Nr 3 2013

Den store slangeguiden

Hva slags slanger du bruker i båten din, er ikke likegyldig. Her gir vi deg oversikten over de mest aktuelle kvalitetene og hvor om bord de hører hjemme.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN

Du skal alltid ha kontroll på tilstanden til alle slangene om bord i båten din. Tidens tann tærer. Vibrasjoner forårsaker slitasje. En morken slange kan gi fatale konsekvenser.

I samarbeid med Stefan Kjønigsen i AS Industri-Hydraulikk i Fredrikstad har Båtmagasinet utarbeidet en oversikt som viser deg de meste brukte slangene i båten, med hvilke kvaliteter som hører hjemme hvor. Enten du bare skal skifte ut én enkelt slange, eller foreta en totalrenovering, er det viktig at ny slange har akkurat den kvaliteten som kreves akkurat der.

Selvsagt finnes det flere produsenter av slanger. Med andre ord kan andre merkevarer enn de som her vises ha samme gode kvalitet. Vår oversikt gir deg informasjon om aktuell slangekvalitet.

Vi har delt inn oversikten i noen hovedområder; ferskvann, drivstoff, gråvann/septik, kjølevann/motor, hydraulisk, propan og ventilasjon.

- Det gjelder for slanger som det meste annet; jo bedre kvalitet jo dyrere. Ideelt sett burde alle slanger om bord i båten være gummi, men kvalitetsgummi er relativt mye dyrere enn alternativene. Erfaringen viser at alternativer i plast i mange tilfeller duger helt ok til formålet. Uansett kan vi slå fast at det er lite fornuftig å velge de billigste alternativene.

FERSKVANN:

Vi forbruker mange liter ferskvann om bord. Det er avgjørende at slanger vi bruker til ferskvannssystemene holder en kvalitet som vi mennesker tåler, det vil si at den må være av typen næringsmiddelgodkjent og lysstett (hindre UV-ståler) slik at den ikke forårsaker algedannelser. Slanger som benyttes i husholdningen må også være i en kvalitet som ikke forringer smak.

GRÅVANN/SEPTIK:

Et luktfritt toalett- og septiksystem er en forutsetning for et godt miljø i båten. Alle slanger som benyttes til et toalett- og septiksystem må derfor ha en kvalitet som er gasstett og lukttett.

DRIVSTOFF:

Det stilles ISO-krav til en godkjent slange som skal benyttes til drivstoff. Det finnes drivstoffslanger som både egner seg til bensin- og diesel. Poenget her er at ISO 7840 er i varetatt og at slangen er stemplet A1 (bensin og diesel)eller A2 (diesel).

KJØLEVANN/MOTOR:

Til kjølevannssystem og motor må det benyttes slanger som tåler temperaturer til minimum 100 grader. Fleksible slanger med stålspiral er mye brukt. Slangene kan også brukes til lensepumper i kjølsvinet.

HYDRAULIKK:

Hydrauliske slanger finnes i mange kvaliteter og kvaliteter. De beste slangene har to lags cord. Det betyr at de er stivere og tåler større trykk. For myke slanger fra for eksempel en autopilot vil gi for mye elastisitet som fører til en ”utposing” og dermed upresise signaler.

 

PROPAN:

Gass skal behandles med den største forsiktighet. Gasslanger er ferskvare og skal skiftes med jevne intervaller, gjerne hvert 3. år. Produksjonsår er alltid stemplet på en godkjent gasslange. Ikke annet enn godkjente slanger skal brukes.

 

VENTILASJON

En god ventilasjonsslange er fleksibel, forsterket med ståltrådspiral. Den skal være brannklassifisert og godkjent for 30 til 140 grader. Ventilasjonsslangene er i utgangspunktet ikke isolerte. Når det gjelder varmluftslangene er det fornuftig å træ på en isolasjonsstrømpe for å minske varmetapet.

 

 

 

 

 

(Illustrasjon av båt med nummer og piler)

 

(bilde 1)

Typisk slange for bruk til ferskt kaldtvann (matkvalitet). UV-bestandig og motvirker oppbygging av alger i slangen. Den har stålspiral og er glatt innvendig, er lett bøyelig. Slangen har flere bruksområder. Kan i tillegg til vannsystemer også benyttes for kjølevannsinntak eller til/fra lensepumpe. Produsent:

 

(bilde 2)

Armert trykkvannslange (15 bar) til bruk i forkjellige vannsystemer, men kun til kaldt vann. Slangen er næringsmiddelgodkjent. Påfylling og avlufting til vanntank. Armert. Produsent:

 

(bilde 3)

Ventilasjonsslange. Meget fleksibel og lett. Temperaturområde: +80 grader. I kortere perioder +125 grader. Friskluft. Luft motorromsinntak. Finnes i dimensjonene 40-610 mm. Produsent:

(bilde 4)

Til drenering over vannlinje. For eks. fra flybridgedørk, tauluker etc. Meget slitesterk. Kjemikalie-, fuktighets- og microbestandig. 8 ganger med slitesterk enn PVC. Finnes i flere dimensjoner. Produsent:

(bilde 5)

Eksos (våt). Kan også brukes til sugeslange på sjøvannssiden inn til sjøvannsfilter og fra filter og inn på motor. Godkjent både for sug og trykk. Fås i 6 kg og 10 kg. Tåler 70 grader. Produsent:

 

(bilde 6)

Påfyllingsslange type A2 (godkjent både for bensin og diesel) CE-merket. Produsent: Goodyear.

 

(Bilde 7)

Slange fra tank til motor (sug/retur). Kvalitet A1. Beregnet på olje og bensin. Produsent:

bilde 8)

Hydraulisk slange til styring/autopilot (sterk med to lags cord). Tåler høyt trykk. Fåes også med et lags cord. Produsent:

 

(bilde 9)

Sanitær/gråvann. Fra todelt til septik for manuell toalett (38mm). For elektrisk toalett benyttes 25 med mer. Kan brukes fra sugepunkt på septiktank. Gasstett og lukttett. Finnes i dimensjonene 19 mm, 25 mm og 38 mm. Produsent:

 

(bilde 10)

Tores nr 5: Slange fra kjølevann til motor, til defroster og kjølevann fra motor til varmeapparat. Gummislange med cord. Produsent:

 

(Bilde 11)

Propanslange. Semperit ISO 3821 (20 bar trykk). Produksjonsår påtrykket. Forventet levetid 5 år. Kan monteres med doble slangeklemmer, men pressing er å anbefale. Kan gjøres hos slangeleverandør. Produsent

 

(bilde 12)

Slange varmluft, eks fra Eberspächer. Bør evt. træs på isolasjonsstrømpe for å unngå varmetap. Fåes i flere dimensjoner). Produsent:

 

(bilde13)

Gummislange for olje. TrykkSugeslange. Tåler olje fra kjølsvinet. Produsent:

 

(Bilde 14)

Ferskvann på varmtvannssiden fra pantrypumpa inn på varmtvannsbereder (må ha denne kvalitet, slangen blir varm i skjøt). Semperit LM 3, matkvalitet, 6 bar, 164 grader. Cord. 12 mm. Produsent:

 

(bilde 15)

Spyleslange utvendig bruk. Kan kveiles og holder seg myk i de fleste temperaturområder. Produsent:

 

SLANGEMANNEN: Stefan Kjøningsen hos slangespesialisten Industri-Hydraulikk AS på Rolvsøy.

 

 

(Tekster til strektegning av båt):

1+2 FERSKVANN PÅFYLLING

1+2 TILFØRSELSSLANGE FERSKVANN

1+4 AVLØPSSLANGE VASK

1 SJØVANNSINNTAK

10 KJØLEVANNSSLANGE

16 PÅFYLLING DRIVSTOFF

1+5 KJØLEVANNSINNTAK

5 EKSOS VÅT

1 LENSEPUMPE SLANGE

6 DRIVSTOFFPÅFYLLING

7 DRIVSTOFFSLANGE

8 HYDRAULISK STYRING

9 TOALETT TØMMING

3 VENTILASJON TOALETT TANK

9 TOALETTØMMING SUG

3 ANLEGG VENTILASJON

11 PROPANSLANGE

12 SLANG VARMLUFT

13 VARMTVANSSBEREDER