utgave nr 1 2004

Motorskolen: Vanlige feil og årsaker

Publisert Sist oppdatert

En båtmotor er som regel trofast, bare den får stellet sitt. Det betyr olje til smøring, kjøling og rensing, kjølevann som hindrer at motoren blir for varm, samt drivstoff av riktig kvalitet og mengde.

Av Jon Winge

Da skal det mye til at motoren stopper, dersom det da ikke skjer et brudd et eller annet sted.
Her skal vi se på alle de tingene du kan passe på selv. Enkelte av punktene kan virke svært banale, slik som tom drivstofftank, men det forekommer ikke så sjelden.

Bensinmotoren stopper av seg selv

Tomt for bensin. Ha med reservekanne. Sjekk tankmåleren.
Tenningen forsvinner. Det vil som oftest skyldes at det er kommet fuktighet inne i en eller flere av komponentene. Bruk fuktfordrivende spray (CRC eller WD 40) i fordeleren (som du åpner), på pluggkablene, på pluggene (dusj litt ned i hullene) og ellers på alle elektriske punkter (coil og koblinger).
På litt mindre utenbordsmotorer dusjer du opp i svinghjulet hvor permanentmagnetene og stiftene sitter.
Rusk i forgasseren. Normalt skal bensinfilteret stoppe forurensningene, men det kan være tett. Ha bensinfilter i reserve. På mindre motorer kan du rense forgasseren selv, men på større motorer blir den for komplisert. Du tenger hjelp av fagfolk.
Lufteskruen til tanken er ikke åpnet (utenborsmotor)

Dieselmotoren stopper av seg selv

Tom tank. Ha med reservekanne. Du må lufte systemet før du kommer videre.
Tette filtere. Sjekk vannutskilleren om det er vann og svart forurensning i oppsamlingskoppen, dersom slik finnes. Det er et dårlig tegn. Demonter vannskiller og finfilter. Rengjør og bytt til nytt/nye filter(e). Du skal du alltid ha to sett i reserve, det koster ikke stort, og har du først fått motorstopp på grunn av tette filtere, kan det skje igjen om ikke lenge. Fang opp sølet med en pøs.
Vann i systemet. Det meste av vannet viser seg i vannutskilleren, men i de fleste tilfellene er oppsamlingskoppen i metall, slik at du ikke ser. Da må du åpne tappeskruen og tappe til det kommer ren diesel. Da kan du få luft i systemet slik at du må lufte igjen.
Luft i systemet. Det unngår du ikke når du rengjør og bytter filterinnsatser. Det er dessuten lett å få luft i systemet dersom det er lite diesel på tanken slik at det skummer når du går i sjøgang. Noe skum suges med og blir til luftbobler. Når de kommer fram til høytrykkspumpen blir det bråstopp.
Lær deg å lufte systemet. Les instruksjonsboken og gjør deg skikkelig kjent med motoren slik at du også kan rense/skifte i sjøgang. Mye kan avhenge av det.

Motoren mister kraft og turtall

Tett luftfilter (bensinmotor). Dette forekommer forholdsvis sjelden for luften er mye renere på sjøen enn på landeveien.
Tett drivstoffilter. Dette gjelder både bensinmotorer og dieselmotorer. Se ovenfor.
Luftinntaket til motoren tilstoppet. En motor på fullt turtall kan forbruke flere kubikkmeter luft i minuttet. Den må erstattes utenfra. Det kan lett skje at luftinntaket/inntakene blir stoppet til. Sitter de bak deksel utenfor skutesiden er faren ikke så stor, men sitter de gjemt i cockpiten er det lett å dekke dem uforvarende til med klær eller lignende.
Bensinmotoren går på full choke. De fleste større motorer har automatchoke. Det er et spjeld øverst i forgasseren som er lukket når motoren er kald, men som gradvis åpner seg mår den blir varm. Fjern luftfilteret og se ned i forgasseren. Det er lett å se om spjeldet har hengt seg opp.
Begrodd båt. Det skal ikke mye groe til før båten er mer tungdrevet. Det belaster motoren ekstra.
Skadet propell. Dersom propellen er skadet, vil du kjenne vibrasjon, sterkere eller svakere etter hvor stor skaden er. Da må du stanse og undersøke. Er dette tilfelle, må du få noen til å taue deg til land, for det kan være skadelig med uballanse i drivverket. Får du ikke hjelp, så forsøk til nød å kare deg i land på tomgang.
Fremmedlegemer i propellen. Det kan også hende at du får noe som henger seg fast i propellen, som oftest en plastpose eller tau. Prøv først å slå forsiktig bakk. Med litt flaks kan plastposen forsvinne. Tau i propellen betyr som regel dykking eller slippsetting.

Eksosen forteller

Svart eksos
Tett luftfilter. Se om saken bedrer seg når du fjerner filteret.
Luftinntaket til motoren tilstoppet. Undersøk.
Overbelastet motor (for stor propell i forhold til belastningen).
Motoren går på full choke (bensinmotor). Se om spjeldet åpner seg (se ovenfor).
Uren dieselolje. Sjekk filtrene.
Feil på turbo. Dett kan du ikke gjøre noe med selv.
Feil på dyser på dieselmotor. Dysene kan du kontrollere selv, dersom du vet hva du gjør, men det er tryggest å skru dem ut og sende dem til kontroll/justering.
Slitt eller feil justert dieselpumpe. Den må på spesialverksted. Du kan imidlertid demontere den selv, men da må koblingen stå riktig når du setter den på plass igjen
For høy temperatur i motorrommet. Dette skyldes nesten bestandig at motoren ikke får nok forbenningsluft, for denne kjøler også. Særlig seilbåtmotorer kan være alt for tett bygget inn.

Grå eller gråblå eksos

Slitt motor. Motoroljen kommer forbi stempelringene, opp i sylindrene og ut med eksosen etter å være ufullstendig forbrent.

Mye hvit eksos

Motoren får for lite kjølevann. Det fordamper i eksossystemet. Lyden kan også endre seg og bli skarpere.

Motoren blir for varm

Overbelastning. Dette kan skyldes uren båtbunn, overlastet båt eller for stor propell
Tett sjøvannsfilter. Det er som regel lett å komme til for å sjekke og rense. Det sitter som regel under vannlinjen, så du må ikke glemme å stenge sjøvannsinntaket før du åpner filteret.
Kjølesystemet tilstoppet. Det kan være vanskelig å kontrollere, men du vet kanskje hvor mye kjølevann det pleier å komme ut av eksosen? Er røyken hvitere enn vanlig, er det som regel ikke vann nok til å kjøle eksossystemet tilstrekkelig. Les for øvrig kapittel 1 i Motorskolen.
Feil på impelleren. Den pumper sjøvann inn i kjølesystemet, og det kan hende at vingene er skadet. Demonter, kontroller og bytt eventuelt ut. Reserveimpeller må alltid være om bord.
Tett(e) varmeveksler(e). Dette krever rensing. Du kan gjøre det selv ved å åpne lokkene og rense alle de små rørene med kobbertråd, men det best å gjøre når du ligger i havn. Og så må ha mye pakninger.
Luftinntaket til motoren tilstoppet. Sjekk.

For lavt oljetrykk

For lite olje på motoren. Er det så lite olje på motoren at oljetrykket synker, må du stoppe med en gang. Dette kan være farlig å gå videre.
Tett oljefilter. Det kan forekomme dersom du ikke har fulgt intervallene for skifting. Det beste er å ha filter med ”by pass” som slipper motorolje rett forbi dersom filteret skulle bli tett. Så få motoren i alle fall smøring, selv om oljen blir urenset. Og slik kan de gå forholdsvis lenge.
Feil på instrumentet. Dette får du ikke sjekket selv.
Feil på giveren. Dette får du ikke sjekket selv.
Reduksjonsventilen til oljetrykket henger. Dette får du ikke sjekket selv.
Slitasje på lager/oljepumpe. Dette får du ikke sjekket selv.
Bensin som fortynner oljen (for kald bensinmotor). Sug opp litt olje som se om den virker tynn. Bytt. Du skal alltid ka nok motorolje til et komplett oljeskift om bord.