utgave nr 5 2002

Nytt liv i 80-talls dieseler: Restaurering av motorrommet

Publisert Sist oppdatert
Nytt liv i 80-talls dieseler:

Restaurering av motorrommet

Etter arbeidet med å utbedre plastskadene på Tresfjord 30 i forrige utgave av Båtmagasinet har turen nå kommet til motorene og drevene. I denne artikkelen viser vi hvordan vi gikk frem for å bringe de to Volvo Penta TAMD41 motorene tilbake til heder og verdighet.

Tekst: Lars-Åke Redéen
Norsk tilretteleggelse: Jan Harry Svendsen

Tresfjorden på 30 fot er utrustet med to Volvo Penta TAMD41 motorer fra 1988. Motorene er sekssylindrede og utstyrt med turbo og ladeluftkjøler. Men motorene har blitt neglisjert. Service har de ikke nytt godt av på lenge, og i de seneste årene har motorer så vel som båt ligget på land.
Trass i at motorene er 13 år gamle er gangtiden lav. Bare 700 timer har de gått. Lite når vi vet at en dieselmotor i en fritidsbåt fint klarer 2.000 timer før det er på tide med en stor overhaling.

Vask grundig

Det var ikke noe vakkert syn som møtte oss når motorluken på båten ble åpnet. Motorrommet var skittent og i kjølsvinet var det olje. Et vitnesbyrd om dårlig service. Derfor vasket og avfettet vi motorrommet før vi gikk løs på motoren og drevene.
Har du ikke drev på din båt, kan du likevel dra nytte av bildesekvensene. Filterkontroll, justering av ventiler og spredere samt kontroll av pumper skal gjennomføres med jevne mellomrom på enhver dieselmotor.

Frosset i stykker

På grunn av manglende service på våre to motorer hadde varmevekslerne frosset i stykker. Den ene var så ødelagt at den måtte byttes, men ved mindre skader er det likevel mulig å redde veksleren. Lever den inn til et radiatorverksted og be dem om å lodde sammen cellene som er skadet.

Brukbar stand

Begge motorene i båten var i brukbar stand. Vannpumpene var for eksempel ikke utslitte trass i at impellerne hadde vært modne for utskifting en god stund. Et godt råd er å skifte disse hvert år.
Det eneste som var virkelig skadet på pumpesystemet var lokket til vannpumpene. Her ble det funnet en rekke små korrosjonsskader. Et billig alternativ er å lage nye lokk selv, men det er ikke å anbefale. Dersom smådeler løsner er nemlig sjansen stor for at delene dras inn i motoren hvor de vil forårsake store skader. For å være på den sikre siden lønner det seg derfor å kjøpe nye, originale, lokk.

Følg verkstedshåndboken

Drevet, en 290 Duoprop, var ikke i like god stand som motoren. De var sterkt utsatt for oksydering, og gummipakningene var morkne. Offeranodene var dessuten sterkt korroderte. Derfor ble begge drevene demontert og tatt med hjem. Etter en grundig rengjøring av drevene ble nye pakninger og bøssinger montert. Ved sammensetningen av drevene skal nye belger, slanger og offeranoder monteres. Først skal drevhusene imidlertid lakkeres, et arbeid vi kommer tilbake til i en senere artikkel.
Under hele monteringsprosessen har vi fulgt Volvo Pentas verkstedshåndbok. Det er sterkt å anbefale, blant annet fordi det reduserer faren for at man går glipp av viktige momenter i monteringen, og fordi boken oppgir hvilket moment de ulike skruene og boltene skal trekkes til med. Verkstedshåndbøker får du kjøpt av motorleverandøren eller i bokhandlere som spesialiserer seg på teknisk litteratur.

Tenk på dette før du setter i gang.

Oljeskift
Oljeskift skal gjøres hver høst. Da får motoren ny olje uten koks og kondens, og blir dermed enklere å starte når våren kommer.

Drev
I dette tilfellet byttet vi både belger og slanger. Oljen i drevene byttes selvsagt også, men før du fyller på ny olje er det lurt å trykkteste drevet. Dersom det holder 0,2 bar i 30 minutter er drevet tett. Synker trykket før 30 minutter har gått er drevet utett.
Vi byttet ut alle pakninger når vi monterte drevet. Skru ut boltene og sett de inn med fett før du igjen monterer dem. Det vil gjøre en senere demontering enklere. Sjekk girkassen, og påse at det ikke er slark i propellakselen.
Husk på at du monterer nye sinkanoder etter at du har lakkert drevhusene. Kjør powertrimmen med belastning for å sjekke eventuelle lekkasjer. Alt arbeid med pakninger og andre motordetaljer er gjort ved å følge verkstedshåndboken. Skaff den!

Motoren
Kompresjonsverdiene skal være like på hver sylinder. Kompresjonen kan du selv måle med en kompresjonsmåler. På våre motorer var kompresjonen riktig, noe som er et godt tegn.
Dysene skal kontrolleres cirka hver 750 driftstime. Vi demonterte dem og lot en spesialist ta jobben med å sjekke åpningstrykk og spredning. Demonteringen og monteringen gjordes i følge verkstedshåndboken. På Volvo Penta TAMD41 skal sprederne monteres med et moment på 2,4 Kpm.

Kjølessystemet
De gamle termostatene ble varmet opp i vann med termometer for funksjonskontroll. Oljekjølerne ble renset, og testet for lekkasjer med et trykk på 6 kp/cm2.

Varmeveksleren
Etter først å ha fjernet endestykkene sjekket vi rørene i varmeveksleren. Vi var på jakt etter avleiringer eller skader. Rørene ble så skylt med lunket vann til alle avleiringer var vasket bort. Ikke bruk høytrykk til å rense rørene, da kan du ødelegge rørene og skjøtene som er loddet.
Når du skal montere varmevekslerne må du bruke nye O-ringer og pakninger. Pass også på at du bytter ut de gamle sinkanodene med nye. Nipler og plugger monteres med Locktite 572 for å forhindre lekkasjer.

Turbo
Fjern luftfilteret og kjenn etter at turbinhjulet går lett rundt. Det skal ikke være noe slark sideveis, men en halv millimeter slark i høyden skal i følge instruksjonsboken være problemløst. Dersom turbinhjulet ikke snurrer lett, men tar borti innsiden av turbinhuset må du IKKE starte motoren. I verste fall kan deler av turbinhjulet eller turbinhuset løsne. Resultatet kan bli alvorlige motorskader.

Ventiljustering
Rett åpning mellom ventil og trykkarm er 0,4 millimeter. Både innsug- og eksosventiler ble justert på motorene. Før du begynner er det viktig at stemplene står rett. Vri motoren slik at første sylinder står i tenningsposisjon. Har du en sekssylindret motor skal da ventilene på den sjette sylinderen stå i vippeposisjon. Selve justeringen startes på første sylinder. Fortsett justeringen ved å følge tenningsrekkefølgen. Den finner du enten i instruksjonsboken eller preget inn på motoren.

Kontroll før start
Dersom du har plukket motoren fra hverandre bør du være nøye med å sjekke visse punkter FØR start. Begynn med nivåene på oljen og kjølevæsken. Er det for lite, må du etterfylle. Kontroller også at alle kabler er koblet til og at de er festet ordentlig. Ingen kabler skal ligge løse.
Pass også på at alle slangeklemmer er trukket til og at kranene for tilførsel av sjøvann er åpne. Undersøk drivstoffet og se etter at det ikke inneholder vann eller luft. Før du starter motoren skal du kjøre motoren på starteren med stengte brennstoffkraner for å bygge opp oljetrykk.
Også etter du har startet motoren første gang bør du sjekke enkelte punkter. Kjør motoren varm slik at termostatene åpner. Undersøk om det lekker vann, drivstoff eller olje. Sjekk dessuten motoroljen for å utelukke muligheten for en indre vannlekkasje. Dersom oljen er hvit eller grå er det tydelige tegn på lekkasje.