så mye at gjengene går i stykker eller polsko sprekker. Bytt eventuelt dårlige polsko (ha alltid polsko i reserve).
 • Sørg for at batteriene er ladet helt opp før start. Bruk lader som er riktig dimensjonert og egnet for aktuelle batterier (se punkt om lading).
 • Foreta gjerne desulfatisering av batterier. Dette gjøres med egen enhet eller ved lader som har denne funksjonen innebygget (automatisk). Gir batteriet lengre levetid og du får utnyttet batteriet bedre.
 • Ved å montere batterimåler (batterimonitor) har du hele tiden oversikt over forbruket og vil dessuten kunne få et varsel dersom du bruker for mye strøm. Du kan også få varsel om ikke batteriene tar lading. Eventuelt kan du montere en innretnings som kobler ut strømmen før batteriet tappes kritisk ned.
 • Dersom du opplever at batteriene er dårlige, så bytt dem før du legger ut på tur. De blir ikke bedre underveis, og det medfører mye ekstraarbeid og omkostninger om de må byttes når du er på tur. Det finnes instrumenter som kan måle batteriets tilstand, men normalt vil du merke når batteriet begynner å bli dårlig.
 • Dersom det ikke allerede er gjort, så bør du bytte ut glødelamper og halogen-lamper til LED-lamper. Du sparer mye strøm på dette.

På tur

Problem: Ustabil strøm

 • Sjekk alle tilkoblinger til batteri, batterivender og andre koblingspunkter.
 • Etterfyll eventuelt med vann.

Problem: Batteriet koker

Dette er et kritisk problem som også medfører brann- og eksplosjonsfare. Slå av all strøm og lufte godt. Skyldes dårlige batterier eller feil på lader, gjerne også i forbindelse med høy omgivelsestemperatur. Nødløsning å fylle nytt vann på batteriet (om mulig). Batteriet som koker må byttes.

Problem: Batteriene tappes ned

 • Dersom du er tilkoblet landstrøm bruker du mer strøm enn laderen tilfører – eventuelt at det er noe galt med laderen. Du må redusere strømforbruket. Kontroller at laderen fungerer. Sjekk om det er landstrøm.
 • Dersom du ikke er tilkoblet landstrøm må du innføre strømsparing. Slå av alt elektrisk du ikke har helt brukt for. Eventuelt kan du ta i bruk alternativ lading fra for eksempel solcellepanel, Efoy brennselcelle, strømaggregat.

Tips:

Skal du ligge i uthavn er det lurt å minne alle om bord på at man må spare på strømmen, blant annet ved å slå av lys på toalett og lugar. Sørg for at laptop, mobiltelefon og lignende er ladet på forhånd. Unngå bruk av TV og stereoanlegg. Husk å slå av elektronikk. Still gjerne kjøleboks/skap opp noen grader, så bruker den mindre strøm.

Lading

Batteriene lades enten fra båtens dynamo eller fra batterilader tilkoblet landstrømanlegget. Dårlig lading vil medføre at batteriene aldri fylles helt opp, kanskje bare 80%. Tar vi utgangspunkt i at du bare bør tappe batteriet ned til 50% innebærer det at dersom batteriet bare lades 80%, så er det i realiteten bare 30% av batterikapasiteten tilbake.

Før turen:

Sjekk ladespenningen fra båtens dynamo. Den skal være cirka 14,4 A. Om ladespenningen er for lav kan det skyldes ladereléet eller spenningsfall i ledningene fra dynamo til batterier. Spenningsfall kan også skyldes dårlige kontakter. Sjekk alle kontakter og bytt eventuelt kabelsko. Det kan lønne seg å gå opp i tverrsnittet på ledning. Eventuelt at du legger dobbelt opp med ledninger. Bytt eventuelt laderelé.

Tips:

Husk at også for høy ladespenning kan skade batteriene. Fra dynamo skal du ikke ha høyere spenning enn 14,7 volt. Bruker du Gel-batterier er det viktig at de ikke lades med høyere spenning enn 14,4 volt. Det er fornuftig å investere i en kvalitetslader tilpasset batteriene i båten. Dersom du har batterier med ulike kjemier bør du enten ha separate ladere eller lader som kan lade flere batterityper samtidig (Ganti-lader). Vi synes det er greit å ha med en ekstra lader som backup.

På tur:

Problem: Dårlig lading

 • Sjekk ladespenning fra dynamo. Ved lav spenning kan du gå over koblinger for å sjekke at forbindelser er i orden.
 • Sjekk koblinger fra batterilader. Noen ladere er laget slik at ladespenningen synker dersom laderen blir varm. Dette for å beskytte mot overoppheting. Sørg for at laderen er plassert på et luftig sted.

Generelt:

Før turen:

Sørg for at det elektriske anlegget er ryddig og ordentlig. Alle nye apparater som kobles til skal være sikret. Merker du ledninger og sikringskurser vil det alltid være enklere å feilsøke. Arbeid bør utføres på en fagmessig måte. Husk at midlertidige løsninger har en tendens til å bli permanent. Sjekk spesielt koblinger som kan være utsatt for fukt.

Under turen:

Ha et skrin med ulike koblingsklemmer, buntebånd, kabelsko, teip, krympestrømpe, ledninger og et utvalg sikringer tilgjengelig. Sørg også for å ha nødvendig verktøy for å kunne utføre arbeid på det elektriske anlegget. Et multiinstrument er nærmest obligatorisk å ha om bord, for å måle spenning og til feilsøking. Et slikt instrument kan brukes både til 230 volt landstrømanlegg og til båtens 12 volt anlegg. En 12 volt prøvelampe eller sikringstester er også fornuftig å ha.

Verktøyliste

Vi tar med et lite utvalg verktøy som er fornuftig å ha til det elektriske anlegget om bord. Behovet vil variere, både ut i fra type båt og egne behov.

 • Multiinstrument
 • Tangamperemeter (eller multiinstrument med tangamperemeter)
 • Utvalg skrujern, stjerne og rette. Også tynne skrujern og ”kubbejern” (korte)
 • Avbitertang
 • Avisoleringstang
 • Nebbtang/spisstang
 • Kabelskotang
 • Prøvelampe